Cysylltu â ni

EU

bwydydd newydd: ASEau yn galw am moratoriwm ar nano-fwydydd a labelu cig wedi'u clonio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

facebook o-ORGANIG-BWYDCymeradwywyd cynlluniau drafft i annog arloesi bwyd trwy weithdrefn awdurdodi newydd, symlach ar gyfer bwydydd newydd gan Bwyllgor yr Amgylchedd ddydd Llun (25 Tachwedd). Serch hynny, fe wnaeth ASEau ddiwygio'r testun a chynnig moratoriwm ar ddefnyddio nanoddefnyddiau mewn bwyd, yn seiliedig ar yr egwyddor ragofalus. Fe wnaethant hefyd ychwanegu darpariaethau ar gyfer labelu cynhyrchion bwyd wedi'u clonio yn orfodol.

Mae'r ddeddfwriaeth ddrafft, a gymeradwywyd gan 57 pleidlais i bedwar gyda dau yn ymatal, yn nodi terfynau amser a diffiniadau clir ar gyfer yr holl broses o roi bwyd newydd ar y farchnad.

"Roeddwn yn falch bod yr 20 Gwelliant Cyfaddawd a basiwyd yn y bleidlais neithiwr heb unrhyw broblemau, a hefyd gydag ychydig iawn o aelodau yn mynegi anghytundeb. Rwy'n credu bod hyn yn adlewyrchu awyrgylch cydweithredu yn y cyfarfodydd yr wyf wedi'u cael gyda'r rapporteurs cysgodol hyd yn hyn , ac rwy’n gobeithio y byddwn yn parhau mewn gwythien debyg yn y trafodaethau trioleg, ”meddai James Nicholson (ECR, y DU) sy’n llywio’r ddeddfwriaeth drwy’r Senedd.

"Serch hynny, nid wyf yn hollol fodlon â chanlyniad y bleidlais. Pasiodd rhai gwelliannau ar glonio anifeiliaid a nanoddeunyddiau, y pleidleisiodd fy nghydweithwyr yn yr ECR a minnau yn eu herbyn. Rwyf wedi bod yn glir iawn o ddechrau'r broses hon, o ystyried hanes y cynigion Novel Foods, roedd yn hanfodol bod clonio a nanoddefnyddiau yn cael eu trin ar wahân, ”ychwanegodd.

hysbyseb

Moratoriwm ar nano-fwydydd

Efallai y bydd technolegau sy'n dod i'r amlwg mewn prosesau cynhyrchu bwyd yn cael effaith ar ddiogelwch bwyd, meddai ASEau. Felly ni ddylid awdurdodi bwydydd y mae prosesau asesu yn gofyn amdanynt - gan gynnwys nanoddeunyddiau - nes eu bod yn cael eu cymeradwyo gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA), dywed ASEau. Dylid rhoi sylw arbennig hefyd i becynnu bwyd sy'n cynnwys nanoddefnyddiau, i'w hatal rhag mudo i mewn i fwyd. Ac yn unol â'r egwyddor ragofalus, dylai pob bwyd newydd hefyd fod yn destun monitro ar ôl y farchnad, maen nhw'n ychwanegu.

Fe wnaeth ASEau hefyd ddiwygio'r diffiniad presennol o nanoddefnyddiau er mwyn sicrhau ei fod yn unol ag argymhellion EFSA (trothwy nano-ronynnau 10% i gynhwysyn bwyd fod yn gymwys fel “nano”, ond cynigiodd y Comisiwn 50%).

hysbyseb

Labelu cig wedi'i glonio

Diwygiodd ASEau gwmpas y ddeddfwriaeth i gynnwys cynhyrchion cig wedi'u clonio. Hyd nes y bydd deddfwriaeth benodol ar fwyd sy'n deillio o anifeiliaid wedi'u clonio a'u disgynyddion yn dod i rym, dylai'r bwyd hwn ddod o dan gwmpas y rheoliad hwn, a'i labelu'n briodol ar gyfer y defnyddiwr olaf, dywed ASEau.

Byddai aelod-wladwriaethau'n cael gwahardd bwyd newydd dros dro, os yw gwybodaeth newydd yn awgrymu y gallai beri risg i iechyd pobl neu'r amgylchedd. Yna dylai'r Comisiwn, ynghyd ag EFSA, archwilio'r seiliau dros bryderu, dywed ASEau.

Diffinnir bwyd “newydd” fel unrhyw fwyd na chafodd ei ddefnyddio i'w fwyta gan bobl yn yr UE i raddau sylweddol cyn 15 Mai 1997. Tynhaodd ASEau'r diffiniad hwn i gynnwys, ymhlith pethau eraill, fwyd â strwythur moleciwlaidd wedi'i addasu, micro-organebau, ffyngau , algâu, bwyd a geir o ddiwylliannau cellog neu feinwe, neu bryfed.

Byddai bwydydd traddodiadol o drydydd gwledydd yn cael eu caniatáu ar farchnad yr UE lle mae ei hanes o fwyta'n ddiogel wedi'i ddangos am o leiaf 25 mlynedd.

Y camau nesaf

Cymeradwywyd yn fandad i fandad i Mr Nicholson ddechrau trafodaethau gyda Chyngor y Gweinidogion, gydag un yn ymatal. Nid yw'r Cyngor wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi eto.

Mwy o wybodaeth

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd