Cysylltu â ni

EU

Cylchlythyr ar gyfer cyfarfod llawn 12-15 2015 Ionawr (Strasbourg)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-senedd-strasbourg1Gwyliwch y briffio cyn y sesiwn
Strasbwrg - ISEL N-1/201
Dydd Llun,
12 Ionawr  - 16.30-17.00

Cylchlythyr
agenda ddrafft terfynol
Dadlwythwch Gylchlythyr ar ffurf PDF

Mae'r uchafbwyntiau yn cynnwys:

hysbyseb

ASEau i drafod cychwyn cynllun buddsoddi’r UE gyda Donald Tusk

Bydd y Senedd yn cynnal ei dadl gyntaf gydag Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, sydd newydd ei ethol, Donald Tusk ddydd Mawrth. Bydd Mr Tusk yn cyflwyno canlyniadau Cyngor Ewropeaidd Rhagfyr 2014, a gefnogodd gynlluniau i ddefnyddio € 315 biliwn ar gyfer twf a swyddi. Mae disgwyl i Lywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker fynychu'r ddadl.

Mae Latfia yn cymryd Llywyddiaeth yr UE o'r Eidal

hysbyseb

Bydd Prif Weinidog Latfia, Laimdota Straujuma, yn trafod blaenoriaethau llywyddiaeth UE Latfia sy'n dod i mewn gydag ASEau yn 9h ar Dydd Mercher bore (14 Ionawr). Bydd y Tŷ yn adolygu'r arlywyddiaeth sy'n gadael gyda'r Prif Weinidog Matteo Renzi o'r Eidal ac Arlywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker ddydd Mawrth bore.

Yn coffáu 70 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz

Bydd rhyddhad gwersyll crynhoi a difodi Natsïaidd Auschwitz-Birkenau ym mis Ionawr 1945 yn cael ei goffáu mewn datganiad gan yr Arlywydd Martin Schulz ddydd Mawrth bore.

ASEau i ddirwyn dadl i ben ar raglen waith 2015 y Comisiwn

Bydd ASEau yn datgan eu barn ar raglen waith 2015 y Comisiwn Ewropeaidd mewn penderfyniad i'w bleidleisio ddydd Iau (15 Ionawr).

Pleidlais ar GMO optio allan ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE

Bydd deddfwriaeth newydd i ganiatáu i aelod-wladwriaethau'r UE gyfyngu neu wahardd tyfu cnydau sy'n cynnwys organebau a addaswyd yn enetig (GMOs) ar eu tiriogaeth eu hunain, hyd yn oed os caniateir hyn ar lefel yr UE, yn destun pleidlais. ddydd Mawrth. Cyflwynwyd y cynlluniau, y cytunwyd arnynt yn anffurfiol gan y Senedd a'r Cyngor ym mis Rhagfyr, yn wreiddiol yn 2010 ond yna cawsant eu cau am bedair blynedd oherwydd anghytuno rhwng aelod-wladwriaethau pro a gwrth-GMO.

Y wasg a'r cyfryngau ymgyrch yn Nhwrci

Mae'r Senedd yn pleidleisio ddydd Iau ar benderfyniad ar ryddid y wasg a'r cyfryngau yn Nhwrci yn dilyn arestio newyddiadurwyr ddiwedd y llynedd. Yn eu dadl ym mis Rhagfyr, fe wnaeth ASEau gondemnio’n unfrydol y toriadau o ryddid mynegiant a dweud bod yn rhaid mynd i’r afael â’r ymosodiadau ar reolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol.

Digwyddiadau smyglo dynol ym Môr y Canoldir

Bydd ASEau yn trafod smyglo diweddar ymfudwyr mewn llongau cargo o Dwrci i'r Eidal a digwyddiadau eraill ym Môr y Canoldir gyda'r Comisiynydd Dimitris Avramopoulos ddydd Mawrth prynhawn. Galwodd Senedd Ewrop ar aelod-wladwriaethau’r UE i weithredu yn erbyn masnachu mewn pobl a smyglo, i mewn ac ar draws yr UE, mewn penderfyniad a bleidleisiwyd ar 17 Rhagfyr.

ASEau i adolygu opsiynau polisi diogelwch ac amddiffyn gyda Mogherini

Mae'r Senedd yn cynnal ei dadl flynyddol ar brif linellau polisïau tramor, diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda phennaeth polisi tramor yr UE, Federica Mogherini ar Dydd Mercher prynhawn. Dyma'r adolygiad strategol cyntaf ers y newidiadau gwleidyddol a diogelwch y llynedd ar ffin ddwyreiniol yr Undeb.

pynciau eraill yn cynnwys:

Gwyliadwriaeth gwasanaeth cudd cyfreithwyr yn yr UE
Morlu o'r Eidal wedi'u cyhuddo o ladd pysgotwyr Indiaidd: dadlau a phleidleisio
Lansiad y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015
Dadl ar gydbwysedd rhyw ystafell fwrdd
Hawliau dynol a phenderfyniadau democratiaeth yn Rwsia, Pacistan a Kyrgyzstan

Gwyliwch y byw cyfarfod llawn drwy EP Live /  EBS + a EuroparlTV

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd