Cysylltu â ni

EU

Denis Mukwege: 'Mae trais rhywiol yn arf sy'n dad-ddyneiddio menywod'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141125PHT80306_original"Rydyn ni'n gobeithio dod o hyd i atebion i atal trais rhywiol rhag cael ei ddefnyddio fel arf rhyfel, weithiau hyd yn oed fel strategaeth ryfel." Am flynyddoedd Denis Mukwege (Yn y llun), llawryf Gwobr Sakharov eleni, wedi bod yn helpu dioddefwyr trais rhywiol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo er gwaethaf bygythiadau ac ymosodwyd ar ei deulu. Bydd y gynaecolegydd yn cael ei anrhydeddu am ei waith gan y Senedd yn ystod seremoni wobrwyo ddydd Mercher 26 Tachwedd yn y Cyfarfod Llawn. Darllenwch y cyfweliad ag ef a dilynwch y digwyddiad yn fyw.

Sut y bydd y wobr yn dylanwadu ar eich gwaith?
Teimlwn fod Senedd Ewrop wedi deall sefyllfa anodd menywod yn ystod gwrthdaro. Rydyn ni'n gobeithio dod o hyd i atebion i atal trais rhywiol rhag cael ei ddefnyddio fel arf rhyfel, weithiau hyd yn oed fel strategaeth ryfel.

Fel llawer o amddiffynwyr hawliau dynol eraill, rydych yn enghraifft o dyfalbarhad o dan amgylchiadau anodd iawn. Beth cadw chi'n mynd? Oedd yna erioed achlysur pan ydych yn ystyried rhoi'r gorau iddi?
Ddwy flynedd yn ôl ymosodwyd arnaf gartref. Lladdwyd fy ngwarchodwr diogelwch, cymerwyd fy mhlant yn wystlon, ac mae'n wir fy mod wedi meddwl ar y foment honno ei bod yn rhy anodd a bod yn rhaid imi ystyried fy nghyfrifoldebau teuluol. Gadewais Congo, ond gwnaeth strenght y menywod hyn a'u parodrwydd i ymladd i mi ddychwelyd yn gyflym iawn.

hysbyseb

Menywod a merched yn ddioddefwyr trais rhywiol yn llawer o'r gwrthdaro today's, o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo i Syria. Beth allwn ni ei wneud i amddiffyn menywod a merched?
Rhaid i bob un ohonom ddeall nad yw trais rhywiol yn ymwneud â gweithred rywiol yn erbyn ewyllys rhywun. Mewn amgylchedd gwrthdaro, mae trais rhywiol yn cael ei ddefnyddio fel arf cywilydd, arf sy'n dad-ddyneiddio menywod. Nid yw rhuthro menyw neu blentyn o flaen pawb a dinistrio eu horganau organau cenhedlu yn ddim byd rhywiol. Mae'n gywilydd, yn ddinistr milain.

Mae gan drais yr un canlyniadau neu hyd yn oed yn fwy nag arfau clasurol. Yn gyntaf, mae'n achosi dadleoliad enfawr y boblogaeth. Yn ail, fel gyda phob arf clasurol, mae trais rhywiol yn dinistrio demograffeg y gelyn. Ni fydd rhai o'r menywod hyn yn gallu cael mwy o blant. A hyd yn oed os gallant, mae eu ffrwythlondeb yn isel iawn. Yn drydydd, gall ei ganlyniadau fynd trwy genedlaethau. Bydd y menywod hyn yn parhau i fyw a halogi pobl yn y pentref, os ydynt wedi'u heintio â chlefyd a drosglwyddir yn rhywiol, neu gallant hefyd drosglwyddo'r afiechyd i'w plant. A bydd gan y rhai sy'n beichiogi blant heb hidlo, sydd hefyd yn cyfrannu at ddinistrio meinwe cymdeithasol.
Mae'r gymuned ryngwladol wedi tynnu llinell goch ynghylch defnyddio arfau cemegol, niwclear neu fiolegol. Mae angen i ni - dynion a menywod - fynnu’r llinell goch honno am drais rhywiol: arf sy’n rhad, yn hygyrch, ond yn ddinistriol iawn.

Dilynwch y seremoni wobrwyo yn byw ar ddydd Mercher 26 Tachwedd o CET hanner dydd.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd