Yn #Parliament yr wythnos hon: hawliadau caffein, mudo, ffoaduriaid Palesteinaidd

| Mehefin 14, 2016 | 0 Sylwadau

european_parliament_001Mae'r pleidleisiau bwyllgor iechyd y cyhoedd ddydd Mercher (15 Mehefin) ar p'un i wahardd cynlluniau gan y Comisiwn Ewropeaidd er mwyn caniatáu llawn siwgr ac ynni diodydd i honni bod caffein helpu i roi hwb bywiogrwydd a chanolbwyntio ar eu labeli. Byddant hefyd yn pleidleisio ar weithdrefnau monitro ac ardystio llymach ar gyfer dyfeisiau meddygol. ASEau yn cwrdd ASau o Affrica, y Caribî a gwledydd Môr Tawel (ACP) er mwyn trafod llifau ymfudo, tra bod y pwyllgor materion tramor yn edrych ar y sefyllfa o ffoaduriaid Palesteinaidd.

Senedd amgylchedd ac iechyd y cyhoedd pwyllgor yn pleidleisio y dydd Mercher hwn ar gynnig y Comisiwn i ganiatáu hawliadau bod caffein yn helpu i roi hwb i rybudd a chrynodiad i'w wneud ar labeli diodydd siwgr ac ynni. Mae ei aelodau hefyd yn pleidleisio ar weithdrefnau monitro ac ardystio llymach ar gyfer dyfeisiau meddygol, megis er enghraifft mewnblaniadau ar y fron a'r clun. Yn ogystal, maent yn pleidleisio ar ddelio anffurfiol rhwng y Senedd a'r Cyngor ar wybodaeth dwysach a gofynion moesegol ar gyfer dyfeisiau meddygol diagnostig, megis y rhai a ddefnyddir ar gyfer beichiogrwydd a phrofion DNA.

Mae'r pwyllgor ynni yn pleidleisio Dydd Mawrth (14 Mehefin) ar cynnig i ddiweddaru'r labelu ar gyfer offer y cartref ynni effeithlon yn yr UE i'w gwneud yn haws i ddefnyddwyr. Mae'r bwriad hefyd yn cynnwys cronfa ddata sy'n caniatáu prynwyr i wirio pa gynhyrchion newydd yn cydymffurfio â'r rheolau.

y pwyllgor materion economaidd dadleuon Dydd Mawrth, cyflwr economi Ewrop yn ogystal â mentrau o dan oruchwyliaeth y Cyngor Iseldiroedd gyda Jeroen Dijsselbloem, cadeirydd y ECOFIN grŵp o gweinidogion cyllid yr UE.

Mae'r sefyllfa ffoaduriaid Palesteinaidd ei drafod ar ddydd Llun gan y pwyllgor materion tramor a Pierre Krähenbühl, Comisiynydd Cyffredinol am y Rhyddhad Cenhedloedd Unedig ac Asiantaeth Waith ar gyfer y Ffoaduriaid Palesteina (UNRW).

y 31st sesiwn lawn y Cynulliad Seneddol ACP-UE ar y Cyd yn digwydd yn Windhoek, Namibia, o ddydd Llun i ddydd Mercher. ASEau yn cwrdd ASau o Affrica, y Caribî a'r Môr Tawel gwledydd er mwyn trafod llif mudo, mae'r sefyllfa cyn-etholiadol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo a thrais yn erbyn menywod a phlant mewn gwrthdrawiadau arfog.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *