Cysylltu â ni

EU

Pecyn buddsoddi Juncker 'yn symud risg o fuddsoddwyr preifat i drethdalwyr yr UE'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1400Cyfleuster storio nwy Castor yn Sbaen, y dywedir iddo roi baich dyled ychwanegol ar economi Sbaen

Heddiw (26 Tachwedd) bydd llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, yn cyflwyno'r hyn a ragwelir yn eang Pecyn buddsoddi 300 biliwn gyda'r nod o ysgogi twf yn economi Ewrop. Yn ganolog i'r rhaglen InvestEU mae a Dyraniad 21bn ar gyfer y Gronfa Euopean ar gyfer Buddsoddi Strategol (EFSI) sydd newydd ei chreu y mae'n rhaid ei sbarduno 315bn gan fuddsoddwyr preifat, neu 15 gwaith swm y gronfa.

Yn y cyfnod yn arwain at y cyhoeddiad heddiw, mae cynllun twf yr Arlywydd Juncker wedi denu amheuaeth eang gan ddadansoddwyr sy'n amau ​​y gall fynd i'r afael â gwae buddsoddiad Ewrop ar ôl argyfwng. Mae sgwrs buddsoddi fawr yn seiliedig ar gymhareb trosoledd o 15 i 1 yn optimistaidd a dweud y lleiaf, os nad yn anghyfrifol, dywed sylwebyddion.

hysbyseb

Yn erbyn y cefndir hwn, mae agwedd oddefol y Comisiwn Ewropeaidd tuag at adferiad economaidd yn peri pryder. Er mwyn denu buddsoddwyr preifat dim ond i 'ddad-risgio' buddsoddiadau mewn prosiectau peryglus sy'n wynebu anawsterau denu cyfalaf, y bydd y gronfa'n cael ei defnyddio.

Nid yw dad-beryglu yn golygu bod risg yn diflannu, ond yn hytrach mae'r risg honno'n cael ei throsglwyddo i sefydliadau cyhoeddus a threthdalwyr yr UE.

“Gallai’r hyn sy’n edrych ar yr olwg gyntaf fel bwled arian mawr, newydd i ariannu prosiectau seilwaith mawr, gael effaith ddinistriol ar gyllidebau aelod-wladwriaethau a’r economi os bydd y prosiectau’n methu,” meddai Xavier Sol, cyfarwyddwr Gwrth-gydbwysedd. “Yn lle twyllo’n ddall ffynhonnell newydd o arian rhad dylem fod ychydig yn fwy gofalus wrth asesu cadernid y cynllun hwn a’r risgiau clir sy’n cyd-fynd ag ef.”

hysbyseb

Nid yw manylion yr offerynnau ariannol sy'n ofynnol i wireddu uchelgeisiau buddsoddi diweddaraf y Comisiwn Ewropeaidd wedi'u cyhoeddi eto ond mae disgwyl iddynt gynnwys darparu cyfalaf risg uchel ar gyfer prosiectau seilwaith er mwyn denu cyllid preifat, yn debyg i Fondiau Prosiect yr UE. Menter (PBI). Wedi'i lansio yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), mae PBI yn cael ei ddefnyddio i ailgyllido prosiectau seilwaith peryglus trwy farchnadoedd cyfalaf. Rôl yr EIB yw dad-risgio'r prosiectau hyn trwy uwchraddio eu statws credyd a chymryd y colledion cyntaf os oes angen.

Mae cyfleuster storio nwy Castor yn Sbaen, y prosiect cyntaf i gael ei ariannu trwy'r PBI, eisoes wedi profi i fod yn drychinebus, ac yn lle sbarduno twf, mae'r prosiect dadleuol wedi rhoi baich dyled ychwanegol ar economi Sbaen. Yn y pen draw, bydd y ddyled hon yn cael ei throsglwyddo i ddinasyddion Sbaen a fydd yn ad-dalu deiliaid bond dros yr 20 mlynedd nesaf trwy gynyddu biliau nwy.

Xavier Sol: “Roedd argyfwng dyled yr UE yn ganlyniad cydbwysedd annheg rhwng gwobrwyo risg. Cymerodd banciau mawr yr elw tra bod trethdalwyr yn ysgwyddo'r risgiau. Yn lle ail-gydbwyso'r anghyfiawnder hwn, mae pecyn Juncker yn ceisio cyffredinoli'r egwyddor hon trwy'r economi gyfan. ”

Markus Trilling: “Gall pecyn Juncker fod yn ffafriol i fuddsoddwyr mawr mewn seilwaith mawr, gan gynnwys prosiectau eliffant gwyn posibl a fydd yn derbyn enillion gwarant ar fuddsoddiadau di-risg. Mae'r effeithiau ar economïau Ewrop, serch hynny, yn llawer llai eglur a gallant fod yn negyddol hyd yn oed fel y gwelwyd yn ddiweddar ym mhrosiect Castor Sbaen. ”

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd