UE yn rhoi hwb cymorth dyngarol i € 156 2015 miliwn yn i gwrdd ag anghenion cynyddol yn Sahel rhanbarth

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

A_malnourished_child_in_an_MSF_treatment_tent_in_Dolo_AdoBydd yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi € 156 miliwn mewn arian dyngarol yn 2015 i'r rhanbarth Sahel, lle yn agos at 20 miliwn o bobl nad ydynt yn gwybod ble bydd eu pryd nesaf yn dod o ac yn fwy na 5 miliwn o blant yn dioddef o ddiffyg maeth acíwt. Mae'r DU yn cyfrannu at gyllid yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y Sahel gyda € 45 miliwn i ymateb i'r heriau dyngarol yn y rhanbarth.

Mae'r cymorth newydd wedi cael ei gyhoeddi gan y Comisiynydd yr UE ar gyfer Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides, sydd ar hyn o bryd yn Senegal a fin ymweld Mali.

"Sahel yw'r rhanbarth tlotaf yn y byd ac mae'n rhaid parhau i fod yn flaenoriaeth uchel. Mae angen i ni atal diffyg maeth acíwt a ansicrwydd bwyd rhag dod yn norm yng Ngorllewin Affrica, "meddai Comisiynydd Stylianides. "Achub bywydau yw'r flaenoriaeth gyntaf. Ar yr un pryd, mae angen i ni fynd i'r afael ag achosion sylfaenol o ddiffyg maeth a buddsoddi mewn polisïau datblygu cynaliadwy i gyrraedd y nod "Zero Hunger" o fewn y blynyddoedd 20 nesaf. Cryfhau gwydnwch y cymunedau lleol i sioc yn y dyfodol yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol. "

Bydd cymorth dyngarol yr UE ar gyfer y Sahel yn mynd i nifer o flaenoriaethau eleni:

  • Bydd € 32m yn helpu i gynorthwyo dioddefwyr diffyg maeth a'r argyfwng diogelwch yn Mali;
  • Bydd € 8m cael ei ddefnyddio i helpu i gynnwys y bwyd a argyfwng diogelwch yn Nigeria;
  • Bydd € 35m mynd i Chad i fynd i'r afael â diffyg maeth a helpu'r nifer cynyddol o ffoaduriaid yn dod o Weriniaeth Affrica Canolog (CAR);
  • € 4.4m yn y gefnogaeth i bobl dioddef o ddiffyg maeth a ffoaduriaid o CAR yn Camerŵn;
  • Bydd € 20.6m ei ddefnyddio i gefnogi partneriaid sy'n gweithio ar y lefel ranbarthol yng Ngorllewin Affrica i ymladd ansicrwydd bwyd a diffyg maeth;
  • Bydd gweddill yr arian (€ 56m) gwmpasu diffyg maeth a chymorth bwyd yng ngweddill y gwledydd Sahel (Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Gambia).

Cefndir

Eleni, bydd yn anodd iawn i lawer o bobl yn y rhanbarth Sahel. Sychder yn yr ail hanner 2014 wedi peryglu cynaeafau a gall gynyddu anwadalrwydd prisiau bwyd, gan ei gwneud yn hyd yn oed yn anoddach i'r tlotaf i brynu bwyd. Mae hyn yn cael ei gymhlethu gan y gwrthdaro yng ngogledd Mali a Nigeria, yn ogystal â chan y bygythiad o epidemigau megis Ebola, y frech goch a cholera.

Yn y cyfamser, mae'r rhanbarth Sahel yn dal i chwil o bedwar argyfyngau bwyd a maeth yn olynol (2005, 2008, 2010 2012 a). Mae anghenion dyngarol cynyddol yn ofynnol ddau gymorth rhyddhad enfawr a mesurau i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol ansicrwydd bwyd a diffyg maeth a chynyddu gwytnwch y bobl dlotaf. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn allweddol yn y gwaith o AGIR, cynghrair byd-eang i gryfhau gwytnwch yng Ngorllewin Affrica, sydd wedi gosod nod 'Zero newyn' ei hun gan 2032 chreu.

Ers dechrau'r 2014, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu mwy na € 350 miliwn i gynorthwyo'r bobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng Sahel. Yn ogystal, mae'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau yn cydlynu eu gweithredoedd o ran diogelwch a datblygu yn y Sahel drwy Gynllun Gweithredu newydd, sydd i'w gyflwyno erbyn diwedd mis Mawrth 2015. Bydd y Cynllun Gweithredu yn atgyfnerthu ymdrechion yr UE i hyrwyddo llywodraethu da, hawliau dynol a democratiaeth, addysg, er mwyn atal radicaleiddio, i reoli ffiniau a materion mudo ac i gefnogi mentrau o blaid grymuso ieuenctid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, Sahel

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *