Cysylltu â ni

EU

Mae ASEau yn ôl yn delio â'r Cyngor ar system galwadau brys awtomatig ar gyfer ceir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Un-ffordd-car-larwm-system-gyda-arwain-dangosydd-car-darganfod-awtomatig-canolog-drws-clo-Brys-GalwadBargen gan Senedd / Cyngor Ewrop ar a Cefnogwyd system galwadau brys awtomatig achub bywyd ar gyfer ceir, y cytunwyd arni nos Lun (1 Rhagfyr), gan ASEau Pwyllgor y Farchnad Fewnol ddydd Iau (4 Rhagfyr). Byddai'r system 'eCall' yn defnyddio'r rhif 112 i alw y gwasanaethau brys yn awtomatig, gan eu galluogi i gyrraedd golygfeydd damweiniau yn gyflymach a thrwy hynny arbed bywydau a lleihau difrifoldeb anafiadau. Byddai'r fargen yn ei gwneud yn ofynnol i bob model car newydd gael technoleg eCall o 31 Mawrth 2018. 

"Mae gormod o bobl yn marw mewn damweiniau ar ffyrdd Ewrop. Bydd y system eCall yn helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd trwy alluogi'r gwasanaethau brys i leoli a chyrraedd dioddefwyr damweiniau yn gynt o lawer. Fel gwasanaeth cyhoeddus, bydd eCall yn rhad ac am ddim i bob dinesydd, pa bynnag gar maen nhw'n gyrru a beth bynnag fo'i bris prynu. Bydd y rheolau newydd yn sicrhau bod eCall yn gweithio fel dyfais ddiogelwch yn unig. Bydd yn anghyfreithlon ei ddefnyddio i olrhain symudiadau gyrrwr neu i gamddefnyddio data lleoliad, y mae'n rhaid ei anfon at y gwasanaethau brys yn unig ", meddai'r rapporteur Olga Sehnalova (S&D, CZ).

Bob blwyddyn mae gwasanaethau brys ledled yr UE yn delio â damweiniau ffordd, a gymerodd 2013 o fywydau yn 26,000.

hysbyseb

Mae'r system eCall mewn cerbydau yn defnyddio 112 o dechnoleg galwadau brys i rybuddio'r gwasanaethau brys am ddamweiniau ffordd difrifol yn awtomatig. Mae hyn yn eu galluogi i benderfynu ar unwaith ar y math a maint y gwaith achub sydd ei angen, sydd yn ei dro yn eu helpu i gyrraedd yn gyflymach, achub bywydau, lleihau difrifoldeb anafiadau a thorri cost tagfeydd traffig.

Preifatrwydd data: dim olrhain cerbydau

Cryfhaodd ASEau gymal diogelu data'r gyfraith ddrafft i atal olrhain cerbyd ag offer eCall cyn i'r ddamwain ddigwydd. O dan y fargen y cytunwyd arni, byddai'r alwad awtomatig yn rhoi isafswm data sylfaenol i'r argyfwng fel dosbarth y cerbyd, y math o danwydd a ddefnyddir, amser y ddamwain a'r union leoliad.

hysbyseb

Fe wnaeth ASEau hefyd ddiwygio'r gyfraith ddrafft i sicrhau na ddylid trosglwyddo data a gesglir gan ganolfannau brys neu eu partneriaid gwasanaeth i drydydd partïon heb gydsyniad penodol yr unigolyn dan sylw, y “gwrthrych data”. Bydd yn rhaid i weithgynhyrchwyr hefyd sicrhau bod dyluniad technoleg eCall yn caniatáu dileu data a gasglwyd yn llawn ac yn barhaol. Byddai'n rhaid cynnwys gwybodaeth glir am brosesu data eCall yn llawlyfr perchennog y car ac ar gael ar-lein, ychwanegodd ASEau.

Systemau amgen

Gan fod rhai gweithgynhyrchwyr eisoes yn cynnig gwasanaethau tebyg i eCall i yrwyr trwy ganolfannau galwadau preifat, mae'r fargen yn darparu ar gyfer cyd-fodolaeth dwy system (eCall cyhoeddus a gwasanaethau trydydd parti a gefnogir gan eCall (TPS)), ar yr amod bod eCall wedi'i seilio ar 112 bob amser ar gael yn awtomatig pe bai TPS yn methu â gweithio ac y gall perchnogion cerbydau ddewis gwasanaethau e-Galwadau cyhoeddus yn hytrach na rhai preifat ar unrhyw adeg.

Yn barod o wanwyn 2018

Bydd yn rhaid i bob model newydd o geir teithwyr a cherbydau masnachol ysgafn fod â'r system eCall erbyn 31 Mawrth 2018. fan bellaf yn ystod y tair blynedd ganlynol, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn asesu a ddylid ymestyn eCall i gerbydau eraill, megis bysiau, hyfforddwyr neu lorïau, meddai testun y cytundeb.

Y camau nesaf

Bellach mae angen i'r cytundeb, a gymeradwywyd gan 30 pleidlais i 1, gyda 2 yn ymatal, gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan holl aelod-wladwriaethau'r UE ac yn olaf y Senedd gyfan, ym mis Mawrth 2015 mae'n debyg.

Mwy o wybodaeth

Proffil y cyd-rapporteur Olga Sehnalova (S&D, CZ)
Pwyllgor Mewnol y Farchnad a Diogelu Defnyddwyr
file Gweithdrefn

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd