Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

overfishDdoe (3 Awst), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig cynllun rheoli amlflwydd ar gyfer Môr y Gogledd a anelir mewn egwyddor o reoli stociau ar lefelau cynaliadwy ar gyfer penfras, lleden, cegddu, Norwy cimwch a rhywogaethau masnachol eraill sy'n byw yn agos at y llawr môr o'r Môr y Gogledd. Oceana croesawu'r cynllun fel mesurau o'r fath yn hwyr yn dda ac roedd angen dirfawr, fodd bynnag, mae'r corff cadwraeth forol rhyngwladol ofnau heb y cynllun uchelgais ac yn gadael y drysau ar agor i gorbysgota parhaus y stociau pysgod Môr y Gogledd pwysicaf ers ei fod yn dal yn caniatáu pysgota uwchlaw lefelau cynaliadwy.

Môr y Gogledd yn cynnal nifer o diroedd pysgota pwysicaf Ewrop gyda dalfeydd blynyddol o 1.3 miliwn o dunelli, sy'n cyfateb i 28% o'r holl dalfeydd o fewn yr UE. Er mwyn cyflawni ecsbloetio cynaliadwy o bysgodfeydd ym Môr y Gogledd, mae'r cynllun yn cynnig ystod o farwolaethau pysgota i fanteisio ar y stociau yn ôl i lefelau cynaliadwy neu MSY (uchafswm cynnyrch cynaliadwy). dulliau diogelu pellach yn cynnwys diogelu stociau o dan biomas iach, rhwymedigaeth o ddim ond glanio rhywogaethau pwysig mewn porthladdoedd dynodedig, a rheolau ar y gofyniad i hysbysu glaniadau i awdurdodau, ymhlith eraill.

Yr agwedd sy'n peri pryder yw bod yn ei ffurf bresennol, mae'r cynllun yn dal yn caniatáu ar gyfer gorbysgota parhaus y stociau pysgod Môr y Gogledd pwysicaf gan ei fod yn goddef pysgota ar ystod marwolaethau pysgota yn uwch nag a fyddai'n gwarantu MSY yn groes llwyr â'r ymrwymiad gorfodol y Polisi Pysgodfeydd cyffredin. Fel y mae heddiw bron i hanner y stociau pysgod y Môr y Gogledd yn cael eu gorbysgota.

"Oceana yn ystyried y cynnig hwn ac wrth negodi a fydd yn dilyn yn un o'r cerrig milltir mwyaf hanfodol yn y dyfodol stociau pysgod yr UE ers mynd i mewn i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin Ewropeaidd newydd i rym," meddai Ricardo Aguilar, cyfarwyddwr ymchwil i yn Oceana yn Ewrop. "O dan yr ymrwymiad newydd o yn dod i ben gorbysgota gan 2020 a sicrhau ffynhonnell o fwyd yn sefydlog a chynaliadwy gan ein cefnforoedd, stociau pysgod yr UE na all gael ei hadfer a'u cynnal i'w lawn botensial gyda mesurau hanner-galon a bwriad diweddaraf hwn y gallai wneud mwy i gyflawni hyn . "

Oherwydd pwysigrwydd y rhanbarth ar gyfer bioamrywiaeth a physgodfeydd morol, gwyddonwyr morol Oceana yn cael eu cynnal ar hyn o bryd o ddau fis alldaith ar-môr i ddogfennu cynefinoedd a rhywogaethau môr-gwaelod ym Môr y Gogledd. Bydd y prosiect yn ddogfen yr ddewiswyd cynefinoedd morol a'i nod yw cryfhau'r rhwydwaith o ardaloedd gwarchodedig morol (ACMau) yn y rhanbarth, yn hanfodol ar gyfer cynnal stociau pysgod iach.

Dysgwch fwy am y daith 2016 Môr y Gogledd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *