#Tunisia: ASEau yn ôl mewnforion di-dreth o olew olewydd Tunisiaidd gyda mesurau diogelwch cynhyrchydd UE

| Mawrth 11, 2016 | 0 Sylwadau

olifauPleidleisiodd ASEau yn fesurau brys yn gyfraith ddydd Iau i helpu economi'r Tunisia drwy fewnforio 70,000 tunnell o'i doll olew olewydd crai yn 2016 / 17, ar ôl ychwanegu mesurau diogelwch ar gyfer cynhyrchwyr olew olewydd yr UE. Mae'r rhain yn cynnwys asesiad canol tymor o effeithiau'r mesurau, gan eu diweddaru os ydynt yn troi allan i fod yn niweidiol, a sicrhau bod y mewnforion yn cael eu holrhain o'r dechrau i'r diwedd. Y cwota brys ei gymeradwyo gan 500 107 pleidlais i, gyda ymataliadau 42.

“Mae mabwysiadu'r mesurau brys hyn yn newyddion da i Tunisia, sy'n wynebu anawsterau difrifol iawn. Bydd cynyddu'r cwota olew olewydd di-ddyletswydd, heb gynyddu cyfanswm y allforio, yn darparu cymorth hanfodol i Tunisia, ac nid yw'n debygol o ansefydlogi'r farchnad Ewropeaidd. Yr hyn sydd yn y fantol yw llwyddiant trosglwyddiad Tunisia i ddemocratiaeth, sy'n hanfodol nid yn unig i Tunisia ond i Ewropeaid ”, meddai rapporteur Marielle de Sarnez (ALDE, Ffrainc) ar ôl y bleidlais.

Mae'r bleidlais yn dilyn cytundeb y Cyngor i dderbyn ceisiadau gan y Senedd am fesurau diogelu ychwanegol. Mae'r rhain yn cynnwys asesiad canol tymor, addewid i ddiweddaru'r mesurau os ydynt yn niweidio cynhyrchwyr olew olew'r UE, rhwymedigaeth 'cymal tracio' i sicrhau bod yr holl olew olewydd o dan y cwota yn cael ei gaffael yn gyfan gwbl yn Tunisia, a'i gludo'n uniongyrchol ohono, a hefyd yn dileu'r posibilrwydd o 'ystyried' ymestyn y mesurau brys y tu hwnt i'r ddwy flynedd gyntaf.

Mae angen i'r testun gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan Gyngor yr UE. Bydd yn dod i rym ar ddyddiau 20 ar ôl ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE, unwaith y bydd y ddau gyd-ddeddfwr wedi ei lofnodi yn ystod sesiwn lawn mis Ebrill.

Darllenwch fanylion am y mesurau brys

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, bwyd, Tunisia

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *