#StrongerIn: Refferendwm UE - Prydeinwyr tramor yn colli pleidleisio bid cyfreithiol

| Ebrill 28, 2016 | 0 Sylwadau

BREXIT-TEA-BAGMae dau Brydeinwr sy'n byw dramor wedi colli brwydr yr Uchel Lys dros yr hawl i bleidleisio ym refferendwm yr UE ym mis Mehefin.

Cyflwynwyd yr her gyfreithiol gan gyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Harry Shindler, 94, sy'n byw yn yr Eidal, a chyfreithiwr a phreswylydd o Wlad Belg, Jacquelyn MacLennan.

O dan y gyfraith, ni all dinasyddion y DU sydd wedi byw dramor am fwy na X mlynedd bleidleisio.

Ond dadleuodd y ddau fod y bleidlais i mewn ar aelodaeth yr UE yn effeithio'n uniongyrchol arnynt ac yn galw am adolygiad barnwrol.

Gofynnwyd i'r ddau farnwr ddatgan bod adran dau Deddf Refferendwm yr UE 2015, a sefydlodd “y rheol 15-year”, yn anghyfreithlon yn cyfyngu eu hawl i ryddid symud o dan gyfraith yr UE.

Ond dyfarnodd y beirniaid nad oedd yr adran yn cyfyngu ar eu hawliau ac yn gwrthod eu cais am adolygiad barnwrol.

Pleidlais yr UE: Y cyfan sydd angen i chi ei wybod

Sut i ymdopi â theulu'r teulu yn yr UE

Dywed cyfreithwyr sy'n cynrychioli'r pâr y byddant yn ceisio caniatâd i apelio i'r Goruchaf Lys yn erbyn y dyfarniad.

Dywedodd Shindler wrth y BBC: “Fel yn ystod yr ail ryfel byd, efallai ein bod wedi colli'r frwydr ond byddwn yn ennill y rhyfel yn y diwedd.”

Dywedodd Richard Stein, o'r cwmni cyfreithiol Leigh Day, y byddai'n ymladd dros holl ddinasyddion Prydain sy'n byw mewn rhannau eraill o'r UE i bleidleisio yn y refferendwm a fydd yn cael “effaith wirioneddol iawn” ar eu bywydau.


Pwy sy'n gymwys i bleidleisio ar hyn o bryd?

  • Dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a Chymanwlad dros 18 sy'n byw yn y DU
  • Gwladolion y DU sy'n byw dramor sydd wedi bod ar gofrestr etholiadol y DU yn y 15 diwethaf
  • Aelodau o Dŷ'r Arglwyddi a dinasyddion y Gymanwlad yn Gibraltar, yn wahanol i etholiad cyffredinol

Gall y rheini sy'n gymwys cofrestrwch i bleidleisio yma.


Toriad 'mympwyol'

Yn gynharach y mis hwn, clywodd y llys fod hyd at ddwy filiwn o alltudiaid yn cael yr hawl i gymryd rhan yn y refferendwm.

Mae Mr Shindler - sydd wedi byw yn yr Eidal ers 1982 - ac ymgyrchwyr eraill yn dadlau bod y terfyn blwyddyn 15 yn fympwyol ac nad yw rheolau sy'n llywodraethu etholiadau cyffredinol y DU, y sail ar gyfer masnachfraint y refferendwm, yn cael eu cymhwyso'n gyfartal.

Mae ei gyfreithwyr yn dweud bod Deddf Refferendwm yr UE yn ymestyn yr hawl i bleidleisio i gyfoedion, ac i breswylwyr Gibraltar na fyddent fel arfer yn gallu cymryd rhan mewn etholiadau cyffredinol, ond nid allfeydd tymor hir.

Dywedodd MacLennan: “Pe bai dinasyddion Prydain yn cynnal dinasyddiaeth Brydeinig, sy'n dod â hawliau, rhwymedigaethau a chysylltiad â hi i'r wlad hon,” a dewis 15 mlynedd oedd “fel cadw dart mewn bwrdd dartiau”.

Ond dywedodd y beirniaid nad oeddent yn ystyried bod y rheol 15-year yn fympwyol “mewn unrhyw synnwyr arwyddocaol yn gyfreithiol” a bod angen “rheol linell llachar” i nodi pwynt lle gallai preswylio estynedig dramor “ddynodi gwanhau cysylltiadau â'r DU ”.

Mae'r llywodraeth wedi croesawu dyfarniad y llys ac yn dweud bod dau Dŷ'r Senedd wedi cytuno ar y fasnachfraint.

'Estroniaid preswyl'

Dywedodd Aidan O'Neill QC wrth y llys y gallai'r fuddugoliaeth ar gyfer yr ymgyrch “Gadael” arwain at Mr Shindler a Ms MacLennan yn dod yn “estroniaid preswyl” yn Ewrop.

Ni fyddent bellach yn ddinasyddion yr UE ac fe allai eu hawl i fyw, gweithio, bod yn berchen ar eiddo, a derbyn gofal iechyd yn rhad ac am ddim, gael ei roi mewn perygl, meddai.

Dadleuodd James Eadie QC, ar gyfer y llywodraeth, nad oedd deddfwriaeth refferendwm 2015 yn ymyrryd â hawliau symud yn rhydd ac nad oedd yn agored i her ar sail cyfraith yr UE.

Ni ellid rhagweld effaith pleidlais “gadael” ar y rhai a ddaliwyd gan y rheol a byddai ennill i Mr Shindler a Ms MacLennan yn ei gwneud yn amhosibl cynnal y refferendwm ar 23 Mehefin, fel y bwriadwyd.

Yn eu maniffesto, addawodd y Ceidwadwyr ddileu'r rheol 15-blwyddyn ar gyfer pleidleisio allan mewn etholiadau. Mae'r llywodraeth yn dweud ei bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i wneud hynny, ond mae'n pwysleisio nad yw'r cynllun wedi'i gysylltu â'r refferendwm.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *