Cysylltu â ni

EU

gwleidydd Serb ar brawf o dan amheuaeth o droseddau rhyfel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

IvanMae gwleidydd blaenllaw o Serbiaid Kosovo wedi mynd ar brawf ar amheuaeth o droseddau rhyfel.

Oliver Ivanovic (llun), 60, wedi ei nodi fel un a ddrwgdybir yn ystod ymchwiliad troseddau rhyfel yn fuan ar ôl i wrthdaro Kosovo ddod i ben.

Mae Ivanovic, cyn ysgrifennydd gwladol yn y Weinyddiaeth Serbeg dros Kosovo, wedi mynd ar brawf ym Mitrovica, Croatia, gerbron barnwr rhyngwladol EULEX (Rheol y Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd).

hysbyseb

Dechreuodd y treial ar ddydd Mercher (21 Ionawr) a disgwylir iddo bara sawl wythnos.

Mae’n cael ei amau ​​ei fod wedi arteithio a llofruddio Albaniaid ethnig a honnir ei fod yn un o drefnwyr grŵp vigilante Serbaidd Kosovo sydd bellach wedi’i chwalu o’r enw “Bridgewatchers” - a amheuir o drais yn erbyn Albaniaid ethnig.

Dechreuodd gwrthdaro 1998-1999 pan wrthryfelodd Albanwyr ethnig yn erbyn Belgrade, gan ysgogi gwrthdaro creulon.

hysbyseb

Mae tua 120,000 o Serbiaid ethnig yn byw yn Kosovo, a ddatganodd annibyniaeth ar Serbia yn 2008 ac sy'n cyfrif 1.8 miliwn o drigolion, y mwyafrif ohonynt yn Albaniaid ethnig.

Fodd bynnag, nid yw'r tua 40,000 o Serbiaid Kosovo sy'n byw yn y gogledd yn cydnabod annibyniaeth Kosovo. Mae Serbia hefyd yn gwrthod gwahaniad Kosovo.

Fodd bynnag, mae achos Ivanovic am droseddau honedig yn ystod Rhyfel Kosovo wedi cael ei gondemnio gan sawl cyn uwch arweinydd o’r Cenhedloedd Unedig, yr OSC E a’r Undeb Ewropeaidd.

Mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd i gyd-fynd â lansiad ei dreial yr wythnos hon, fe godon nhw gwestiynau am yr erlyniad.

Maen nhw'n dweud bod ymchwiliad cynharach gan y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn 2000-2003 wedi canfod nad oedd gan Ivanovic unrhyw gysylltiad â lladd Albaniaid ethnig yn Kosovo. Daeth y ditiad presennol gan Genhadaeth Rheol y Gyfraith (EULEX) yr Undeb Ewropeaidd yn Kosovo.

Yn arwain y feirniadaeth mae William Nash, cyn weinyddwr y Cenhedloedd Unedig ym Mitrovica ac ar hyn o bryd yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Princeton, a ddywedodd, “Dyma’r amser anghywir a’r person anghywir i dditio.

Meddai, "Daw'r hen gyhuddiadau hyn 14 mlynedd ar ôl y digwyddiad ac maen nhw wedi cael eu lefelu yn erbyn yr un Serb Kosovo sydd hyd yn oed The Economist wedi galw 'grym blaenllaw ar gyfer cymodi ethnig yn y gogledd.'"

Dywedodd rhai o gyn-gydweithwyr Ivanovic eu bod yn ofni bod yr honiadau yn ei erbyn â chymhelliant gwleidyddol ac nad ydyn nhw'n gyfystyr â llawer mwy na sibrydion wedi'u hailgylchu sydd eisoes wedi cael sylw.

Dywed y ditiad “mae amheuaeth sail dda”, ar 14 Ebrill 1999 yn ystod bomio NATO yn Serbia a goresgyniad Kosovo - fe wnaeth Ivanovic annog heddlu a grwpiau parafilwrol i lofruddio naw o Albaniaid, y cafodd tri ohonyn nhw eu saethu’n farw wedi hynny. "

Mae erlynwyr EULEX hefyd yn honni bod Ivanovic, a chyn-Gomander Heddlu Mitrovica Dragoljub Delibasic, wedi annog neu orchymyn heddlu a pharafilwyr i ddiarddel Albaniaid ethnig o’u cartrefi yng ngogledd Mitrovica “gyda’r bwriad yn y pen draw i lofruddio neu achosi anaf corfforol iddynt”.

Cafodd Ivanovic, sydd wedi gwadu pob cyhuddiad mewn gwrandawiadau cynharach, ei arestio a’i garcharu ar 27 Ionawr 2014, ond ni chyflwynwyd cyhuddiadau tan fis Awst 2014.

Nawr, bron i 12 mis ar ôl ei gadw yn y ddalfa wreiddiol, mae'n dal i gael ei garcharu. Honnwyd bod hyn yn torri normau Ewropeaidd ar gadw cyn treial; normau y mae EULEX yn ceisio eu sefydlu yn Kosovo.

Yn y cyfamser mae EULEX ei hun wedi bod ar dân am yr honnir iddo gwmpasu llwgrwobrwyo a llygredd ar y lefelau uchaf yn y genhadaeth.

Cafodd Maria Bamieh, erlynydd Prydeinig EULEX ei diswyddo fis Hydref y llynedd am 'gamymddwyn difrifol', yn fuan ar ôl gwneud yr honiadau hyn.

Adroddodd yr Ombwdsmon Ewropeaidd Emily O'Reilly y mis diwethaf bod honiadau o afreoleidd-dra gydag EULEX wedi’u nodi yn 2012 mewn adroddiad gan erlynydd EULEX.

Nododd y swyddog Gwyddelig “mae’r Ombwdsmon yn ymddiried y bydd y cwestiwn o sut y gallai dogfen mor bwysig ddiflannu… yn cael ei archwilio wrth edrych ar ddiffygion posib yng ngweithrediadau EULEX.”

Mae O'Reilly wedi cadw'r hawl i ailedrych ar y mater hwn unwaith y bydd ymchwiliad cyn-achos troseddol a / neu arbenigwr profiadol wedi cyflwyno eu casgliadau.

Mae Ivanovic wedi datgan bod y cyhuddiadau yn ei erbyn yn 'wleidyddol' ac wedi tynnu sylw at y ffaith bod ymchwiliadau a gynhaliwyd gan Heddlu UNMIK ac erlynwyr yn 2000-2003 wedi canfod nad oedd ganddo unrhyw gysylltiad â lladd Albaniaid ethnig yn Kosovo.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd