Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

| Gorffennaf 27, 2015 | 0 Sylwadau

Farchnad Sengl digidolMae'r Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, Tsieina ac mae'r mwyafrif helaeth o'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr aelodau a oedd yn cymryd rhan yn y trafodaethau a gytunwyd ar 24 Gorffennaf i ddileu dyletswyddau arfer ar 201 cynnyrch uwch-dechnoleg. Mae ymestyn y Cytundeb Technoleg Gwybodaeth 1996 (ITA) yw'r fargen tariff-dorri mwyaf yn y WTO mewn bron i ddau ddegawd. Mae'r cytundeb a gychwynnwyd ac a drefnwyd gan yr UE, a fydd o fudd i ddefnyddwyr a chwmnïau fel ei gilydd trwy gael gwared ar ddyletswyddau tollau ar ystod eang o nwyddau, gan gynnwys cyfarpar meddygol, gemau fideo a consolau, systemau cartref hi-fi, clustffonau, chwaraewyr-ray glas / DVR , lled-ddargludyddion, a dyfeisiau GPS. Ar y cyfan, bydd y fargen cwmpasu € 1 triliwn mewn masnach fyd-eang, sy'n cwmpasu agos at 90% o fasnach y byd yn y cynnyrch o dan sylw. Mae cyfanswm o aelodau 54 WTO[1] negodi ehangiad y ITA. Disgwylir Mae grŵp cyfyngedig o wledydd i gadarnhau ei gymryd rhan yn y dyddiau nesaf.

"Mae hwn yn llawer iawn i ddefnyddwyr, ac ar gyfer cwmnïau mawr a bach," meddai Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström. "Rydym wedi gweithio'n galed i frocera cyfaddawd hwn rhwng gwahanol wledydd a dod o hyd i'r atebion gorau ar gyfer Ewrop. Bydd y cytundeb hwn yn torri costau ar gyfer defnyddwyr a busnesau - yn enwedig ar gyfer cwmnïau llai, sydd wedi cael eu taro yn arbennig o anodd gan dariffau gormodol yn y gorffennol. Yr un mor bwysig, cytundeb hwn yn dangos sut y gallwn ddefnyddio'r polisi masnach yr UE i annog arloesedd yn y sector TG -. Yn rhan o'n heconomi sy'n hanfodol ar gyfer twf Ewrop ac i greu swyddi "

Ychwanegodd y comisiynydd: "Mae'r gamp yn ychwanegu momentwm mawr ei angen i Sefydliad Masnach y Byd. Mae'n dangos yn glir y gall wledydd ledled y byd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni atebion sydd o fudd i bawb. Wyf yn cyfrif ar wledydd eraill yn ymuno cyn bo hir. Ac edrych ymlaen, mae'r cytundeb hwn yn ysbrydoliaeth i gamu i fyny ein hymdrechion yn y cyfnod yn arwain at y gweinidogol WTO yn Nairobi ym mis Rhagfyr. Dyna fydd y cyfarfod 'gwneud neu dorri' ar gyfer y datblygiad Doha rownd - bydd yn cael y cyfle olaf i ddod i'r casgliad ei fod yn ".

Bydd y cytundeb ITA newydd, ehangu casgliad heddiw yn lleihau costau i ddefnyddwyr ac ar gyfer gweithgynhyrchu cynnyrch TG yn Ewrop. Bydd yn cynnig mynediad marchnad newydd ar gyfer llawer o gwmnïau uwch-dechnoleg Ewrop - mae rhai ohonynt yn arweinwyr yn eu maes - ac yn annog arloesi drwy symleiddio mynediad at dechnoleg wladwriaeth-of-the-celf. Fel y cyfryw, bydd yn cyfrannu at ddatblygiad pellach yr economi ddigidol yn yr UE.

Rôl yr UE

Gwnaeth yr UE yn y cynnig gwreiddiol yn ôl yn 2008 i adolygu ac ehangu'r ITA. Mae aelodau eraill WTO o'r diwedd dechreuodd y cynnig yn 2012, pan ddechreuodd y trafodaethau. O'r cychwyn cyntaf, cynigiodd yr UE rhyddfrydoli'r amrywiaeth eang o nwyddau, gan gynnwys nwyddau defnyddwyr gyda thariffau cymharol uchel yn yr UE (hyd at 14%), megis blychau pen set, camerâu fideo a monitorau tiwb pelydrau catod. Yna Chwaraeodd yr UE rôl allweddol wrth frocera cyfaddawdu trwy gydol y trafodaethau, a gadeiriodd y tair rownd negodi diwethaf.


Cefndir ar ehangu ITA

Bydd Tariffau cael ei ddileu o fewn blynyddoedd 3 o ddyddiad y cais y cytundeb, sy'n rhagwelir gyfer 1st Gorffennaf 2016. Ar gyfer cynhyrchion sensitif, bydd cyfnodau cam-allan yn hwy eu trafod er mwyn rhoi amser i addasu i amgylchedd sero-tariff mae gwarged masnach yn y cynnyrch a gwmpesir o tua € 15 biliwn yr UE diwydiant. Ni fydd y cytundeb yn cwmpasu cynnyrch electronig penodol yn ddarostyngedig i ddyletswyddau yn yr UE, megis y rhai monitorau, taflunyddion, radios car heb digidol yn ogystal â setiau teledu.

Mae ymestyn y ITA â'r nod o ehangu Cytundeb Technoleg Gwybodaeth gwreiddiol rhwng Aelodau Sefydliad Masnach y Byd (WTO), a ddaeth i rym yn 1997. Mae cyfanswm o aelodau 54 WTO negodi ehangiad y ITA.

O dan y ITA gwreiddiol, cyfranogwyr dileu holl ddyletswyddau tollau ar gynhyrchion TG megis cyfrifiaduron, ffonau, camerâu digidol a eu rhannau. Ers i'r YTA ei gwblhau a ddaeth i rym yn 1997, masnach yn y sector wedi cynyddu bedair gwaith. Ym mis Mai 2012 dechreuodd nifer o gyfranogwyr trafodaethau i ehangu ITA i gynhyrchion newydd. Mae'r cytundeb newydd yn ehangu'r ystod o gynhyrchion a gwmpesir, sy'n cynnwys defnyddwyr a chynhyrchion gorffenedig eraill, rhannau a chydrannau, a pheiriannau a ddefnyddir yn y sectorau gweithgynhyrchu cynnyrch TG yn sylweddol (amgaeedig crynodeb o'r cynhyrchion a gwmpesir gan yr ehangu ITA).

Comisiynydd Cecilia Malmström ar Twitter

ITA-ehangu rhestr cynnyrch, eglurodd

Mae'r rhestr ehangu yn cwmpasu defnyddwyr a chynhyrchion gorffenedig eraill yn ogystal â chydrannau a chyfarpar gweithgynhyrchu.

Enghreifftiau o gynnyrch gorffenedig

 • cynnyrch amlgyfrwng (GPS, chwaraewyr DVD, cardiau smart, y cyfryngau optegol)
 • peiriannau argraffu a chopïo Multifunctional, cetris inc
 • Electroneg (teledu-gamerâu, recordio fideo, radios car digidol, gosod blychau pen)
 • offer meddygol: offer meddygol soffistigedig fel sganwyr, peiriannau ar gyfer delweddu cyseiniant magnetig, tomograffeg neu ofal deintyddol ac offthalmoleg
 • gemau fideo a consolau
 • Llwybryddion a switsys, microsgopau a thelesgopau
 • Pwyso a pheiriannau arian sy'n newid
 • Uchelseinyddion, meicroffonau a chlustffonau
 • lloerennau telathrebu

Mae enghreifftiau o rhannau a chydrannau

 • Rhannau a chydrannau ar gyfer cynhyrchu nwyddau a lled-ddargludyddion TG, gan gynnwys rhannau teledu a rhannau a pheiriannau eraill ymgorffori mewn cynnyrch TG, o smartphones i gyfarpar optegol neu feddygol. Mae hyn yn cynnwys ee laserau, modiwlau LED, sgriniau cyffwrdd, mesur a phwyso offerynnau, switsys, electromagnetau, apparatuses addasu lefel y sain, ac ati
 • cylchedau integredig multicomponent (MCOs), sef y sglodion genhedlaeth ddiweddaraf ac yn y dyfodol a gynhwysir yn llawer o gynnyrch electronig a eraill: dros linellau tariff 30 gynnwys
 • Offerynnau ar gyfer mordwyo awyrennol a gofod

Peiriannau ar gyfer cynhyrchu nwyddau TG a lled-ddargludyddion

 • offer peiriant ar gyfer cynhyrchu cylchedau argraffedig neu lled-ddargludyddion a chynhyrchion TG eraill, peiriannau hidlo, ac mae eu rhannau

[1] Yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau 28; Albania; Awstralia; Canada; llestri; Colombia; Costa Rica; Guatemala; Hong Kong, China; Gwlad yr Iâ; Israel; Japan; Korea; Malaysia; Mauritius; montenegro; Seland Newydd; Norwy; Ynysoedd y Philipinau; Taipei Tsieineaidd; Singapore; Y Swistir; Gwlad Thai; Twrci; ac yn yr Unol Daleithiau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, cloud cyfrifiadurol, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, Cymdeithas digidol, Mae technoleg ddigidol, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *