UE yn agor drysau i gynllun trwyddedu #Indonesia gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio

| Awst 19, 2016 | 0 Sylwadau

pren prenMae'r Comisiwn wedi diwygio'r Gorfodi UE Coedwig Law, Llywodraethu a Rheoleiddio Masnach (FLEGT) i gydnabod cynllun trwyddedu Indonesia ar gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio i'r UE.

y rheoleiddio a ddirprwywyd yn diwygio Rheoliad FLEGT i gynnwys Indonesia a'i Uned Wybodaeth Trwyddedu o dan y rhestr o 'wledydd Partner a'u hawdurdodau trwyddedu dynodedig'. Mae bellach hefyd yn cynnwys cynnyrch Indonesian a gwmpesir gan y cynllun trwyddedu FLEGT yn y rhestr o 'Cynnyrch coed y mae'r cynllun trwyddedu FLEGT ond yn berthnasol mewn perthynas â'r gwledydd partner cyfatebol'.

Bydd y rheoliadau dirprwyedig fynd i mewn i gais ar 15 Tachwedd, Gan wneud hwn y dyddiad cynharaf y gallai Indonesia dechrau i roi trwyddedau FLEGT. Bydd y Pwyllgor Gweithredu ar y Cyd yr UE-Indonesia cyhoeddi dyddiad ar gyfer trwyddedu FLEGT i ddechrau pan fydd yn cyfarfod ar 15 Medi. torri coed yn anghyfreithlon yn broblem fyd-eang sy'n cael effaith economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol negyddol sylweddol.

y FLEGT Cytundeb Partneriaeth Gwirfoddol wedi cryfhau llywodraethu goedwig yn Indonesia drwy gynyddu tryloywder, atebolrwydd a chyfranogiad rhanddeiliaid mewn penderfyniadau am goedwigoedd. Yn 2002, dim ond 20% o bren Indonesia oedd gyfreithiol. Heddiw, mae dros 90% o allforion pren Indonesia yn cael oddi wrth ffatrïoedd harchwilio'n annibynnol ac forests.One traean o fewnforion pren trofannol yr UE yn ôl gwerth yn dod o Indonesia. Mae'r UE yn prynu 11% o gynnyrch pren a phapur allforio oddi yno.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *