Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop yr wythnos hon: ACP, trafodaethau hinsawdd, cyllidebau cenedlaethol ac argyfwng ffoaduriaid o Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20120124PHT36092_originalGyda phwyllgorau yn eistedd ym Mrwsel yr wythnos hon, mae ASE i fod i drafod y blaenoriaethau economaidd ar gyfer 2015 a barn y Comisiwn ar gyllidebau drafft gwledydd ardal yr ewro. Ymhlith eitemau eraill ar yr agenda bydd hawliau dynol yn Rwsia, argyfwng ffoaduriaid Syria, masnachu mewn pobl ac amddiffyn plant. Yn ogystal â busnes pwyllgor, mae ASEau yn cwrdd â'u cymheiriaid o daleithiau Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel, ac mae dirprwyaeth seneddol yn cymryd rhan mewn trafodaethau hinsawdd yn Lima.

Mae 28ain sesiwn Cyd-Gynulliad Seneddol ACP-UE yn cael ei gynnal yn Strasbwrg am dri diwrnod cyntaf mis Rhagfyr. Mae'r ACP yn cynnwys 79 o daleithiau Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel. Ymhlith y materion i'w trafod mae twf economaidd, cymodi ar ôl gwrthdaro, Ebola a therfysgaeth.
Gan ddechrau ddydd Llun 1 Rhagfyr, am y pythefnos nesaf bydd y tair ffilm sy'n cystadlu am Wobr Ffilm LUX yn cael eu dangos y tu mewn i Senedd Ewrop. Gall ASEau bleidleisio dros enillydd tan 16 Rhagfyr gyda'r seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Strasbwrg y diwrnod canlynol. Mae Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, neu COP 20, yn cychwyn ar 1 Rhagfyr. Bydd dirprwyaeth o ASEau, dan arweiniad cadeirydd pwyllgor amgylchedd y Senedd, Giovanni La Via (EPP, yr Eidal), yn cymryd rhan yn y gynhadledd. Mae COP 20 yn dod ag arweinwyr y byd ynghyd yn Lima gyda'r nod o ddod i gytundeb newydd ar gyfer lleihau allyriadau ar ôl 2020.
Yn y cyfamser ym Mrwsel bydd ASEau yn trafod blaenoriaethau twf economaidd gyda'r Comisiynwyr Ewropeaidd Valdis Dombrovskis, Pierre Moscovici a Marianne Thyssen yn ystod cyfarfod ar y cyd dydd Mawrth (2 Rhagfyr) o bwyllgorau materion economaidd a chyflogaeth y Senedd. Bydd y pwyllgor materion economaidd hefyd yn trafod barn y Comisiwn ar gyllidebau drafft 2015 gwledydd ardal yr ewro gyda’r Comisiynydd Materion Ariannol ac Ariannol Moscovici.

Brynhawn Llun bydd enillwyr Gwobr Ieuenctid Charlemagne eleni yn cyflwyno eu prosiectau i'r pwyllgor diwylliant ac addysg.
Mae aelodau’r pwyllgor materion tramor yn cwrdd â chyn-dycoon olew Rwseg Mikhail Khodorkovsky brynhawn Mawrth. Wedi’i ryddhau o’r carchar ym mis Rhagfyr 2013 a’i gydnabod gan Amnest Rhyngwladol fel carcharor cydwybod, bydd yn trafod y sefyllfa hawliau dynol yn Rwsia. Wedi hynny bydd ASEau yn cwrdd â Phrif Weinidog Libanus Tammam Salam i drafod yr argyfwng dyngarol sy'n datblygu o ganlyniad i'r gwrthdaro yn Syria.

hysbyseb

Hefyd ddydd Mawrth bydd cyfarfod ar y cyd o'r pwyllgorau rhyddid sifil a hawliau menywod yn trafod sut i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl. Bydd swyddogion o'r UE a'r Cenhedloedd Unedig yn cyflwyno adroddiadau ar y mater.
Yn ystod cyd-gyfarfod dydd Mercher y pwyllgor materion tramor a'r is-bwyllgor ar ASEau hawliau dynol bydd yn trafod sut i amddiffyn plant yn well mewn gwrthdaro arfog ac atal recriwtio milwyr sy'n blant.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd