Cysylltu â ni

EU

Dechrau newydd: Latfia yn cymryd drosodd llywyddiaeth Cyngor yr UE am y tro cyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141215PHT01601_originalRoedd y cyntaf o Ionawr nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd, ond hefyd pan gymerodd Latfia lywyddiaeth Cyngor yr UE am y tro cyntaf. Bydd y wladwriaeth Baltig yn arwain ac yn cydlynu gwaith aelod-wladwriaethau am y chwe mis nesaf ac mae'r disgwyliadau'n uchel. Wrth ymweld â Latfia ym mis Rhagfyr 2014, dywedodd Llywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz: "Mae fy mhrofiad yn dangos bod llywyddiaethau o wledydd bach yn chwarae rhan fawr yn llwyddiant y diwygiadau." Mae ASEau o Latfia yn mynegi eu barn ynghylch yr hyn y gallwn ei ddisgwyl.

Krišjānis Kariņš (EPP)

"Mae angen swyddi a thwf ar Ewrop. Yr allwedd i hyn yw buddsoddiad, sydd yn ei dro angen hyder buddsoddwyr. Gyda llywyddiaeth Latfia, bydd gan yr UE wlad wrth y llyw a wnaeth nid yn unig sicrhau cwymp economaidd ofnadwy yn ystod yr argyfwng, ond a gymerodd y camau angenrheidiol i adfer hyder, sydd wedi arwain at dwf economaidd. "

hysbyseb

Andrejs Mamikins (S&D)

"Mae'n gam hanesyddol, oherwydd dyma'r tro cyntaf i Latfia feddiannu llywyddiaeth y Cyngor. Gan fy mod yn ddinesydd o Latfia rwy'n falch iawn ohono. Gobeithio y bydd y blaenoriaethau a ddatganwyd gan lywodraeth Latfia yn help mawr i bob Ewropeaidd. Os nad wyf yn camgymryd mae mwy na 2,000 o ddigwyddiadau ar y gweill yn ystod y chwe mis: yn Latfia, ledled Ewrop ac yma yn Senedd Ewrop. Ym mis Mehefin bydd y Cyngor Ewropeaidd yn cael ei gynnal yn Riga. Felly rwy'n wirioneddol falch iawn ohono. "

Roberts Zīle (ECR)

hysbyseb

"Mae gan Latfia, sydd am y tro cyntaf yn cymryd drosodd llywyddiaeth Cyngor yr UE, y cyfan sydd ei angen i fod yn enghraifft o sut y gall gwlad fach yn effeithlon a gyda phenderfyniad arwain yr UE. Rhwng tair prif flaenoriaeth arlywyddiaeth Latfia , sy'n cynnwys Ewrop gystadleuol a marchnad sengl ddigidol, hoffwn bwysleisio'n benodol yr un geopolitaidd bwysig: Ewrop yn y byd. Mae hyn yn cynnwys gwaith ar y bartneriaeth masnach a buddsoddi trawsatlantig (TTIP) a pherthynas bragmatig â phartneriaeth y Dwyrain a Chanolog. Gwledydd Asia. "

Tatjana Ždanoka (Gwyrddion / EFA)

"Ni allwn ddisgwyl unrhyw welliannau radical gan arlywyddiaeth Latfia, yn enwedig pan fydd Ewrop ar drothwy argyfwng dwfn a phan fydd marweidd-dra economaidd a gwrthdaro peryglus â Rwsia. Y peth gorau y gall Latfia ei wneud yn ystod yr arlywyddiaeth hon yw lleihau'r miniogrwydd. o'r rhethreg tuag at Rwsia fel y gallwn greu sylfaen ar gyfer cymodi yn y dyfodol. "

Iveta Grigule (Gogledd Iwerddon)

"Yn achos Latfia, gwlad sydd wedi gwella'n ddiweddar o argyfwng economaidd poenus, mae'n arbennig o bwysig tynnu sylw ar lefel yr UE at faterion fel twf economaidd, cystadleurwydd a swyddi. Mae angen i ni hefyd fynd i'r afael â'r canlyniadau economaidd a achosir gan sancsiwn i ac o Rwsia, gobeithiaf y bydd holl wledydd yr UE yn dangos undod, nid yn unig mewn geiriau ond hefyd mewn gweithredoedd. Rwy'n siŵr y byddwn yn gweithio yn ystod arlywyddiaeth Latfia ar berthynas sydd o fudd i'r ddwy ochr â rhanbarthau cyfagos, gan gynnwys y rhai sydd â wedi bod yn cael llai o sylw fel gwledydd Canol Asia. "


Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd