Mae dau ddegawd o deithiau arsylwi Senedd Ewrop

| Tachwedd 22, 2014 | 0 Sylwadau

UE-senedd-ANP-29 5-09-Mae Senedd Ewrop nid yn unig yn unig yr UE a etholir yn uniongyrchol, ond mae hefyd yn gwneud ei gorau i hyrwyddo democratiaeth y tu allan i Ewrop. Eleni, mae'n nodi XWWM o flynyddoedd o gyfranogiad Senedd Ewrop mewn arsylwi etholiad. Y llynedd, anfonodd y Senedd ddirprwyaethau i arsylwi etholiadau yn Armenia, Azerbaijan, Georgia, Honduras, yr Iorddonen, Kenya, Madagascar, Mali, Nepal, Pacistan, Paraguay a Tajikistan. Yn ystod y misoedd diwethaf bu ASEau yn cymryd rhan mewn teithiau i'r Aifft, Tunisia a'r Wcrain.

Ynglŷn â'r teithiau arsylwi
Ers 1994 mae Senedd Ewrop wedi gweithio i gryfhau cyfreithlondeb etholiadau cenedlaethol a chynyddu hyder y cyhoedd mewn etholiadau mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Gall y Senedd anfon dirprwyaethau o ASEau i arsylwi etholiadau neu refferenda ar yr amod bod yr etholiadau'n cael eu cynnal ar lefel genedlaethol, bod awdurdodau cenedlaethol wedi gwahodd yr UE neu Senedd Ewrop, a bod cenhadaeth hirdymor yn bresennol. Mae dirprwyaethau ASE fel arfer yn rhan o Genhadaeth Arsylwi Etholiadau'r UE (EOM). Pan nad oes cenhadaeth yr UE yn bresennol, caiff dirprwyaethau'r Senedd eu hintegreiddio i genadaethau Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol yr OSCE.

Wcráin

Gwelodd pedwar ar ddeg o ASE yr etholiadau seneddol yn yr Wcrain ar XWUMX Hydref. Arweiniwyd y ddirprwyaeth gan Andrej Plenković, a farnodd fod yr etholiadau wedi bod yn unol â safonau rhyngwladol. Galwodd Plenković ar arsylwi etholiad “un o'r enghreifftiau gorau o ymrwymiad y Senedd i gefnogi datblygu a chydgrynhoi democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau dynol mewn trydydd gwledydd”. Ychwanegodd aelod Croateg y grŵp EPP: “Mae cyfranogiad aelodau mewn gweithgareddau arsylwi etholiadol yn cynyddu gwerth gwleidyddol a gwelededd gwleidyddol Senedd Ewrop mewn gwledydd y tu allan i'r UE ac yn gwella cyfreithlondeb democrataidd y broses arsylwi etholiad ymhellach.”

Tunisia

Arweiniodd Michael Gahler, aelod Almaenaidd o'r grŵp EPP, ddirprwyaeth saith aelod i oruchwylio etholiadau seneddol yn Tunisia fis diwethaf. Bydd hefyd yn arwain cenhadaeth i arsylwi etholiad arlywyddol y Tiwnisia ar 23 Tachwedd. “Mae ein harsylwi ar lawr gwlad, ein presenoldeb dros ddiwrnod yr etholiad ynghyd â chenhadaeth hirdymor yr UE yn dangos y pwysigrwydd yr ydym yn ei roi yn wleidyddol i broses ddemocrataidd y wlad dan sylw,” meddai.

Moldofa
Rhoddodd ASE eu cydsyniad i gytundeb yr UE-Moldova yn gynharach y mis hwn. Bydd y Senedd yn awr yn anfon saith dirprwyaeth gref i arsylwi etholiadau seneddol yno ar 30 Tachwedd. Pennaeth y genhadaeth honno fydd Igor Šoltes. Dywedodd aelod Slofenia'r Grŵp Gwyrddion / EFA: “Ni ddylai teithiau arsylwi Seneddol ddigwydd ond ochr yn ochr â theithiau arsylwi tymor hir sefydliadau rhyngwladol, ac ar eu pen eu hunain ni allant fod yn effeithiol a heb y darlun cyffredinol yn anhepgor i fynegi gwerthusiad cytbwys o dywedodd y broses etholiadol bod un maes lle mae cenadaethau'r Senedd yn brin ar hyn o bryd yw'r dilyniant i etholiadau: “Dylai dirprwyon hefyd fonitro'r cyfnod ôl-etholiadol gan sicrhau bod yr holl ddiffygion a'r sylwadau beirniadol a amlygwyd yn y mae awdurdodau'r gwledydd dan sylw yn rhoi sylw priodol i'r gwerthusiadau terfynol ”. Ychwanegodd fod y dirprwyaethau ar brydiau wedi cyfrannu at ddadwneud tensiwn mewn sefyllfaoedd cyn-gwrthdaro.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Senedd Ewrop

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *