Cysylltu â ni

EU

ASEau newydd: Myfyrdodau ar chwe mis cyntaf y tymor seneddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141211PHT00601_originalDechreuodd mandad newydd Senedd Ewrop yn swyddogol ar 1 Gorffennaf gyda 751 ASE o bob rhan o'r cyfandir yn cymryd eu seddi. Nid oedd tua hanner y rhai a etholwyd fis Mai diwethaf yn y ddeddfwrfa flaenorol a gwnaethom gyfweld â saith ASE o'r fath ar ôl iddynt gyrraedd Brwsel. Bron i chwe mis i mewn i'w tymor pum mlynedd, sut maen nhw'n dod yn eu blaenau a beth yw eu gobeithion ar gyfer 2015? Gofynasom iddynt rannu eu profiadau a'u meddyliau.

Brian Hayes (EPP, Iwerddon)
Mae yna deimlad clir gyda Senedd a Chomisiwn newydd bod cychwyn o'r newydd i Ewrop yn bosibl. Rwy'n credu mai'r broblem fwyaf sy'n ein hwynebu yw egluro'n gyson i ddinasyddion mewn iaith glir y gwahaniaeth y mae'r Senedd yn ei wneud. Tra bod diwydiant, yr undebau llafur a'r cyrff anllywodraethol yn deall pwerau newydd y Senedd yn llawn, a allwn ni ddweud mewn gwirionedd bod dinasyddion yr UE yn gwneud? Fel eu llais yn y Senedd mae'n rhaid i ni lwyddo i gael ein neges allan.

Mercedes Bresso (S&D, yr Eidal)

hysbyseb

Y cyfnod deddfwriaethol hwn fydd yr un lle bydd yn rhaid i'r sefydliadau Ewropeaidd ailadeiladu hyder gyda dinasyddion Ewropeaidd. Mae gwir berygl o fethu a byddai hyn yn golygu diwedd integreiddio Ewropeaidd. Byddaf yn parhau i weithio i atal hynny ac felly'n meddwl bod angen i ni roi mwy o rym i awdurdodau rhanbarthol a lleol gan mai dyma'r ffordd ar gyfer mwy o ddemocratiaeth ac amddiffyniad i bob dinesydd Ewropeaidd.
Ian Duncan (ECR, y Deyrnas Unedig)

Mae gan y Senedd y potensial i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ond ar ormod o achlysuron mae'n introspective a heb ffocws. Rwyf am wella sut mae'r UE yn gweithio trwy ganolbwyntio ar brosiectau fel undeb ynni a thorri nôl ar fiwrocratiaeth ar gyfer busnesau bach. Gyda pharth yr ewro yn pryfocio ar fin mynd i mewn i ddirwasgiad arall, rhaid i'r Senedd gofio pam ei fod yn bodoli - i wneud bywyd yn well i'w holl ddinasyddion.
Morten Helveg Petersen (ALDE, Denmarc)

Mae'r pum mis cyntaf wedi bod yn ddryslyd, yn gyffrous ac yn hynod ddiddorol. Roedd y dyddiau cychwynnol yn darparu problemau ymarferol fel dod o hyd i'm swyddfa fy hun, cael mynediad wi-fi a llofnodi 117 o wahanol ffurflenni biwrocrataidd. Nawr rydym yn cael trafodaethau mawr ar ddiogelwch ynni, y gyllideb a'r hinsawdd. Mae pethau'n cyflymu gyda mwy o waith deddfwriaethol ar yr agenda ac rwy'n edrych ymlaen ato. Mae hyn wedi'r cyfan yr ydym wedi ein hethol i'w wneud.
Teresa Rodríguez-Rubio (GUE / NGL, Sbaen)

hysbyseb

Mae presenoldeb peryglus lobïau busnesau mawr wedi bod yn syndod, y pwysau y maen nhw'n ei roi a'r pwysau sydd ganddyn nhw o ran penderfyniadau sy'n effeithio ar eu diddordebau, er enghraifft marchnad garbon Ewrop (ETS), y gyfarwyddeb ansawdd tanwydd neu TTIP. Rwyf hefyd wedi darganfod y posibiliadau mawr sy'n bodoli - trwy gymryd y mentrau cywir a gweithio'n glyfar - i chwyddo llais dinasyddion a symudiadau cymdeithasol wrth iddynt chwilio am gyfiawnder cymdeithasol.
Terry Reintke (Gwyrddion / EFA, yr Almaen)

 Mae'r misoedd cyntaf fel ASE wedi bod yn gyffrous ac yn heriol. Yn y dechrau roedd yn eithaf anodd dod o hyd i'm rôl newydd ond gyda chefnogaeth cydweithwyr gwych llwyddais i gymryd fy nghamau cyntaf. Yn y flwyddyn nesaf, byddaf yn gweithio ar faterion cynnwys cymunedau ymylol a grymuso menywod yn yr oes ddigidol. Rwy'n edrych ymlaen at ddadleuon a gwaith y blynyddoedd i ddod.

Kristina Winberg (EFDD, Sweden)

Rwyf wedi dechrau dod o hyd i'm ffordd yn y coridorau, i'm cyfarfodydd pwyllgor a dirprwyo. Dywedodd rhywun wrthyf y byddai'n cymryd o leiaf blwyddyn cyn bod yn ASE â rheolaeth ar bopeth ac rwy'n credu bod hynny'n wir. Mae fy mhum mis cyntaf wedi bod yn hynod ddiddorol ac wedi rhoi trosolwg i mi o sut mae pethau'n gweithio yma. Gan fy mod yn fenyw realiti, rwy'n mawr obeithio y byddaf yn gallu gwneud gwahaniaeth.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd