#Refugees: Tynged 10,000 plant sy'n ffoaduriaid goll drafod yn y Pwyllgor Hawliau Sifil

| Ebrill 22, 2016 | 0 Sylwadau
Mae bachgen ffoadur ifanc yn cerdded o dan linell o ddillad gwlyb a adawyd i sychu ar wagen trên ger gorsaf tramwy Idomeni lle mae mwy na ffoaduriaid ac ymfudwyr 10,000 yn aros er gwaethaf arwyddo bargen ymfudol yr UE - Twrci a chau'r Western, fel y'i gelwir. Llwybr y Balcanau. ; Er gwaethaf cau Llwybr y Balcanau Gorllewinol, fel y'i gelwir, mae mwy na ffoaduriaid ac ymfudwyr 10,000 yn aros ar ochr Gwlad Groeg o'r ffin â Chyn-Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, ger pentref bach Idomeni, gan obeithio y bydd y ffiniau'n ailagor ac y byddant gallu parhau â'u taith tua'r gogledd. Yng ngorsaf tramwy Idomeni sydd ar hyn o bryd yn rhedeg bum gwaith, mae bwyd, dŵr, cysgod a meddygaeth yn dod i ben wrth i awdurdodau Gwlad Groeg ymdrechu i ymdopi.

Mae plant ffoaduriaid 10,000 wedi mynd ar goll yn Ewrop yn ôl Europol © UNHCR / Achilleas Zavallis

Sut i amddiffyn plant dan oed ar eu pen eu hunain a chydweithredu ar draws ffiniau i ddod o hyd i blant sydd ar goll yn gyflym oedd y materion allweddol mewn dadl emosiynol gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil ddydd Iau (21 Ebrill) ynghylch tynged plant ffoaduriaid 10,000 sydd wedi mynd ar goll yn Ewrop.

Briffiodd cynrychiolwyr asiantaeth gorfodaeth cyfraith Europol, Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr UE ac NGO Missing Children Europe ASE ar y niferoedd a’r rhesymau pam y credir bod y plant wedi mynd ar goll.

Ofnir bod gangiau troseddol yn camfanteisio ar rai o'r plant hyn, oherwydd y cysylltiadau agos yn aml rhwng smyglwyr dynol, sy'n hwyluso teithio ar gyfer tua 90% o'r ymfudwyr, a rhwydweithiau troseddol. Gall y plant hyn gael eu hecsbloetio'n rhywiol, eu defnyddio i gardota neu eu gorfodi i gyflawni troseddau. Fodd bynnag, gall plant hefyd ddiflannu i chwilio am ffrindiau neu deulu yng ngwledydd eraill yr UE neu allan o anobaith llwyr a achosir gan weithdrefnau lloches beichus neu eu cadw mewn canolfannau derbyn.

Holodd ASEau’r siaradwyr gwadd am ffeithiau a phwysleisiodd yr angen i gynyddu amddiffyniad plant dan oed ar eu pen eu hunain er mwyn sicrhau eu diogelwch, ynghyd â gwella cydweithrediad trawsffiniol i ddod o hyd i blant sydd wedi mynd ar goll ac a allai fod wedi teithio ymlaen i wlad arall. .

Yn ôl yr UNHCR, mae 35% o'r ymfudwyr sy'n dod i mewn i'r UE ers 1 Ionawr 2016 yn blant. Mae llawer yn teithio ar eu pen eu hunain gan oedolyn. Yn 2015, gwnaeth plant dan oed ar eu pen eu hunain 85,482 gais am loches yn yr UE, a oedd dair gwaith y ffigur 2014. Roedd hanner ohonynt yn dod o Afghanistan, a 13% o Syria.Mae mwy na 90% o’r ymfudwyr sy’n teithio i Ewrop yn defnyddio cyfryngwyr, yn ôl adroddiad ar smyglo ymfudwyr a gyhoeddwyd gan Europol ym mis Chwefror. Darperir y gwasanaethau hyn yn bennaf gan grwpiau troseddol.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Datblygu, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Senedd Ewrop, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), pobl yn smyglo, Ffoaduriaid

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *