#Turkey: ASEau i fynd i Wlad Groeg i wirio ar ffoaduriaid a gweithrediad yr UE-Twrci fargen

| Efallai y 18, 2016 | 0 Sylwadau

Parthenon-ar-Acropolis-yng-Athen-Gwlad GroegBydd dirprwyaeth Pwyllgor Hawliau Sifil yn teithio i Wlad Groeg o 18 i 20 Mai i wirio sefyllfa ffoaduriaid ar y ffiniau allanol yr UE ac yn asesu sut mae'r UE-Twrci yn delio i reoli mudol a cheiswyr lloches yn llifo i mewn i'r UE yn cael ei weithredu. Bydd ASEau yn ymweld â'r ffin Gwlad Groeg / FYROM, ynys Lesvos ac Athen. Byddant hefyd yn cwrdd â chynrychiolwyr Llywodraeth Groeg, a'r UE a chyrff rhyngwladol, yn ogystal â chyrff anllywodraethol.

Nod y ddirprwyaeth, a ffurfiwyd gan ASEau 10 o dan arweiniad Peter Niedermüller (S & D, HU), yw gwerthuso sefyllfa ar lawr gwlad er mwyn adnabod anghenion posibl a mesurau pellach sydd i'w cymryd, gan gynnwys mewn perthynas â yr UE ar waith fargen-Twrci. Aelodau Senedd Ewrop am wirio sut ceisiadau am loches yn cael eu prosesu, y wybodaeth a'r cymorth sydd ymfudwyr yn cael eu cynnig ac yn cynnal trafodaethau ynglŷn â gweithrediadau achub a rheoli ar y ffin.

Byddant yn ymweld cyfleusterau derbyn yn agored a chaeedig yn rhan ogleddol o'r wlad ac yn Lesvos. Hawliau Sifil ASEau Pwyllgor wedi holi dro ar ôl tro y Comisiwn am yr amodau yn y canolfannau derbyn Groeg, nifer a chefndir y staff cynnal cyfweliadau lloches a dychwelyd mewnfudwyr a cheiswyr lloches i Dwrci. Maent yn arbennig o bryderus am y sefyllfa o grwpiau sy'n agored i niwed, megis menywod â phlant a pobl ifanc dan oed heb gwmni.

Dirprwyo: Peter NIEDERMÜLLER (Pennaeth dirprwyo, S & D, HU), Birgit SIPPEL (S & D, DE), Mariya GABRIEL (EPP, BG), Helga STEVENS (ECR, BE), Malin Bjork (gue / NGL, SE), Laura Ferrara (EFDD, TG), Roza Maria Gräfin Thun und HOHENSTEIN (EPP, PL), Janice ATKINSON (ENF, y DU), Anna Maria CORAZZA Bildt (EPP, SE) a Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI (EPP, EL).

Bydd y pennaeth y ddirprwyaeth yn cynnal cynhadledd i'r wasg yn Athen yn 10h, ar ddydd Gwener 20 Mai.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Gwlad Groeg

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *