Cysylltu â ni

EU

Llywyddiaeth Latfia Cyngor yr Undeb Ewropeaidd: Seremoni urddo swyddogol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

150107_evrokom_rigaAm ddau ddiwrnod, yn ystod 7-8 Ionawr, bydd Coleg y Comisiynwyr yn cael ei gynnal yn Riga ar gyfer agoriad swyddogol Llywyddiaeth Latfia Cyngor yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y comisiynwyr yn trafod gweithredu blaenoriaethau Llywyddiaeth UE Latfia gyda llywodraeth Latfia, y senedd (Saeima) a sefydliadau cenedlaethol eraill.

Mae Coleg y Comisiynwyr yn teithio i aelod-wladwriaeth sy'n dal Llywyddiaeth Cyngor yr UE er mwyn trafod blaenoriaethau'r UE ar gyfer y cyfnod o chwe mis nesaf gyda llywodraeth yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

O 1 Ionawr, mae Latfia yn dal Llywyddiaeth Cyngor yr UE, ac yna Lwcsembwrg (Gorffennaf-Rhagfyr 2015), yr Iseldiroedd (Ionawr-Mehefin 2016) a Slofacia (Gorffennaf-Rhagfyr 2016).

Mae 28 aelod-wladwriaeth yr UE yn cymryd eu tro gadeirydd Llywyddiaeth gylchdroi Cyngor yr UE am gyfnod o chwe mis yr un. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Llywyddiaeth yr UE yn cadeirio cyfarfodydd ar sawl lefel, yn cynnig canllawiau ac yn llunio cyfaddawdau.

hysbyseb

Diwrnodau prysur

Mae Latfia yn cynnal yr Arlywyddiaeth gylchdroi am y tro cyntaf, rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2015. Bydd Coleg y Comisiynwyr a llywodraeth Latfia yn trafod blaenoriaethau Llywyddiaeth Latfia yn ystod sesiwn lawn yn ogystal ag mewn sawl "dadl clwstwr" (gweler isod) .

Bydd is-lywyddion a chomisiynwyr yn cael cyfarfodydd dwyochrog gyda gweinidogion Latfia a hefyd yn cynnal deialog gyda rhanddeiliaid allweddol ac aelodau Saeima, Senedd Latfia. Heblaw, ar 9 Ionawr, bydd yr Arlywydd Jean-Claude Juncker a Phrif Weinidog Latfia Laimdota Straujuma hefyd yn cychwyn Blwyddyn Datblygu Ewropeaidd 2015 a fydd yn canolbwyntio ar osod cwrs newydd i ddod â thlodi i ben, hyrwyddo datblygiad a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ar gyfer cynaliadwy. byd ôl-2015. 

Cyn yr ymweliad â Latfia, tanlinellodd Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker fod y paratoadau Latfia a lefel yr uchelgais wedi creu argraff arno. Roedd yn edrych ymlaen at drafod gyda chydweithwyr o Latfia y ffyrdd i droi uchelgeisiau yn weithredu yn gyflym: hybu cystadleurwydd Ewrop trwy wella'r hinsawdd fuddsoddi, darparu Ewrop ddigidol heb ffiniau ac undeb ynni Ewropeaidd cryf, fel blaenoriaethau'r UE. “Trwy weithio gyda'n gilydd, byddwn yn cyflawni,” daeth i'r casgliad.

hysbyseb

Dywedodd Prif Weinidog Latfia Laimdota Straujuma y bydd yr ymweliad symbolaidd hwn ac ar yr un pryd yn bwysig ac yn ddoeth o ran cynnwys, yn nodi dechrau arlywyddiaeth Latfia ar Gyngor yr UE. “Byddai blaenoriaethau ein llywyddiaeth, hy Ewrop gystadleuol, Ewrop ddigidol ac ymgysylltu Ewrop," tanlinellodd "yn olau arweiniol i'n gwaith yn ystod y chwe mis nesaf."

Mae comisiynwyr yn dilyn blaenoriaethau Latfia

Bydd ymweliad y Comisiynwyr yn cychwyn gyda deialog rhwng Senedd genedlaethol Latfia, rhanddeiliaid a'r Comisiwn ar bynciau amrywiol yn gyfochrog, ac yna cyfarfod rhwng llywodraeth Latfia a Choleg y Comisiynwyr (8 Ionawr). Yna cynhelir cyfarfod dwyochrog rhwng llywydd y Comisiwn a phrif weinidog Latfia ar ôl y cinio gwaith ac yna cyfres o gyfarfodydd clwstwr gyda gweinidogion allweddol o Latfia: Y Gweinidog Cyllid Reirs, y Gweinidog Trafnidiaeth Anrijs Matīss, y Gweinidog Amaeth Janis Dūklavs, y Gweinidog Cyfiawnder Dzintars Rasnačs, y Gweinidog Iechyd Guntis Belēvičs, y Gweinidog Diwylliant Dace Melbārde, y Gweinidog Economeg Dana Reizniece-Ozola, Gweinidog yr Amgylchedd a Chydweithrediad Rhanbarthol Kaspars Gerhards, y Gweinidog Lles Uldis Augulis, y Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth Marite Seile , Y Gweinidog Materion Tramor Edgars Rinkēvičs, y Gweinidog Amddiffyn Raimonds Vējonis, a'r Gweinidog Mewnol Rihards Kozlovskis.  

Bydd y comisiynwyr canlynol yn cymryd rhan mewn trafodaethau yn unol â thair blaenoriaeth Latfia:

a) Ar swyddi a thwf, gan gynnwys pecyn buddsoddi'r UE: Is-lywydd Cyntaf Timmermans, Is-lywydd Georgieva, Is-lywydd Dombrovskis, Comisiynydd Thyssen, Comisiynydd Moscovici, Comisiynydd Hogan, Comisiynydd Hill, Comisiynydd Bieńkowska, Comisiynydd Jourová a Chomisiynydd Navracsics. 

b) Ar yr Undeb Ynni a'r Farchnad Sengl Ddigidol: Is-lywydd Ansip, Is-lywydd Šefčovič, Comisiynydd Oettinger, Comisiynydd Arias Cañete, Comisiynydd Vella, Comisiynydd Bulc, Comisiynydd Crețu a Chomisiynydd Vestager.

c) Ar faterion Cymdogaeth a thu hwnt: Is-lywydd Cynrychiolydd Uchel Mogherini, Comisiynydd Hahn, Comisiynydd Malmström, Comisiynydd Mimica, Comisiynydd Andriukaitis, Comisiynydd Avramopoulos a Chomisiynydd Stylianides. 

Gyda'r nos, bydd nifer o areithiau gan Arlywydd Latfia Bērziņš, y Prif Weinidog Straujuma, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Juncker ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Tusk yn ystod digwyddiad agoriadol swyddogol yr Arlywyddiaeth yn Nhŷ Opera Cenedlaethol Latfia.

Ddydd Gwener (9 Ionawr) bydd yr Arlywydd Juncker ynghyd ag Is-lywydd yr Uchel Gynrychiolydd Mogherini a Phrif Weinidog Latfia Laimdota Straujuma yn lansio Blwyddyn Ewropeaidd Datblygu 2015 yn Llyfrgell Genedlaethol Latfia gyda chyfranogiad Comisiynwyr Ewropeaidd a Gweinidogion Latfia.

Cyfeirnod: Comisiwn Ewropeaidd, Datganiad i'r wasg Yn cychwyn Llywyddiaeth Latfia Cyngor yr UE: mae Comisiwn Juncker yn teithio i Riga, Brwsel, 6 Ionawr 2015.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd