Dyfarniad ar cytundeb masnach yr UE-Moroco taflu goleuni ar hawliad Israel o 'safon dwbl' ynghylch labelu cynhyrchion anheddiad

| Rhagfyr 17, 2015 | 0 Sylwadau

UE-Israel-gysylltiadauErbyn Yossi Lempkowicz, Uwch Ymgynghorydd Cyfryngau Ewrop Israel Press Association (EIPA)

Israel wedi ymateb i benderfyniad yr Undeb Ewropeaidd y mis diwethaf i gyhoeddi canllawiau ar gyfer labelu cynhyrchion o'r Lan Orllewinol a'r Golan Heights, eu hystyried fel '' nhiroedd y meddiant '' gan yr UE, drwy ddweud y symudiad yn '' cymhelliant gwleidyddol '' gan ei fod yn gwahaniaethu yn erbyn y cynnyrch o un wlad, Israel, er bod rhai anghydfodau tiriogaethol 200 o gwmpas y byd, megis yn Western Sahara (meddiannu gan Moroco) a gogledd Cyprus (meddiannu gan Dwrci), er nad oedd yr UE yn cyhoeddi labeli o'r fath. Israel gwrthbrofi'r honiad UE fod y mater labelu yn '' 'mater technegol yn unig' 'fel' 'sinigaidd ac yn baseless.' '

dyfarniad yr wythnos diwethaf gan y Llys Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd, y llys ail uchaf yr UE, i daro i lawr cytundeb masnach fferm 2012 rhwng yr UE a Moroco oherwydd Western Sahara, tiriogaeth anghydfod yn eu cylch sydd Moroco wedi meddiannu ac atodi ers 1975 pan gafodd ei drosglwyddo gan Sbaen gan ei fod yn dod i ben ei nythfa yno, strenghtens sefyllfa Israel ar '' safonau dwbl '' cymhwyso gan yr UE yn y rhifyn labelu.

Daeth y dyfarniad llys UE ar achos a ddygwyd gan y Ffrynt Polisario Algeria a gefnogir, grŵp ymladd am annibyniaeth yn Western Sahara. Mae Gweriniaeth Ddemocrataidd Arabaidd Sahrawi (SADR), sy'n dal llywodraeth-yn-exile yn Algeria, yn hawlio hawliau i reoli'r diriogaeth.

nodwyd y llys penderfyniadau Undeb y Cenhedloedd sy'n dosbarthu Sahara Western fel feddiannu a ffawtiau yr UE ar gyfer mynd ar drywydd fynd â Moroco heb wneud gwahaniaethau ynghylch cynhyrchion a gynhyrchwyd yn y Western Sahara. Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu labelu ar hyn o bryd '' Gwnaed ym Moroco ''.

Mae Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 1979 datgan Moroco yn "rym meddiannu" yn yr hen drefedigaeth Sbaenaidd ac yn cadarnhau y '' hawl ddiymwad pobl Western Sahara i annibyniaeth. ''

Yn 2005, a elwir yn yr UE am benderfyniad i'r gwrthdaro a fyddai'n sicrhau y '' hunanddewis pobl Western Sahara. ''

Er gwaethaf gwrthwynebiadau ffurfiol yn ystod y blynyddoedd diweddar gan Iseldiroedd a Sweden i labelu Sahara Western cynhyrchu fel Moroco, mae'r UE wedi cyhoeddi unrhyw ganllawiau labelu tebyg i'r rhai y mae'n rhyddhau ar Dachwedd 11 i Israel. (Y "Rhybudd Dehongliadol" a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn darparu canllawiau ar gyfer yr aelod-wladwriaethau yn awgrymu y defnydd o labeli fel '' Cynnyrch gan y Golan Heights (setliad Israel) '' neu '' Cynnyrch gan y Banc Gorllewin (setliad Israel). ''

Yn hytrach na gweithredu ar y penderfyniad y llys yr UE drwy ffonio labelu cynhyrchion Moroco o'r rhanbarth meddiannu fel '' Cynhyrchion o Western Sahara '', cyhoeddodd prif polisi tramor yr Undeb Ewropeaidd Federica Mogherini Llun am nghyfarfod Gweinidogion Tramor yr UE penderfyniad yr UE i frwydro yn erbyn y llys dyfarniad ac i apelio yn ei tra yn y cyfamser gan sicrhau bod y cytundeb masnach yr UE-Moroco yn aros yn effaith '' oherwydd pwysigrwydd yr UE yn ei roi ar ei berthynas â Morocco. ''

Mae'r cytundeb masnach 2012 UE-Moroco gostwng tariffau ar ddwsinau o allforion amaethyddol Moroco i'r UE yn gyfnewid am sgrapio o tariffau ar rai exprts Ewropeaidd i Morocco. Roedd hefyd yr UE yr hawl i bysgota oddi ar y dyfroedd y Western Sahara.

Dangosodd y Gweinidog Tramor Moroccan, Salaheddine Mezouar, a fu ym Mrwsel ddydd Llun ar gyfer cyfarfod blynyddol y Cyngor Associatin UE-Moroco, ei anfodlonrwydd wrth ddyfarniad y llys, gan ddweud wrth gohebwyr bod "cynsail beryglus yn hyn. Nid yw'n ddefnyddiol i berthynas gyda'r UE sydd wedi'i adeiladu fesul cam gyda phenderfyniad am fwy na 20 o flynyddoedd. "

Pan ofynnwyd iddynt am sefyllfa'r yr UE ar yr achos hwn, mae llefarydd UE wrthym fod hyn yn '' Nid yr un sefyllfa. ''

Yn ôl yr Athro Eugene Kontorovich, arbenigwr cyfreithiol enwog yn Ysgol Gyfraith Northwestern Pritzker a phennaeth Adran y Gyfraith Ryngwladol yn y Fforwm Polisi Kohelet, '' mae'r UE yn ceisio cyfiawnhau ei safonau dwbl ynglŷn â Gorllewin Sahara. ''

"Mae amddiffyniad yr UE o'u rheolau labelu gwahaniaethol - sydd, er enghraifft, nad oes arnynt eu hangen ar gyfer Gorllewin Sahara Gorllewinol Morocanaidd - wedi ei seilio ar gais nodedig nad yw Western Sahara yn cael ei feddiannu mewn gwirionedd, ond yn hytrach yn 'achos arbennig,'" meddai .

''Mae'r Llys Cyffredinol yr UE yn ei dyfarniad ddydd Iau diwethaf gwrthod y farn hon, gan ddweud Western Sahara ei feddiannu diriogaeth, '' yn dadlau Kontorovich.

Gan gymhwyso'r dyfarniad newydd i benderfyniad yr UE i labelu cynhyrchion Israel a weithgynhyrchwyd yn Jwdea, Samaria (y Gorllewin), Jerwsalem dwyreiniol a'r Golan Heights, dywedodd yr athro fod yr achos wedi amlygu ffugineb hawliadau'r UE. ''.

"O gofio bod yr UE yn caniatáu i'r cynhyrchion yn y Gorllewin Sahara gael ei labelu 'wedi'i wneud yn Moroco' (ac nid yw'r achos hwn yn newid hynny), mae'n tanseilio'n llwyr eu dadleuon labelu am Israel," meddai. "Ar y pwynt hwn, byddai'n ffolineb i Israel beidio â herio'r labelu mewn fforymau cyfreithiol fel y WTO (Sefydliad Cytundeb y Byd). Mae dadleuon Ewrop wedi cael eu tynnu oddi wrthynt gan eu llys eu hunain. "

Law athro Avi Bell yn Bar-Ilan Brifysgol ac Ysgol y Gyfraith San Diego, sylw at y ffaith fod '' yr UE erioed wedi mabwysiadu unochrog rheoliad sy'n gofyn am labelu daearyddol groes i dystysgrif y wlad yn allforio o origini, ac eithrio yn achos Israel. '' The canllawiau newydd yr UE, dadleuodd, sy'n cyfrif fel '' rhwystrau masnach anghyfreithlon. '' '' maent yn amlwg yn wahaniaethol, fel y maent yn gymwys yn unig i Israel. ''

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Ewrop Association Press Israel (EIPA), Llain Gaza, Hamas, Israel, Knesset, Awdurdod Palesteina (PA)

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *