Cysylltu â ni

Democratiaeth

Gianni Pittella: 'O Baris i Nigeria - rhaid i'r UE fod ar y blaen wrth amddiffyn democratiaeth a hawliau dynol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gianni-pittella Ar ôl yr adroddiadau dychrynllyd am gyflafanau gan Boko Haram yn Nigeria, gan gynnwys plant a ddefnyddiwyd mewn ymosodiadau kamikaze, galwodd llywydd y Grŵp Sosialwyr a Democratiaid, Gianni Pittella, am ymateb cryf gan Ewrop a’r gymuned ryngwladol: "Boed yn Ewrop neu Nigeria, mae'n rhaid i ni amddiffyn gwerthoedd democratiaeth yn erbyn terfysgaeth ac eithafiaeth. Mae'r hyn sy'n digwydd yn Nigeria yn ddychrynllyd ar lefel ddynol ond hefyd ar lefel wleidyddol. Mae sefydliadau Nigeria wedi gofyn am ein cymorth ac ni allwn aros yn fyddar.

"Nawr yn fwy nag erioed, ar ôl y digwyddiadau ofnadwy ym Mharis, rhaid i'r Undeb Ewropeaidd fod yn rhedwr blaen wrth ddarparu cefnogaeth ymarferol i amddiffyn democratiaeth yn Nigeria, gan ddechrau gyda'r etholiadau nesaf. Ni allwn ailadrodd gwallau y gorffennol a wnaed yn y Canol. Dwyrain a gogledd Affrica. Ni allwn adael un o brif wledydd Affrica ar ei phen ei hun yn wynebu terfysgwyr sy'n gwneud annynolrwydd eu cryfder. Dylai'r Undeb Ewropeaidd a'r gymuned ryngwladol gyfan sylweddoli ein bod yn wynebu bygythiad byd-eang, sy'n gofyn am ymateb byd-eang. "

hysbyseb

Democratiaeth

Diwrnod Rhyngwladol Democratiaeth: Datganiad ar y Cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Is-lywydd Dubravka Šuica

cyhoeddwyd

on


Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Democratiaeth heddiw (15 Medi), yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell
 (Yn y llun) a chyhoeddodd yr Is-lywydd Dubravka Šuica ddatganiad ar y cyd: “P'un a ydych chi'n poeni am newid yn yr hinsawdd, swyddi, yr economi, neu gyfiawnder hiliol a chymdeithasol, dim ond os ydych chi'n byw mewn democratiaeth y bydd eich llais yn cael ei glywed a bydd eich pleidlais yn cyfrif. Yn yr amseroedd heriol hyn, bydd yr UE yn parhau i fod yn gefnogwr diysgog a di-flewyn-ar-dafod i ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith ledled y byd ac o fewn yr UE.

"Mae angen ymdrechion ar y cyd, ynghyd â phersbectif newydd ar gefnogi democratiaeth sy'n cyflawni ar gyfer dinasyddion. Mae angen y gwaith hwn gartref. Mae hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, gan sicrhau bod rheolaeth y gyfraith a rhyddid y cyfryngau yn flociau adeiladu i greu gofod lle mae pob dinesydd yn teimlo'n rhydd ac yn rymus. Yn fwy nag erioed, mae'n rhaid i ni amddiffyn gallu cyfryngau rhydd a lluosog i ddarparu mynediad amserol i wybodaeth ddibynadwy a chywir, ac ymladd dadffurfiad. Byddwn yn parhau i weithio i wneud ein democratiaethau ein hunain yn fwy gwydn ac arloesol, gan elwa o'r cyfleoedd a gynigir gan dechnolegau newydd Byddwn yn creu mwy fyth o bosibiliadau i ymgysylltu â dinasyddion trwy ystod o ddulliau democratiaeth ystyriol.

"Mae Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd yn nodi mesurau i hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, cryfhau rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, a gwrth-ddadffurfiad. Ar draws y byd, rydym yn cynyddu ein cefnogaeth ariannol a gwleidyddol i'r rheini sydd, waeth beth fo'u rhyw neu gefndir, yn hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant democrataidd, sicrhau gwiriadau a balansau sefydliadol, a dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif. Rydym yn adeiladu cynghreiriau â phawb sydd wedi ymrwymo i gynnal hawliau a rhyddid cyffredinol, gyda llywodraethau democrataidd ond hefyd gyda sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil, seneddau, pleidiau gwleidyddol. , cyfryngau annibynnol, blogwyr, amddiffynwyr hawliau dynol ac actifyddion Eleni gwelwyd dechrau'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, cyfle unigryw ac amserol i ddinasyddion Ewropeaidd drafod heriau a blaenoriaethau Ewrop.

hysbyseb

"Mae'r Gynhadledd yn dod â dinasyddion i galon llunio polisïau yn yr UE. Rydym wedi ymrwymo i wrando ar Ewropeaid ac i ddilyn i fyny yr argymhellion a wnaed gan y Gynhadledd. Gall eu gweledigaeth yrru'r newid tuag at ddemocratiaeth sy'n addas ar gyfer y dyfodol. dim ond y dechrau yw hyn. Gyda hyn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, cryfach a mwy cyfartal i bawb, lle mae pawb yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu gwarchod a'u grymuso. Dyma sut y byddwn yn cryfhau ein democratiaethau. " 

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein

hysbyseb
Parhau Darllen

Rhyddidau sifil

ASEau Hawliau Sifil i drafod y sefyllfa o hawliau sylfaenol yn #Hungary

cyhoeddwyd

on

Ysgwyd llaw rhwng Viktor Orb · n, ar y chwith, a Jean-Claude Juncker

Bydd aelodau’r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn trafod y sefyllfa hawliau sylfaenol yn Hwngari gyda’r Gweinidog Cyfiawnder László Trócsányi a chynrychiolwyr cymdeithas sifil brynhawn Llun (27 Chwefror).

Mae ASEau yn debygol o godi cwestiwn plwraliaeth y cyfryngau, annibyniaeth y farnwriaeth a sefyllfa ffoaduriaid ac ymfudwyr.

Bydd llywodraeth Hwngari yn cael ei chynrychioli gan y Gweinidog Cyfiawnder László Trócsányi. Siaradwyr cymdeithas sifil yw: Miklós Szánthó Cyfarwyddwr, Canolfan Hawliau Sylfaenol; Tódor Gárdos, Ymchwilydd, Amnest rhyngwladol; Stefánia Kapronczay, Cyfarwyddwr Gweithredol, Undeb Rhyddid Sifil Hwngari a Mawrth Pardavi, Cyd-gadeirydd, Pwyllgor Helsinki Hwngari.

Gallwch wylio'r ddadl trwy EP Live

Parhau Darllen

Llygredd

#Albania Gwrthwynebiad i boicot senedd, herio apêl yr ​​UE

cyhoeddwyd

on

cefnogwyr-of-the-wrthblaid-ddemocrataidd-parti-cymryd-rhan-mewn-unCyhoeddodd arweinydd gwrthblaid Albania boicot seneddol ddydd Mercher (22 Chwefror), gan herio apêl gan yr Undeb Ewropeaidd i beidio ag amharu ar gymeradwyaeth seneddol i ddiwygiadau barnwriaeth sy’n hanfodol i ddechrau trafodaethau derbyn yr UE, yn ysgrifennu Benet Koleka.

Mae sawl mil o aelodau’r Blaid Ddemocrataidd a’i deddfwyr wedi gwersylla allan ers dydd Sadwrn mewn pabell 800 metr sgwâr o flaen swyddfa’r Prif Weinidog Edi Rama, gan fynnu bod llywodraeth technocrat yn gosod y llwyfan ar gyfer etholiadau rhydd.

"Ni fydd y brotest yn cael ei dychwelyd. Ni fyddwn yn dychwelyd i'r senedd oni bai bod yr amodau y mae'r bobl wedi'u gofyn ... yn cael eu bodloni; llywodraeth technocrat ar gyfer etholiadau rhydd a theg," meddai arweinydd y Democratiaid Lulzim Basha wrth y dorf.

Bydd Albanwyr yn pleidleisio mewn etholiadau seneddol ar Fehefin 18, bedair blynedd ar ôl i glymblaid chwith Rama oresgyn y Democratiaid. Ers hynny mae'r glymblaid sy'n rheoli wedi ennill pob etholiad lleol, ond mae'r Democratiaid wedi cwyno iddynt gael eu twyllo allan o fuddugoliaeth ac yn pwyso am ddiwygiadau i warantu etholiadau teg.

Bydd y boicot gwrthwynebiad senedd stondin y cyrff greu effeithiol y byddai milfeddyg barnwyr 750 ac erlynwyr, yn gam tuag at greu barnwriaeth annibynnol a glân yn gallu ymladd llygredd endemig.

Dywedodd Rama y Democratiaid yn galw am etholiadau rhydd i guddio eu bwriad gwirioneddol o amddiffyn swyddogion cyfiawnder llygredig.

Os bydd y diwygio farnwriaeth cynhyrchu canlyniadau erbyn mis Medi, mae'r UE wedi dweud Albania byddai'n ystyried dechrau trafodaethau derbyn gyda'r aelod NATO a chyn y wladwriaeth gomiwnyddol. Mae safon ei etholiadau seneddol Mehefin, bydd hefyd yn bwysig, mae'r UE wedi dweud.

Gan fynegi ei edifeirwch am y boicot, dywedodd Comisiynydd Ehangu'r UE, Johannes Hahn: "Ni ddylai'r ddadl wleidyddol ddigwydd y tu allan, ond y tu mewn i'r senedd."

"Yn benodol, mae'n hollbwysig cynnal parhad seneddol mewn cyfnod lle mae diwygiadau sylweddol ar agenda'r senedd," meddai Hahn mewn datganiad.

Yn ogystal â sefydlu cyrff fetio ar gyfer y farnwriaeth, mae'r diwygiadau'n cynnwys gweithredu argymhellion gan y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) er mwyn sicrhau "etholiadau rhydd a theg yn ddiweddarach eleni".

Dywedodd Knut Fleckenstein, rapporteur Senedd Ewrop dros Albania, ei fod yn hapus i weld 140 o "arwyr" yn y senedd pan basion nhw ddiwygiad y farnwriaeth yn unfrydol ym mis Gorffennaf 2016.

"Gofynnaf iddynt barhau â'r hyn sy'n iawn yn eu barn nhw (y brotest) ond mynd yn ôl i'r gwaith; nawr mae'n bryd gweld a fydd pwy oedd o blaid y gwaith papur yn gwthio'r diwygiad drwodd," meddai Fleckenstein wrth gynhadledd newyddion yn yr UE. swyddfa llysgenhadaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd