Cysylltu â ni

EU

Yr wythnos i ddod 15-21 Rhagfyr 2014: Sesiwn Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, Strasbwrg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ewropeaidd-Parliament-Strasbourg1Rhaglen waith y Comisiwn 2015. Bydd ASEau yn trafod gweithredu blaenoriaethau gwleidyddol y Senedd gydag Arlywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker a’r Is-lywydd Frans Timmermans, ar ôl i Goleg y Comisiynwyr gymeradwyo rhaglen waith y Comisiwn yn y bore. Trefnir cynhadledd i'r wasg ar ôl y ddadl, am 16h30 (tbc). (Dydd Mawrth 16 Rhagfyr)

Cyllideb 2015. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar gyllideb 2015 yr UE ac yn ychwanegu at arian i dalu biliau 2014, gan selio bargen dros dro a gafodd ei tharo gan drafodwyr cyllideb ar gyfer y Senedd a Chyngor y Gweinidogion ar 8 Rhagfyr. Yn gyntaf rhaid i'r fargen gael ei chymeradwyo'n ffurfiol gan Bwyllgor Cyllidebau'r Senedd ddydd Llun. Bydd negodwyr yn cynnal cynhadledd i'r wasg ar ôl y bleidlais ddydd Mercher am 14h30.

Uwchgynhadledd Ewropeaidd. Bydd ASEau yn trafod y pecyn buddsoddi € 315 biliwn i hybu twf, swyddi a chystadleurwydd gyda Llywyddiaeth Eidalaidd y Cyngor ar drothwy cyfarfod Cyngor Ewropeaidd 18-19 Rhagfyr, lle bydd ar frig yr agenda. (Dydd Mercher)

hysbyseb

Gwladwriaeth Palestina. Yn dilyn dadl lawn ym mis Tachwedd, bydd ASEau yn pleidleisio penderfyniad ynghylch a ddylid cydnabod Palestina fel gwladwriaeth. (Dydd Mercher)

Gwobr Gwobr Ffilm LUX. Bydd Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, yn cyhoeddi enillydd Gwobr LUX eleni ddydd Mercher mewn seremoni yn y siambr lawn, yn Strasbwrg. Cynhelir cynhadledd i'r wasg gyda'r llawryf a'r ddau arall yn y rownd derfynol am 15.00. (Dydd Mercher)

Defnydd CIA o artaith. Bydd datgeliadau Senedd yr UD o ddefnydd y CIA o artaith a thriniaeth greulon neu ddiraddiol arall i garcharorion yn sgil ymosodiadau terfysgol 9/11, gyda chymhlethdod honedig rhai aelod-wladwriaethau’r UE, yn cael eu trafod gyda’r Cyngor a’r Comisiwn ddydd Mercher, yn 15h.

hysbyseb

Rhyddhad trychineb naturiol. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar gyfanswm o € 126.7 miliwn mewn cymorth UE gan Gronfa Undod Ewrop i helpu'r Eidal, Gwlad Groeg, Slofenia, Croatia, Serbia a Bwlgaria i ymdopi â chanlyniadau trychinebau naturiol yn 2013 a 2014. (Dydd Mercher)

Ombwdsmon Ewropeaidd. Fe fydd y Senedd yn ethol yr Ombwdsmon Ewropeaidd mewn pleidlais gudd ddydd Mawrth. Yr Ombwdsmon Ewropeaidd cyfredol Emily O'Reilly (IE), yn ei swydd ers mis Gorffennaf 2013, yw'r unig ymgeisydd ar gyfer y swydd yn nhymor seneddol 2014-2019. (Dydd Mawrth)

Agenda Llywydd. Bydd Martin Schulz yn cadeirio’r ddadl lawn ar raglen waith 2015 y Comisiwn gyda’r Arlywydd Juncker ddydd Mawrth a’r ddadl ar baratoadau ar gyfer Cyngor Ewropeaidd mis Rhagfyr ddydd Mercher. Bydd Mr Schulz yn cymryd rhan yng nghyfarfod y Cyngor Ewropeaidd (ac yna cynhadledd i'r wasg), ddydd Iau.

Papur briffio cyn y sesiwn. Bydd Gwasanaeth y Wasg EP yn cynnal sesiwn friffio i'r wasg am 16.30 ddydd Llun. (Ystafell gynadledda'r Wasg EP, Strasbwrg)

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd