#Brexit: Allanfa Prydain o UE nad yw'n anochel, er gwaethaf y refferendwm

| Mehefin 25, 2016 | 0 Sylwadau

brexit-3Yn yr oriau cyntaf ar ôl y cyhoedd ym Mhrydain wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, yng nghanol pob math o ddatganiadau gorfoledd a wrthgyhuddiadau, un datganiad yn nodedig yn absennol: mae'r hysbysiad ffurfiol i'r UE fod y Deyrnas Unedig yn bwriadu gadael y sefydliad, y mae'n ofynnol iddo cychwyn y cloc ar drafodaethau am wyriad.

Prif Weinidog, David Cameron, a arweiniodd yr ymgyrch wedi methu i argyhoeddi pleidleiswyr i aros yn yr UE, dweud wrth y cyhoedd na fyddai allanfa digwydd yn fuan, gan ei fod yn bwriadu ymddiswyddo mewn tri mis a'i adael i'w olynydd i benderfynu "pan i sbarduno Erthygl 50" cytundeb sylfaenol yr undeb, Cytundeb Lisbon, sy'n dweud bod aelod wladwriaeth wedi dwy flynedd ar ôl datgan ei awydd i adael i negodi telerau ei allanfa.

Wrth siarad i'r wasg yn fuan wedyn, a ystyrir yn fwyaf tebygol o fod yn brif weinidog ym mis Hydref, Boris Johnson, y cyn-faer Llundain, hefyd yn ymddangos mewn unrhyw brys i gael dechrau ar y broses y dyn.

"Mewn pleidleisio i adael yr UE, mae'n hanfodol i straen nad oes angen am frys," meddai Johnson, "ac yn wir, fel dim ond y prif weinidog wedi dweud, ni fydd dim yn newid dros y tymor byr, ac eithrio y bydd y gwaith hwnnw yn cael i ddechrau ar sut i roi effaith i ewyllys y bobl ac i ryddhau'r wlad hon o'r system oruwchgenedlaethol. "

O ystyried bod y mandad poblogaidd wedi ei dîm newydd ennill ei grynhoi mewn un gair ar y cefndir y tu ôl iddo, "Gadewch ', roedd yn ymddangos yn rhyfedd nad Johnson gwneud unrhyw sôn am y ffordd gyflymaf i gychwyn y broses honno, drwy wasgu am unwaith Erthygl datganiad 50.

Nid yw gwirionedd yn dianc sylwedyddion mewn rhannau eraill o Ewrop, fel y cyn-weinidog tramor o Sweden, Carl Bildt.

Gallai'r rheswm yw bod Johnson wedi rhywbeth gwahanol iawn mewn cof: cyfaddawd drafod a fyddai'n gwarchod y rhan fwyaf o fanteision aelodaeth o'r UE ar gyfer dinasyddion a busnesau Prydeinig ond yn dal fodloni'r ewyllys poblogaidd i ddianc rhag y cyfrifoldebau a chostau cysylltiedig.

Yn y cyd-destun hwn, mae'n bwysig cadw dau beth mewn golwg. Yn gyntaf, yr oedd Johnson ei hun a awgrymodd, pan ymunodd â'r ymgyrch Absenoldeb ym mis Chwefror, y gallai pleidlais i wyro ei ddefnyddio fel ffon i drafod nid yn gwyro llawn o'r UE, ond gwell bargen ar gyfer y DU. "Dim ond un ffordd i gael y newid yr ydym ei angen, a dyna i bleidleisio i fynd, gan fod yr holl hanes yr UE yn dangos eu bod dim ond mewn gwirionedd yn gwrando ar boblogaeth pan mae'n dweud 'Na,'" Ysgrifennodd Johnson yna. "Mae'n bryd i ofyn am berthynas newydd, yr ydym yn rheoli i ryddhau'r ein hunain rhag y rhan fwyaf o'r elfennau oruwchgenedlaethol."

Yn ail, gan fod y blogger cyfreithiol David Allen Green wedi esbonio'n glir, Y mesur Prydeinwyr yn unig wedi pleidleisio ar gyfer "oedd nid ymgynghorol refferendwm gorfodol," sy'n golygu nad yw'n gyfreithiol rwymol ar y llywodraeth. Ni waeth pwy y prif weinidog yw, mae ef neu nid yw'n ofynnol iddi gan ganlyniad i sbarduno Erthygl 50. Ac, er gwaethaf yr hyn y gallai ffigurau uwch yn yr UE a'i wladwriaethau eraill yn dweud, nid oes unrhyw ffordd iddynt i rym y DU i weithredu'r Erthygl 50.

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu'n ymarferol yw, er byddai'n hunanladdiad gwleidyddol ar gyfer unrhyw arweinydd i geisio osgoi gweithredu i fodloni'r ewyllys poblogaidd a fynegwyd yn y blwch pleidleisio, mae rhywfaint o le wiggle ar gyfer llywodraeth newydd i geisio dod o hyd i drefniant cyfaddawd a fyddai'n bodloni cyfran fwy o'r boblogaeth na dim ond y mwyafrif slim pleidleiswyr sy'n mynnu gwahanu.

Gan ei fod yn gwneud i fyny ei feddwl ynghylch a ddylid ceisio'r uwch gynghrair, ac yn ystyried sut i apelio at y bron i hanner o boblogaeth Prydain sy'n awyddus i aros yn yr UE, nid oedd gan Johnson fynd yn bell i gael syniad o'r dicter berwi mewn rhannau o'r wlad, fel Llundain, a bleidleisiodd mwyafrif llethol yn erbyn gadael. Cerdded allan o'i gartref ar ddydd Gwener, Johnson ei hwtio a'i wawdio gan rai o'i gymdogion, a oedd siantio "llysnafedd" a "bradwr".

Efallai ei fod hefyd wedi dal ei dad, Stanley Johnson, sy'n ymddangos ar y teledu ar ddydd Gwener i drafod y canlyniadau, yn gwisgo crys-T gyda'r gair 'Aros' arno, gan ei gwneud yn glir bod hyd yn oed o fewn y teulu y gwleidydd ei hun, pro-Ewrop sentiment yn gryf.

Yna mae yna hefyd y ffaith, fel Matthew Parris yn nodi mewn colofn ar wleidyddiaeth rhyfedd o beth sy'n dod nesaf yn Llundain Amseroedd, "Am 160 o Aelodau Seneddol 650 etholwyd y llynedd am i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r mwyafrif llethol o Aelodau Seneddol San Steffan yn credu y byddai gadael yn gamgymeriad. Mae llawer yn credu y byddai'n gamgymeriad difrifol iawn. Nid yw rhai yn credu y byddai'n drychinebus. "

Oherwydd hynny, Parris yn arsylwi: "Mae ein arbrawf mewn democratiaeth uniongyrchol yn hyrddio tuag at ein traddodiad o ddemocratiaeth gynrychioliadol fel rhyw asteroid enfawr tuag at lleuad."

O gofio bod mwyafrif o ddwy ran o dair o'r Senedd bresennol blaid torri gadael yr UE, awgrymodd Parris, etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf newydd oedd bron yn anochel, gohirio hyd yn oed cychwyn y broses ymhellach.

Er ei bod yn anodd rhagweld yn union beth y gallai'r awyrgylch yn y wlad yn hynny, roedd hefyd arwyddion ar ddydd Gwener o cerrynt hyll o senoffobia a ysbrydolwyd gan rethreg yr ymgyrch Gwyliau yn erbyn mewnfudo a fydd yn cael prif weinidog newydd i gyfrif gyda.

Ar ôl y marchnadoedd ariannol ymateb i'r bleidlais ar gyfer allanfa Prydeinig gan yr UE fel y rhagwelwyd, gyda gostyngiad sydyn yng ngwerth y bunt Brydeinig, mae rhai Gadewch pleidleiswyr yn syth difaru eu penderfyniadau.

Yn y cyfamser, mae'r ffigurau uwch eraill yn yr ymgyrch Gwyliau dechrau encilio o elfennau canolog eu llwyfan - fel yr addewid y arian a arbedir ar dues aelodaeth yr UE fyddai'n cael ei ddefnyddio i lan i fyny y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a byddai ben yn llif y gweithwyr mudol o wledydd tramor.

Felly, fel yr eglurodd y BBC yn gryno, ar hyn o bryd mae'n dal yn gwbl bosibl bod y fargen yn y pen draw yn gweithio allan arwain at gytundeb cymdeithas nad yw'n bob un sy'n wahanol i aelodaeth lawn yn yr UE.

Ar ochr arall y bwrdd trafod, fodd bynnag, yn arweinwyr Ewropeaidd yn awyddus i sicrhau fod bargen gyda'r Prydeinig Nid yw mor ffafriol ar gyfer yr defectors y gallai annog separatists mewn gwledydd eraill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, UK, Cymru

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *