#Israel S & D yn bryderus iawn am y bil cyrff anllywodraethol a drafodwyd yn y Knesset Israel

| Chwefror 10, 2016 | 0 Sylwadau

UE-Israel-gysylltiadauEwro S&D Heddiw, mynegodd ASau bryderon gyda bil hynod ddadleuol ynghylch ariannu cyrff anllywodraethol yn Israel. Pasiwyd y bil gyda phleidleisiau 50 o blaid a 43 yn pleidleisio yn y darlleniad cyntaf yn y Knesset Israel ddoe, a dylid ei drafod yn yr ail a'r trydydd darlleniad yn fuan.

Dywedodd is-lywydd y Grŵp S&D Victor Boştinaru: “Mae gan Israel ddeddfwriaeth gadarn ar waith sy'n sicrhau tryloywder ym maes cyllid cyrff anllywodraethol. Ni ddylai hyn gael ei danseilio gan ddeddfwriaeth newydd sy'n gwahaniaethu yn erbyn rhai sefydliadau cymdeithas sifil tra'n ffafrio eraill, sy'n annerbyniol. Gan fod cymdeithas sifil fywiog yn elfen allweddol o ddemocratiaeth Israel, rydym yn annog ein cyd-ddeddfwyr Israel i beidio â mabwysiadu unrhyw ddarn newydd o ddeddfwriaeth a allai beryglu gwaith y sector hwn. ”

Llefarydd Grŵp S&D ar faterion tramor Richard Howitt: “Mae pleidlais ddoe yn y Knesset yn arwydd brawychus o bwysau cynyddol ar gymdeithas sifil Israel. Rydym yn gefnogwyr cryf o dryloywder, gan gynnwys ym maes cyllid cyrff anllywodraethol, ond rydym yn gwrthwynebu'n gryf ymyrraeth a thriniaeth y wladwriaeth yn y sector cyrff anllywodraethol. Yn yr ysbryd hwn, rydym yn bryderus iawn am y bil hwn, sy'n mynd yn groes i werthoedd sylfaenol democratiaeth yr ydym yn ei rhannu ag Israel, a gall hefyd gael effaith negyddol ar gysylltiadau UE-Israel, y dylid eu hosgoi. ”

Ychwanegodd: “Rydym hefyd yn dilyn achos tri deddfwr Arabaidd Palesteinaidd a ataliwyd ddoe gan Bwyllgor Moeseg Knesset o bob gweithgaredd seneddol ac eithrio pleidleisio. Rydym yn parhau i gondemnio'n gryf bob gweithred o derfysgaeth neu dargedu trais neu beryglu sifiliaid ar y ddwy ochr. Ar yr un pryd, rydym yn parhau i fod yn amddiffynwyr cryf o hawliau Aelodau Seneddol a etholwyd yn ddemocrataidd ledled y byd. Gan y gallai'r gymuned Arabaidd yn Israel chwarae rhan bwysig wrth gyflawni heddwch parhaol yn y Dwyrain Canol, mae parchu Arabaidd MKs yn arbennig o bwysig. Mae democratiaeth yn gonglfaen i fodolaeth a hunaniaeth Israel, na ellir ei gyfaddawdu. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Israel, Knesset, Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *