drafodaeth Mewnfudo: Y rhaniad go iawn

| Hydref 28, 2015 | 0 Sylwadau

20151027PHT99630_width_300Ffoaduriaid yn llifo yn y Balcanau Gorllewinol yw'r her fwyaf a welwyd ers degawdau yn yr UE © UNHCR / Olivier Laban-Matte

Mae'r rhaniad gwirioneddol ddatgelwyd gan sialensiau mudo heddiw i'r UE yw rhwng "manteision", sydd am ddefnyddio'r UE i ddatrys yr heriau hyn, a "ANTIS", sydd am eu defnyddio i ddiddymu'r UE, dadleuodd llawer o ASEau yn Dydd Mawrth (27 Hydref) dadl. gresynu Mae'r rhan fwyaf o arafwch aelod-wladwriaethau'r UE 'i gyflawni eu haddewidion i dalu am fwy o gymorth i ffoaduriaid, ac yn fwy gweithlu i'w prosesu ar ffiniau UE. Mae'r diffyg bn € 2.3 yr un fath ag yr oedd dau fis yn ôl, nododd Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker.

Wrth agor y ddadl, croesawodd Llywydd EP Martin Schulz gynllun 17-bwynt a gytunwyd yn yr uwchgynhadledd 25 Hydref UE, ond mynegodd bryder dwfn ar y methiant i gadw addewidion: "os llywodraethau ystyried egoism cenedlaethol yn fwy pwysig na atebion cyffredin, bydd yn cael ei i'r niweidiol i ddau ffoaduriaid a chydlyniad Ewropeaidd ", meddai. Adleisiwyd hyn gan yr Arlywydd Cyngor Donald Tusk, a oedd yn rhybuddio am y posibilrwydd o argyfwng ffoaduriaid i "greu newidiadau gwleidyddol tectonig" yn yr UE.

Diolchodd y Comisiwn Llywydd Juncker Senedd am ei gefnogaeth gan ddeddfwriaeth cyflym-olrhain yn yr argyfwng presennol ac addawodd hyblygrwydd y sefydlogrwydd cyllidebol pact i aelod-wladwriaethau sy'n gwneud ymdrechion eithriadol i helpu ffoaduriaid. Galwodd ar arweinwyr Ewropeaidd i roi'r gorau i bys-bwyntio, ac yn sefyll wrth eu haddewidion: "aelod-wladwriaethau yn symud yn araf ar adeg pan ddylent fod yn rhedeg", meddai, yn rhestru'r bylchau presennol rhwng addewidion ac yn gweithredu. Cyn cwrdd arweinwyr Affrica ar y copa Valletta, mae angen i'r UE i ddangos ei fod yn cadw ei addewidion. Roedd y cynllun gweithredu y cytunwyd arno gyda Twrci, sydd yn cynnal 2.5 miliwn o ffoaduriaid, mae angen i ddod i rym yn gyflym.

Croesawodd Manfred Weber (EPP, DE), Gianni Pittella (S & D, IT), a Guy Verhofstadt (ALDE, BE) y mesurau a gyflwynwyd gan y Comisiwn a'i gwthio ar gyfer gweithredu cyflym. Maent yn galw ar aelod-wladwriaethau i fyw hyd at eu haddewidion. "Egoisms cenedlaethol yn methu," meddai Weber, yn galw ar yr holl democratiaid i weithio hyd yn oed yn agosach at ei gilydd. " Adleisiwyd hyn gan Pittella, a oedd y bai amrywiaeth o "symudiadau 'gwrth' gwthio am disintegration".

Dywedodd Rebecca Harms (Greens, DE) ei fod yn anghywir i "selio cytundeb gyda'r Erdogan", tra bod Verhofstadt a Pittella mynnu bod y cynllun gweithredu oes unrhyw "siec wag" wedi'i lofnodi ar gyfer Twrci, ond bod angen i'r UE i gamu i fyny help i gynnal ffoaduriaid mewn amodau da yn y rhanbarth, gan gynnwys addysg i blant. Dylai prif polisi tramor yr Undeb Ewropeaidd Federica Mogherini yn cael ei roi mandad gan y Cyngor i eistedd wrth y bwrdd gyda Rwsia, Iran, yr Unol Daleithiau ac eraill i helpu ddod o hyd i ffordd i atal y rhyfel Syria, dywedodd Verhofstadt.

Rhybuddiodd Syed Kamall (ECR, y DU) y gallai argyfwng hwn yn dod geopolitical ac anogodd bartneriaid byd-eang i gamu i fyny at y plât. Mynnodd fod yn rhaid i'r UE fod yn "deg ac yn gadarn" gyda mewnfudwyr, ac yn achub bywydau yn hytrach na hannog i beryglu eu bywydau.

Pablo Iglesias (gue / NGL / ES) condemnio "dagrau crocodeil" yn y ddadl wleidyddol tra cywilydd a diflastod ffoaduriaid 'parhau. Dywedodd Nigel Farage yn yr UE llethu gan yr argyfwng ffoaduriaid a gyhuddir yr UE o mathru hawliau democrataidd, tra dywedodd Marcel de Graaff (ENF, NL) bod yn rhaid i'r UE yn atal y goresgyniad ac yn gwbl cau ei ffiniau allanol.

Gallwch wylio'r recordiad o'r ddadl drwy EP Live, a EBS + isod.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Senedd Ewrop, Frontex, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), Mare nostrum, pobl yn smyglo, Cyfarfod Llawn, Ffoaduriaid

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *