#Kazakhstan Rhengoedd 52nd yn Rhyddid Economaidd mynegai Byd

| Medi 30, 2016 | 0 Sylwadau

forum02Kazakhstan wedi cael ei ranked 52nd ymysg gwledydd 159 yn Rhyddid Economaidd o adroddiad y Byd a gyhoeddwyd 15 Medi gan y Sefydliad Fraser. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar ddata 2014, yn ysgrifennu Zhazira Dyussembekova.

"Mae'r mynegai a gyhoeddwyd ym Economaidd Rhyddid y Byd yn mesur i ba raddau y mae'r polisïau a'r sefydliadau o wledydd yn gefnogol o ryddid economaidd. Conglfeini rhyddid economaidd yn cael eu dewis personol, cyfnewid gwirfoddol, rhyddid i fynd i mewn i farchnadoedd a chystadlu a diogelwch y person ac eiddo sy'n eiddo preifat, "Nododd wefan y Sefydliad.

Mae'r mynegai cryno yn seiliedig ar 42 pwyntiau data gwahanol mewn pum ardal, megis maint o wariant y llywodraeth, trethi, a mentrau; strwythur cyfreithiol a diogelwch hawliau eiddo; mynediad i swnio'n arian; rhyddid i fasnachu'n rhyngwladol a rheoleiddio credyd, llafur a busnes.

Yn ôl yr adroddiad, Kazakhstan wedi gwella dri lle o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, pan fydd yn ranked 55th. Ers 2005, mae'r wlad wedi codi o le 70th.

Wrth adolygu pob adran, a gasglwyd Kazakhstan pwyntiau uchel mewn meysydd fel y farchnad gredyd, y farchnad lafur a rheoliadau busnes. Beirniadu gan y dangosydd hwn yn unig, y genedl yn safle 22nd ymysg yr holl wledydd sy'n cymryd rhan. Ar yr un pryd, mae'r dangosydd gwannaf yw rhyddid i fasnachu'n rhyngwladol, lle mae'n yn unig 128th.

"Gall canlyniad Kazakhstan yn cael eu galw yn dda fel 52th lle yn y safle yn cymryd i ystyriaeth ffactorau negyddol o'r argyfyngau presennol. Dylid nodi nad yw'r sgôr ac ymchwil sefydliadau bob amser yn cymryd i ystyriaeth yr holl ffactorau penodol o economi penodol. Ar yr un pryd, mae gan Astana cronfeydd wrth gefn i gynyddu faint o ryddid economaidd o entrepreneuriaid, "meddai Alexey Chekryzhov, dadansoddwr yn Berlek-Yedinstvo, sefydliad geopolitical, arbenigwr cyhoeddus sy'n gweithio ym maes dadansoddi polisi a chynllunio, monitro ac ymchwil mewn y rhanbarth Ewrasiaidd.

Kazakhstan yn talu llawer o sylw i ddatblygiad busnes, fel yr offer i ysgogi gweithgarwch entrepreneuraidd yn newid ac yn cael eu moderneiddio, meddai.

"Cymorthdaliadau cynharach a chyllid ar gyfer gweithgareddau blaenoriaeth yn eu lle cyntaf, tra bod heddiw trawsnewid sefydliadol wladwriaeth yn dod i flaen y gad, a gynlluniwyd i fwy deniadol entrepreneuriaeth," ychwanegodd.

Nododd Chekryzhov hefyd bydd Kazakhstan cyn bo hir yn lansio arbrawf diddorol a fydd hefyd yn effeithio ar ddeddfwriaeth yn ymwneud entrepreneuriaeth.

"Rydym yn siarad am gynlluniau i greu Canolfan Ariannol Rhyngwladol Astana (AIFC), y fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol a fydd yn seiliedig ar y system gyfreithiol Lloegr. Wrth gwrs, bydd y rheolau hyn ond yn gweithio yn y diriogaeth y AIFC. Fodd bynnag, mae'r berthynas rhwng y ddwy system gyfreithiol yn ddiddorol iawn. Efallai groesffordd hon yn y man lle bydd offer newydd ar gyfer y rhyddfrydoli yr economi i'w cael, "meddai.

Yn ei gyfradd casglu Kazakhstan yr un nifer o bwyntiau â Periw a ganlyn Sbaen. Cyfagos Weriniaeth Kyrgyz yn cael ei graddio 70th; Tajikistan, 84th; Rwsia, 102nd a Azerbaijan, 107th.

Mae'r swyddi uchaf eu cyflawni gan Singapore, Hong Kong a Seland Newydd. Roedd y Swistir, Canada, Georgia, Iwerddon, Mauritius, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Awstralia a'r Deyrnas Unedig ymhlith y 10 uchaf. Y gwledydd gyfradd isaf oedd Iran, Algeria, Chad, Gini, Angola, Gweriniaeth Canol Affrica, yr Ariannin, Gweriniaeth y Congo, Libya a Venezuela.

Mae'r Sefydliad Fraser cynhyrchu'r Rhyddid Economaidd blynyddol o adroddiad y Byd mewn cydweithrediad gyda'r Rhwydwaith Rhyddid Economaidd, grŵp o ymchwil ac addysgol sefydliadau annibynnol mewn gwledydd bron 100 a thiriogaethau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, Kazakhstan, Kazakhstan

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *