Llywydd Schulz: 'Mae angen polisi tramor a diogelwch cyffredin'

| Mawrth 16, 2015 | 0 Sylwadau
20150311PHT33619_originalPolisi diogelwch, Rwsia a chreu twf a mynd i’r afael â diweithdra oedd y prif bynciau pan drafododd Arlywydd Senedd Ewrop Martin Schulz faterion cyfoes yr UE gyda chefnogwyr Facebook yr EP mewn sgwrs ar Facebook a drefnwyd gan y Senedd. Dywedodd Schulz ei bod yn “bwysig cael twf a swyddi i fynd eto” ac “y dylem ddod o hyd i ffordd i gydweithredu, os yw Rwsia eisiau cydweithredu â ni”.

Magwyd y cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia, gyda phobl yn gofyn a fyddai cydweithredu â Rwsia byth yn bosibl. “Mae’r UE a Ffederasiwn Rwsia yn gymdogion ac felly rwy’n credu y dylem ddod o hyd i ffordd i gydweithredu, os yw Rwsia eisiau cydweithredu â ni,” atebodd Schulz, gan ychwanegu bod hynny wedi cyfarfod â llysgennad Rwseg ychydig cyn i’r sgwrs ddechrau.

Gofynnodd llawer o gyfranogwyr sgwrsio am faterion ar thema diogelwch, megis sut i ddelio â diffoddwyr tramor sy'n dychwelyd. Dywedodd yr Arlywydd Schulz y dylid rhoi cynnig ar ailintegreiddio’r diffoddwyr sy’n dychwelyd os ydyn nhw “yn barod i adael eu llwybr ffanatig,” ac y dylid gwneud mwy hefyd i frwydro yn erbyn allgáu cymdeithasol. Atebodd Schulz gwestiynau ynghylch y cynnig diweddar ar fyddin Ewropeaidd gyffredin. mae angen polisi tramor a diogelwch cyffredin arnom ”, gan esbonio y byddai galluoedd milwrol cyfun yn ffordd o leihau gwariant milwrol mewn cyfnod pan“ mae angen arian yn sicr mewn man arall ”.

Gofynnwyd i'r Arlywydd Schulz hefyd am greu twf a swyddi ac ar yr un pryd frwydro yn erbyn diweithdra. “Yn y cynllun buddsoddi, dylem gysylltu buddsoddiadau a chefnogaeth mentrau â chyflogi pobl ifanc,” meddai. “Yr hyn sydd ei angen arnom yw sicrhau y gallwn gael twf a chyflogaeth i fynd eto”. Pwysleisiodd Schulz hefyd fod yn rhaid i bobl ifanc ddod o hyd i swyddi lle maen nhw'n byw, ac y dylai rhyddid i symud fod yn fraint, nid yn hanfodol.

Wrth ateb cwestiynau yn ymwneud â Gwlad Groeg dywedodd Schulz: “Rwy’n credu nad yw Grexit yn opsiwn”. Dywedodd hefyd “mae angen cydweithredu arnom. Mae hyn yn berthnasol i'r ddwy ochr. Mae yna ewyllys enfawr i helpu Gwlad Groeg a gobeithio bod llywodraeth Gwlad Groeg yn deall hyn. ”

Gallwch ddod o hyd i'r testun sgwrsio cyfan yma

Darllenwch fwy am yr Arlywydd Schulz yma

cysylltiadau

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *