CIA artaith: 'Arteithio yn bwrw amheuaeth ar sail iawn o'n gwerthoedd'

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

birgit1Mae'r dulliau arteithio a ddefnyddir gan y CIA i dynnu gwybodaeth oddi wrth garcharorion wedi sbarduno dadl arall yn y Senedd yn sgil Senedd yr Unol Daleithiau, gan gyhoeddi ei hadroddiad ar raglen cadw ac ymholi CIA. Gofynnwyd i ASEau bleidleisio ar ddau benderfyniad gwahanol ar hyn ar 11 Chwefror, ond dim ond un ohonynt a fabwysiadwyd. Buom yn siarad ag aelod o'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, Birgit Sippel (yn y llun) ac aelod o'r EPP Elmar Brok i ddarganfod pam fod gan eu grwpiau gwleidyddol farn wahanol ar y mater.

Edrychodd y Senedd yn gyntaf ar gydweithrediad honedig aelod-wladwriaethau â'r CIA yn 2006, fodd bynnag oherwydd datgeliadau diweddar yn adroddiad Senedd yr Unol Daleithiau, penderfynodd ASE drafod y mater eto ar 17 Rhagfyr 2014. Mae'r penderfyniad a fabwysiadwyd gan y Senedd ar 11 Chwefror yn gofyn i bwyllgorau materion tramor, hawliau sifil a hawliau dynol yr EP ail-lansio eu hymchwiliadau ac yn galw ar wledydd yr UE hefyd i ymchwilio i'r honiadau hyn.

Dywedodd Sippel, a gyd-ysgrifennodd y penderfyniad a fabwysiadwyd: “Mae'r ymddiriedaeth rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE wedi ei ysgwyd yn ddifrifol. Mae arteithio nid yn unig yn drosedd yn ôl safonau dynol dynol rhyngwladol, ond mae hefyd yn cwestiynu sail sylfaenol ein gwerthoedd: parch at urddas dynol. Mae'n gywilyddus bod rhai aelod-wladwriaethau wedi cydweithio yn y gweithredoedd troseddol hyn, naill ai trwy ddarparu ar gyfer safleoedd cadw cyfrinachol neu drwy droi llygad dall ar deithiau carcharu cudd dros eu tiriogaeth. Bellach mae angen iddynt ddechrau achos troseddol yn erbyn y bobl sy'n gyfrifol. ”

Fodd bynnag, nid oedd pob ASE yn cefnogi'r penderfyniad a fabwysiadwyd. Cyflwynodd EPP ac ECR gynnig arall ar gyfer penderfyniad, na chafodd ei fabwysiadu. Dywedodd Brok: “Mae'n warthus bod Democratiaid Cymdeithasol a Rhyddfrydwyr yn gwneud cytundeb â phrif-ddeiliaid yr asgell dde, gwrth-Ewropeaid a Chomiwnyddion a fydd yn dieithrio Washington. Mae America wedi gwneud ystum sylweddol tuag at Ewrop ac wedi delio'n feirniadol â rhaglen holi a charcharu'r CIA. Mae'r adroddiad yn dangos neges glir i gefnogi system wleidyddol ddemocrataidd. “Yn awr, mater i ni fyddai anfon signal cadarnhaol i America, oherwydd mae'n bwysig ein bod yn cydweithredu yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth fyd-eang.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Hawliau Dynol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *