Cysylltu â ni

EU

Diogelwch a 'chynllun Juncker' wrth wraidd y ddadl gydag Arlywydd y Cyngor Tusk

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EU"Nid y Cynllun Buddsoddi Strategol Ewropeaidd yw'r bwled arian. Ond os oes gan unrhyw un syniadau i oresgyn yr argyfwng economaidd gydag un strôc, sefyll i fyny os gwelwch yn dda," meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn y ddadl ar ganlyniadau Cyngor Ewropeaidd mis Rhagfyr, sydd roeddent hefyd yn ymdrin ag osgoi trethi ac - yn sgil ymosodiadau Paris - cofnodion diogelwch ac enwau teithwyr.

Gofynnodd Donald Tusk i'r Senedd am ei gefnogaeth i sicrhau y gallai cynllun Juncker ddechrau ym mis Mehefin. Ymrwymodd i gynyddu’r frwydr yn erbyn osgoi treth a chynllunio treth ymosodol, a ystyriodd yn “fater o degwch a chyfiawnder cymdeithasol”. Dywedodd fod y ffeil cofnodion enw teithwyr (PNR) yn "anodd a bregus", gan gyfeirio at yr angen i gydbwyso diogelwch a rhyddid. Gwnaeth yr achos dros un system PNR Ewropeaidd: "Byddai 28 system genedlaethol yn glytwaith gyda thyllau. Byddent yn ymyrryd â phreifatrwydd dinasyddion ond ni fyddent yn amddiffyn eu diogelwch yn iawn," meddai.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, wrth ASEau bod Coleg y Comisiynwyr yn dal i drafod y cynllun buddsoddi gyda'r bwriad o gynnwys mwy o hyblygrwydd yn y cytundeb "heb newid y rheolau". Byddai'r Comisiwn yn cyflwyno'i gynnig i frwydro yn erbyn osgoi talu treth erbyn mis Mehefin, sicrhaodd y Tŷ.

hysbyseb

Dywedodd Manfred Weber (EPP, DE) fod y grŵp EPP yn edrych ymlaen at gydweithrediad agos ar faterion diogelwch ac yn cefnogi cynllun Juncker. Ailddatganodd gefnogaeth ei grŵp i'r cynllun buddsoddi ac addawodd y byddai'r Senedd yn cyflawni. Cefnogodd hefyd y cymorth a drefnwyd ar gyfer yr Wcrain a phwysleisiodd ei bod yn hanfodol i'r UE gael ffiniau allanol cadarn a diogel.

Roedd Enrique Guerrero Salom (ES, S&D) eisiau mwy o hyblygrwydd wrth ddefnyddio cronfeydd y pecyn buddsoddi. Dywedodd nad oedd y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswydd oherwydd bod aelod-wladwriaethau'n ymddangos yn anfodlon gwneud ymrwymiadau i'r gronfa. Pwysleisiodd y dylid trafod y ddeddfwriaeth PNR "yn bwyllog ac nid yng ngwres y digwyddiadau diweddaraf" ac na ddylid aberthu rhyddid dinasyddion.

Dywedodd Adrzej Duda (ECR, PL) fod cynllun Juncker yn wynebu sawl her, ac un ohonynt oedd diogelwch ynni. Gwrthdystiodd am gau pyllau glo yng Ngwlad Pwyl a allai "adael miliynau'n ddi-waith".

hysbyseb

Dywedodd Guy Verhofstadt (ALDE, BE): "Fe ddylen ni roi'r gorau i alw'r cynllun buddsoddi yn 'gynllun Juncker'. Dylai fod yn gynllun Tusk, Merkel, Renzi, Hollande, dylai'r 28 aelod-wladwriaeth ei gefnogi a darparu cyllid." Pwysleisiodd yr angen i gwblhau’r farchnad sengl ddigidol a galwodd am strategaeth gwrthderfysgaeth newydd, gyda Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Ewropeaidd go iawn yn rhannu’r holl ddata. Ar PNR dywedodd: "Mae angen cyfarwyddeb diogelu data arnom cyn i ni gymeradwyo'r PNR."

Ar gyfer y grŵp gue / NGL, gofynnodd Dimitrios Papadimoulis (EL) pam Tusk yn dathlu y copa Rhagfyr wrth ei fod wedi cyflawni unrhyw beth. Roedd eisiau gwybod sut y byddai'r pecyn Juncker yn cael ei ariannu ac yn galw am galedi i gael ei disodli gan greu swyddi. Cwestiynodd y lluosydd o 15 ddefnyddir gan Juncker.

Wrth siarad dros y grŵp Gwyrddion / EFA, tynnodd Philippe Lamberts (BE) sylw at yr heriau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n wynebu Ewrop. Roedd am weld mwy o gyfeiriadau at risgiau tlodi ac at gynaliadwyedd amgylcheddol yng nghasgliadau'r Cyngor. "Ni allwn anfon y neges i ddinasyddion nad ydyn nhw'n cyfrif yn y ddadl," ychwanegodd.

Dywedodd arweinydd grŵp EFDD, Nigel Farage (DU) nad oedd Tusk wedi dysgu dim o ganlyniadau etholiadau Ewrop yr haf diwethaf: "Ymfudo yw'r broblem fawr. Fe wnaethoch chi addo i'ch pleidleiswyr y byddai Pwyliaid ifanc yn dychwelyd adref ond rydych chi wedi dod yn émigré Pwylaidd mwyaf newydd yr UE! mae pleidleiswyr eisiau diwygiadau enfawr, ac nid chi yw'r dyn i'w darparu. "

Janusz Korwin-Mikke (NI, PL) yn galw am, ymhlith pethau eraill, cyflwyniad y gosb eithaf a dinistrio yr UE.

Mwy o wybodaeth

recordiad fideo o drafodaeth (13.01.2015)
EBS +

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd