Cysylltu â ni

EU

Blaenoriaethau dadl ASEau o llywyddiaeth Latfieg: Diogelwch a swyddi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

StraujumaCynyddu diogelwch, hybu twf, creu swyddi, sefydlu marchnad sengl ddigidol: Bydd gan Latfia ddigon i'w wneud wrth y llyw wrth lywyddiaeth y Cyngor yn ystod y chwe mis nesaf. Trafododd Prif Weinidog Latfia Laimdota Straujuma flaenoriaethau ei gwlad yn ystod dadl yn Senedd Ewrop ar 14 Ionawr. Croesawodd rhai ASEau gynlluniau i ganolbwyntio ar ddeddfwriaeth cofnodi enwau teithwyr i wella diogelwch, tra bod eraill yn pwysleisio pwysigrwydd buddsoddi.

Gan gyfeirio at ymosodiadau terfysgol yr wythnos diwethaf yn Ffrainc, amlygodd Straujuma yr angen i gryfhau diogelwch yn Ewrop, gan ddal i ddiogelu gwerthoedd sylfaenol: "Ein nod yw amddiffyn y gwerthoedd Ewropeaidd, gofod rhyddid, diogelwch, cyfiawnder a goddefgarwch ar y cyd, gan nodweddu Ewrop yn y byd."

Dywedodd fod nodau ei gwlad yn cynnwys "Ewrop gystadleuol, ddigidol a chryf yn fyd-eang" yn ogystal â gwell cysylltiadau â Senedd Ewrop: "Mae'n bwysig i ni weithio mewn cydweithrediad agos â chi. Dyma'r prif reswm dros fy ymweliad heddiw - i gryfhau ein cydweithrediad ac i ddatblygu agenda gydlynol o'r Cyngor a'r Senedd. "

hysbyseb

Dywedodd Jean-Claude Juncker, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd: "Arlywyddiaeth Latfia yw symbol y cymod yn hanes yr UE. Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ni allai neb fod wedi dychmygu hyn." Dywedodd fod y Comisiwn yn cefnogi nodau’r arlywyddiaeth o greu swyddi, hybu twf, ail-lansio buddsoddiad, dyfnhau’r undeb economaidd ac ariannol a chwblhau’r farchnad sengl ddigidol.

Tynnodd Manfred Weber, cadeirydd yr Almaen yr grŵp EPP, sylw er bod Latfia wedi profi amseroedd economaidd anodd yn 2009, roedd bellach yn mwynhau twf economaidd a gostyngiad mewn diweithdra. “Mae Latfia yn llygedyn o obaith yn yr UE,” meddai, gan addo i’r wlad gefnogaeth ei grŵp ar y ddeddfwriaeth a mesurau enw teithwyr sy’n cefnogi twf economaidd a chreu swyddi.

Dywedodd Gianni Pittella, cadeirydd yr Eidal ar y grŵp S&D: "Rydyn ni am ateb y cwestiwn am amddiffyn ein dinasyddion. Mae angen dull diogelwch newydd arnom. Rhaid i ni oresgyn gwrthiant yr aelod-wladwriaethau a sefydlu strategaeth ranbarthol. i glirio terfysgaeth. "

hysbyseb

Galwodd Roberts Zīle, aelod o Latfia o’r grŵp ECR, sylw at y sefyllfa yn yr Wcrain, gan ddweud y byddai Wcráin sefydlog, rhydd a democrataidd yn fodel rôl pwysig i wledydd partneriaeth eraill, gan ddangos bod gwerthoedd yr UE ar gyfer go iawn. Gallai hyn helpu i gryfhau cydweithredu â gwledydd partneriaeth Ewrasiaidd eraill.

Dywedodd Sophie yn Veld, aelod o’r Iseldiroedd o’r grŵp ALDE: “Byddwn yn galw ar lywyddiaeth Latfia i wneud mabwysiadu’r gyfarwyddeb gwrth-wahaniaethu llorweddol yn flaenoriaeth lwyr,” gan ychwanegu y byddai mabwysiadu deddf Ewropeaidd yn flaenoriaeth llwyr, ”gan ychwanegu y byddai mabwysiadu deddf Ewropeaidd yr ymateb gorau i homoffobia.

Dywedodd Dimitrios Papadimoulis, aelod o Wlad Groeg o’r grŵp GUE / NGL: "Mae angen i'r Undeb Ewropeaidd ddod o hyd i atebion trwy ddiplomyddiaeth a democratiaeth ac mae er ein budd ni i leddfu tensiynau, er mwyn meithrin cysylltiadau cyfeillgar ar egwyddorion democratiaeth."

Gwahoddodd Philippe Lamberts, aelod o Wlad Belg o’r grŵp Gwyrddion / EFA, y prif weinidog Straujuma i adolygu ei rhaglen. “Ydyn ni wedi cael ein hethol yma i fodloni’r marchnadoedd?” gofynnodd.

Rhybuddiodd Rolandas Paksas, aelod o Lithwania o grŵp EFDD, fod gwledydd mawr yn arfer dylanwad cryf ar raglenni llywyddiaeth aelod-wladwriaethau bach. “Mae angen strategaeth ddiogelwch yr UE, swyddi a thwf, ond yn gyntaf oll marchnad ynni gyffredin,” ychwanegodd.

Dywedodd Iveta Grigule, aelod nad yw'n gysylltiedig o Latfia, fod cysylltiadau da â gwledydd Canol Asia yn bwysig: "Mae taleithiau Canol Asia angen ein cefnogaeth a'n sylw i'w helpu i gydbwyso pwysau cynyddol Rwseg."

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd