gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

director_wainwright_at_the_world_economic_forumHanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn.

Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar achosion sy'n ymwneud â mewnfudo a hwyluswyd anghyfreithlon, masnachu mewn pobl (THB), masnachu cyffuriau (cocên, heroin a chyffuriau synthetig) a thwyll cardiau Seiberdrosedd (taliad - Maes Awyr Byd-eang Diwrnod Gweithredu).

swyddogion gorfodi'r gyfraith yn y maes yn cael eu cefnogi 24 / 7 o ganolfan gydgysylltu gweithredol lleoli ym mhencadlys Europol yn y Hague. Yma, swyddogion Europol, swyddogion cyswllt ac arbenigwyr cenedlaethol o'r gwledydd sy'n cymryd rhan, gan weithio gydag arbenigwyr gan bartneriaid rhyngwladol eraill, yn cynnig cyfnewid gwybodaeth yn gyflym ac yn llyfn gan ddefnyddio sianeli diogel Europol, ac deallusrwydd a ddadansoddwyd yn gyson a gasglwyd.

Ar yr un pryd, arbenigwyr 16 Europol eu defnyddio ar y fan a'r lle mewn nifer o wledydd ledled y byd. Oddi yno, roeddent yn gweithio law yn llaw gydag ymchwilwyr i roi cefnogaeth fforensig, adroddiadau dadansoddol a crosschecks byw erbyn cronfeydd data Europol yn.

ciconia albaYn ystod y camau gweithredu, gwiriadau gorfodi'r gyfraith yn ymwneud â THB targedu ardaloedd coch-golau, puteindai, parlyrau tylino, fflatiau preifat, meysydd awyr a chanolfannau derbynfa mewnfudo. Mae cenedligrwydd y dioddefwyr a nodwyd o fasnachu mewn pobl, ac y amau ​​harestio yn ystod y gweithrediadau, cadarnhaodd bod rhwydweithiau fasnachu sy'n tarddu o Nigeria, Asia a Dwyrain Ewrop yw'r rhai mwyaf gweithgar yn yr UE.

Mewn un achos, awdurdodau Awstria darganfod blanhigfa canabis tra'n perfformio gwiriadau mewn puteindy i nodi dioddefwyr posibl o ecsbloetio rhywiol. gorchmynnodd y swyddogion cau'r safle, a oedd yn cael ei redeg fel puteindy anghyfreithlon, ac ymchwiliad newydd ei gychwyn.

Mewn achos arall, Europol yn gallu sefydlu cysylltiadau rhwng achos o dwyll cerdyn talu ac achos ar hwyluso mewnfudo anghyfreithlon. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei hanfon ymlaen at gydweithwyr o Ffin Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau (Frontex) yn seiliedig mewn maes awyr yn Athen, Gwlad Groeg. Yn dilyn yr arweiniad a ddarparwyd gan Europol, rhyng-gipio y swyddogion pedwar ymfudwyr afreolaidd a oedd yn bwriadu teithio i'r Eidal. Mae pedwar pasbortau ffug a phedwar tocyn hedfan-a brynwyd drwy dwyll i'r Eidal a ganfuwyd arnynt, a'r unigolion eu harestio.

Hefyd, asiantaeth deithio ffug darganfuwyd yng Ngwlad Groeg a oedd yn hwyluso masnachu mewn pobl a mewnfudo anghyfreithlon. Y canlyniad llwyddiannus yn seiliedig ar ddadansoddiad o wybodaeth Europol, hysbysiadau gan gwmnïau awyrennau a'r dull rhagweithiol yr heddlu Groeg.

Yn ogystal, cudd-wybodaeth a gasglwyd yn ystod y gweithrediadau sbarduno cychwyn 449 ymchwiliadau newydd.

Ffigurau Cipolwg ar:

 • 314 amau ​​ei arestio, y mae 193 mewn perthynas â Seiberdrosedd, 72 am fasnachu mewn pobl, 31 i hwyluso mewnfudo anghyfreithlon a 18 i ddelio mewn cyffuriau;
 • 529 dioddefwyr masnachu mewn pobl a nodwyd;
 • mewnfudwyr 745 rhyng-gipio;
 • 2.38 tunnell o gocên a atafaelwyd;
 • EUR 181 550 atafaelwyd, a;
 • endidau 541,423 (unigolion a cherbydau) gwirio.

"Mae gwledydd a sefydliadau ar draws y byd yn gweithio gyda'i gilydd fel un endid yw'r ymateb modern i borderless troseddau difrifol a threfnus. Fel canlyniad ar unwaith, mae rhai yn amau ​​314 wedi cael eu harestio. y prosiect hwn yn hefyd yn cynhyrchu effeithiau yn y tymor hir, gan fod dros 440 ymchwiliadau newydd wedi cael eu cychwyn. Ar ran Europol a'i staff, hoffwn longyfarch yr holl bartïon sy'n gysylltiedig yn Ymgyrch Ciconia Alba, "meddai Cyfarwyddwr Europol Rob Wainwright (llun).

Ochr yn ochr â holl aelod-wladwriaethau, gwledydd 24 tu allan i'r UE yn cymryd rhan yn y dyddiau gweithredu ar y cyd: Albania, Awstralia, Brasil, Canada, Colombia, Ecuador, cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Gwlad yr Iâ, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Mecsico, Seland Newydd , Nigeria, Norwy, Panama, Qatar, Philippines, Serbia, Singapore, y Swistir, Gwlad Thai, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau America. Interpol, Eurojust, Frontex, Ac mae'r Dadansoddiad Forwrol a Chanolfan Gweithrediadau - Narcotics (MAOC-N) hefyd yn cymryd rhan yn y camau gweithredu.

Operation Ciconia Alba yw'r trydydd gyfres o ddyddiau gweithredu ar y cyd a gwmpesir gan y Beicio Polisi'r UE 2013 - 2017. Fel rhan o Ciconia Alba, gweithrediadau ar y cyd eisoes wedi digwydd yn gynharach eleni, pan eithriadol cydweithrediad rhyngwladol arweiniodd at arestio unigolion 47 a diogelu 275 ddioddefwyr ymelwa. Hefyd, mae swyddogion gorfodi'r gyfraith o bob cwr o'r byd arestio twyllwyr 140 amheuir a ganfuwyd yn meddiant tocynnau hedfan a brynwyd gan ddefnyddio manylion cerdyn credyd eu dwyn neu ffug.

Operation Ciconia Alba yn dilyn gweithrediadau llwyddiannus 2014 2015 Archimedes a Blue Amber, oedd yn targedu troseddau rhyngwladol a drefnir difrifol.

Mae'r diwrnodau gweithredu ar y cyd Ciconia Alba yn perfformio o fewn fframwaith yr UE 'EMPACT'Blaenoriaethau mynd i'r afael â throseddu cyfundrefnol, ac yn canolbwyntio ar y meysydd trosedd canlynol:

 • Masnachu mewn pobl;
 • wedi'i hwyluso mewnfudo anghyfreithlon;
 • cyffuriau synthetig fasnachu;
 • cocên a heroin masnachu;
 • fasnach mewn arfau tân;
 • nwyddau ffug;
 • tollau a carwsél twyll (MTIC);
 • troseddau eiddo a drefnwyd, ac;
 • Seiberdrosedd.

Mae'r Pwyllgor Sefydlog ar Cydweithredu Gweithredol ar Ddiogelwch Mewnol (COSI) o Gyngor yr Undeb Ewropeaidd rhoi arweiniad strategol.

Download inffograffeg

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *