Cysylltu â ni

EU

Cyrff anllywodraethol, rhyddid y cyfryngau a rôl yr UE wrth galon Hwngari dadl hawliau dynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

budapestRoedd y gwrthdaro diweddar ar gyrff anllywodraethol, rhyddid y cyfryngau a'r potensial i'r UE fonitro'r sefyllfa hawliau sylfaenol mewn aelod-wladwriaethau ymhlith y prif faterion a godwyd mewn gwrandawiad cyhoeddus ar hawliau dynol yn Hwngari. Cynhaliwyd y gwrandawiad ar 22 Ionawr ym mhwyllgor cyfiawnder Senedd Ewrop gyda chynrychiolwyr cyrff anllywodraethol, sefydliadau rhyngwladol a llywodraeth Hwngari yn bresennol.

Tynnodd Claude Moraes, aelod S&D Prydain a chadeirydd y pwyllgor cyfiawnder, sylw: "Rhaid i Senedd Ewrop wneud ymdrech i sicrhau bod hawliau sylfaenol yn cael eu parchu mewn aelod-wladwriaethau, hyd yn oed os yw'n un o'r tasgau anoddaf a sensitif. "

Fodd bynnag, yn ôl Veronika Móra, cyfarwyddwr corff anllywodraethol amgylcheddol yn Budapest, mae cyrff anllywodraethol yn teimlo, os byddant yn codi llais, y byddant yn cael eu dychryn. Cafodd Ökotárs Alapítvány ei ysbeilio gan yr heddlu fis Medi diwethaf yn dilyn honiadau o gysylltiadau â'r wrthblaid a chamreoli arian a roddwyd gan Norwy. Mae'r honiadau'n ddi-sail, meddai Móra: “Dechreuodd corff llywodraeth (KEHI) ymchwiliadau heb awdurdodaeth."

hysbyseb

Ymatebodd Zoltán Kovács, llefarydd rhyngwladol llywodraeth Hwngari, nad yw cael anghydfod cyfreithiol ag un corff anllywodraethol yn golygu bod y sector cyfan dan fygythiad.

Ar fater rhyddid y cyfryngau, rhybuddiodd Attila Mong, golygydd porth newyddiaduraeth ymchwiliol Atlatszo.hu, am fygythiadau i luosogrwydd: "Mae'r darlledwr cyhoeddus yn dangos propaganda'r llywodraeth, mae'r dreth hysbysebu yn targedu'r orsaf deledu fasnachol fwyaf sy'n ymchwilio i lygredd y llywodraeth, ac mae newyddiadurwyr yn profi pwysau gwleidyddol. "

Hawliau sylfaenol: Pa rôl all yr UE ei chwarae?

hysbyseb

Wrth siarad yn y gwrandawiad pwysleisiodd arbenigwyr o Amnest Rhyngwladol a Chyngor Ewrop y dylai'r UE chwarae rhan bwysig wrth sicrhau bod hawliau sylfaenol yn cael eu parchu ym mhob aelod-wladwriaeth. O ran deddfwriaeth y cyfryngau neu newidiadau cyfansoddiadol dywedodd Kovács fod llywodraeth Hwngari wedi datrys materion dadleuol gyda sefydliadau perthnasol yr UE.

Cliciwch yma i wylio recordiad o'r gwrandawiad.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd