Cysylltu â ni

Frontpage

Mae hawliau dynol yn parhau i fod yn sawdl Achilles ar gyfer Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i Kazakhstan agosáu at ei 23rd Pen-blwydd Diwrnod Annibyniaeth, mae dinasyddion ac arbenigwyr hawliau dynol yn trafod lle mae'r wlad yn symud gyda'i record ddemocrataidd. Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae Kazakhstan wedi cynyddu erledigaeth grwpiau crefyddol a gwleidyddol, meddai dadansoddwyr.

Gwell na Turkmenistan a Gogledd Corea…

hysbyseb

“Os edrychwch chi ar rai o wledydd Affrica neu Asia, mae’n debyg y bydd Kazakhstan yn edrych fel gwlad fwy gwâr sydd â rhywfaint o barch at hawliau a rhyddid dynol. Rwy'n golygu, pan fyddaf yn cerdded ar y stryd, nid wyf yn teimlo bod yr heddlu ac awdurdodau eraill yn fy ngwylio neu'n ceisio fy nghyfyngu mewn unrhyw ffordd bosibl. Ond gwn, os ceisiaf brotestio’r llywodraeth neu ei phenderfyniadau, y bydd pethau’n newid yn gyflym i mi, ”meddai Dinara K. myfyriwr yn y gyfraith ym mhrifysgol Nazarbayev, sy’n cofio trasiedi Zhanagel 2011. Yn 2011 cafodd o leiaf 14 o brotestwyr (mae ffynonellau answyddogol yn honni bod y nifer yn agosach at 100) eu lladd mewn gwrthdaro ag awdurdodau yn nhref Zhanagel Mangistau Oblast.

Mae Dinara, sy’n dweud bod y digwyddiadau yn Zhanagel wedi ei hysbrydoli i ddod yn gyfreithiwr hawliau dynol, gan ychwanegu “mae yna lawer o enghreifftiau eraill o droseddau hawliau dynol yn Kazakhstan, fel achosion gyda dinasyddion HIV-positif, carcharorion ac eraill.”

“Ond oherwydd ein bod yng Nghanol Asia, lle mae troseddwyr hawliau dynol gwaeth, fel Turkmenistan, nid oes llawer o sylw yn cael ei roi inni”.

hysbyseb

Mae Cyfarwyddwr Biwro Hawliau Dynol Kazakhstan, Evgeny Zhovtis, a gafodd ei garcharu rhwng 2009 a 2012 (a ryddhawyd yn ystod amnest torfol) am dorri traffig, hefyd yn dweud o’i gymharu ag Uzbekistan a Gogledd Corea: “Mae Kazakhstan mewn sefyllfa well, ”Ond mae yna lawer o broblemau, yn benodol“ torri rhyddid i ymgynnull, rhyddid i lefaru a llawer o ryddid gwleidyddol eraill. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod ein system gyfiawnder yn llygredig, ac nid yw cyfiawnder wedi'i warantu ”.

“Mae gennym ni sefydliadau cyfryngau annibynnol o hyd sy’n ymdrin â llygredd yn haenau uwch y llywodraeth, teulu arlywyddol, erlidiau yn erbyn gwrthwynebiad a phwysau ar amddiffynwyr hawliau dynol. Ond mae nifer y sefydliadau cyfryngau hyn yn gostwng o dan bwysau’r llywodraeth, ”meddai.

Mae Zhovtis yn atgoffa, ar ôl i Kazakhstan ddod yn annibynnol ym 1991, bod y wlad wedi gweld dadeni yn natblygiad symudiadau gwrthwynebol a chyfryngau rhydd, ond, meddai, daeth y cyfan i ben ym 1995. “Bryd hynny mae nifer o grwpiau elitaidd wedi defnyddio'r broses breifateiddio i hawlio perchnogaeth ar eiddo a oedd gynt yn eiddo i'r llywodraeth. Er mwyn sicrhau nad oes neb yn siarad amdano, cyflwynwyd rhai mesurau i bwyso ar gyfryngau annibynnol, ”meddai, gan ychwanegu bod y llywodraeth, ar ôl y chwyldroadau yn Georgia, yr Wcrain a Kyrgyzstan, yn teimlo hyd yn oed yn fwy ansicr a phwysau cynyddol ar sefydliadau annibynnol.

Dim llawer i ymfalchïo ynddo

Dywed Cadeirydd Pwyllgor Hawliau Dynol Helsinki sy'n seiliedig ar Almaty, Ninel Fokina, fod y sefyllfa hawliau dynol yn Kazakhstan braidd yn sefydlog, ond yn wael. Mae hi'n dweud ei bod yn poeni'n bennaf am droseddau yn ystod y prosesau etholiadol yn ogystal â rhyddid crefyddol.

“Ym maes hawliau dynol nid oes gan Kazakhstan lawer i ymfalchïo ynddo. Yr unig ddau beth cadarnhaol y gallaf eu cofio: pan osododd Kazakhstan foratoriwm ar gosb eithaf yn ôl yn 2003 a phan ddiddymodd Kazakhstan fisâu ymadael (roedd yn rhaid i ddinasyddion gael caniatâd i adael y wlad i deithio). Roedd y ddau beth hyn yn ein dal yn yr Oesoedd Canol, ond fel arall does dim byd i ymfalchïo ynddo, ”meddai.

Bydd pethau'n gwella yn y dyfodol?

Dywed yr Athro Economeg yng Ngholeg Almaty Nazira Usmanova bod Kazakhstan wedi bod yn annibynnol am ddim ond 23 mlynedd, ac wrth i flynyddoedd fynd heibio, bydd y sefyllfa hawliau dynol yn gwella.

“Gallwn gymharu ein gwlad â gwledydd Ewropeaidd, ond gadewch inni beidio ag anghofio eu bod yn byw gyda gwerthoedd democrataidd am lawer hirach. Peidiwch ag anghofio bod pob problem yn cychwyn o fewn y gymdeithas, ”meddai.

Fodd bynnag, dywed yr actifydd hawliau dynol Zhanar Sekerbayeva, nad yw hyn yn esgus dros Kazakhstan.

“Pob symudiad hawliau dynol, cyfryngau, gweithredwyr, maen nhw'n diflannu yn fuan ar ôl i chi ddechrau ar eu gweithgareddau. Mae hyn yn digwydd oherwydd y pwysau gan y llywodraeth. Hyd nes y bydd y newidiadau hynny'n amau, bydd yna welliannau, ”ychwanega.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd