uchafbwyntiau #Plenary: #SOTEU, gollyngiadau car, Gwlad Pwyl

| Medi 16, 2016 | 0 Sylwadau
european-senedd-strasbourg1

Mae'r drafodaeth ar gyflwr yr Undeb Ewropeaidd gyda Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker dominyddu y sesiwn lawn yn Strasbourg, i'w gynnal ar 12-15 mis Medi. ASEau hefyd cyfnewid safbwyntiau gyda arweinydd Tibetaidd Dalai Lama a gefnogir penderfyniad y Comisiwn i orchymyn Iwerddon i adennill € 13 biliwn mewn budd-daliadau treth anghyfreithlon o Apple.

Populism, diweithdra ac anghyfiawnder cymdeithasol ymhlith heriau allweddol yr UE, dywedodd Juncker yn ei blynyddol Cyflwr yr araith Undeb yn y Senedd ddydd Mercher (14 Medi). Yn y ddadl a ddilynodd, arweinwyr grwpiau gwleidyddol ac ASEau eraill yn canolbwyntio ar faterion fel argyfwng ffoaduriaid, bygythiadau Brexit a therfysgaeth. Galwodd rhai ohonynt am fwy o fuddsoddiad i hybu twf a chyflogaeth. Dysgwch fwy am yr hyn y bu'n rhaid iddynt ei ddweud yn y sylw Storify.

ASEau trafod ar ddydd Mawrth (13 Medi) diwygiadau dadleuol sy'n effeithio ar y tribiwnlys cyfansoddiadol Pwyleg ac ar y diwrnod canlynol mabwysiadodd benderfyniad yn galw ar lywodraeth Pwylaidd i ddatrys argyfwng cyfansoddiadol y wlad a dod o hyd i gyfaddawd yn unol ag argymhellion y Comisiwn.

Yn ystod dadl ddydd Mercher, enillodd y Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager gefnogaeth eang gan ASEau er mwyn i benderfyniad y Comisiwn orchymyn Iwerddon i adennill € 13 biliwn yn budd-daliadau treth anghyfreithlon o Apple.

Er ei bod yn hanner ffordd trwy ei mandad, y Senedd bwyllgor ymholiad ymchwilio i sut gollyngiadau ceir yn cael eu mesur eto wedi i dderbyn yr holl ddogfennau angenrheidiol i gwblhau ei waith, rhybuddiodd Aelodau Senedd Ewrop. adroddiad terfynol y pwyllgor yn i fod i gael ei gyhoeddi yn y gwanwyn 2017.

cymeradwyo Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn cytundeb caniatáu mynediad di-doll i'r UE ar gyfer cynhyrchion o Namibia, Mozambique, Botswana, Gwlad Swazi a Lesotho, a gwell mynediad farchnad ar gyfer De Affrica ar ddydd Mercher.

Hefyd ar ddydd Mercher ASEau gwrthod cynnig gynlluniwyd i diogelu buddsoddwyr manwerthu gan eu bod yn ystyried ei bod felly "ddiffygiol ac yn gamarweiniol" y gallai arwain at fuddsoddwyr manwerthu mewn gwirionedd yn colli arian. Bydd yn rhaid i'r Comisiwn yn awr i adolygu'r cynlluniau.

ASEau cefnogi ymgeisyddiaeth Syr Julian Brenin fel comisiynydd ar gyfer yr undeb diogelwch. Cafodd ei enwebu gan lywodraeth y DU ar ôl yr Arglwydd Jonathan Hill ymddiswyddodd yn sgil June pleidleisio Brexit.

Y bygythiad i gau y ffatrïoedd Caterpillar a Alstom yng Ngwlad Belg a Ffrainc yn symptom o anhwylder diwydiannol Ewrop, dywedodd ASE mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar ddydd Mercher. Maent yn gresynu absenoldeb gweledigaeth hirdymor ar gyfer y diwydiant Ewropeaidd.

Cymerodd Arlywydd Senedd Martin Schulz rhan mewn cyfweliad yn fyw ar y Senedd Facebook dudalen ddydd Mawrth. Dywedodd y dylai'r blaenoriaethau'r UE yn trethi tecach o gwmnïau rhyngwladol a'r frwydr yn erbyn diweithdra ymhlith pobl ifanc.

y Dalai Lama Ymwelodd y Senedd ar ddydd Iau (15 Medi) i gwrdd Schulz a thrafod gydag aelodau o'r pwyllgor materion tramor.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Cyfarfod Llawn

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *