Cysylltu â ni

EU

Cenhedloedd Unedig #refugees prif rhybuddio yr UE yn erbyn dull moron-a-stick i fudo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

568e6f846Mae cysylltu cymorth ar gyfer gwledydd yn y Dwyrain Canol ac Affrica i sut y maent yn rheoli y gall mudo greu cynseiliau peryglus, y Cenhedloedd Unedig swyddogol ffoaduriaid top rhybuddio yr Undeb Ewropeaidd ar ddydd Llun (5 Rhagfyr), yn ysgrifennu Gabriela Baczynska.

Llethu gan ddyfodiad mwy na miliwn o ffoaduriaid a mudwyr yn 2015, mae'r UE wedi tynhau ei ffiniau allanol ac wedi ceisio taro yn delio â gwledydd ar hyd y prif lwybrau mudo i gynnwys y llif o bobl.

O dan y cydweithrediad mwyaf amlwg o'r fath, mae'n addo Twrci cychwynnol € 3 biliwn mewn cymorth i ffoaduriaid Syria yn byw yno, cyflymu sgyrsiau derbyn yr UE a fisa di- teithio i Ewrop ar gyfer ei dinasyddion.

hysbyseb

Yn gyfnewid, Ankara wedi atal yn gynyddol pobl rhag gadael ei glannau ar gyfer Gwlad Groeg, sef y prif borth i Ewrop y llynedd, ond mae bellach yn llawer llai gweithgar.

Ond gyda gwrthdrawiad yn Nhwrci yn dilyn cysylltiadau cythryblus botched mis Gorffennaf gyda’r UE, mae’r Arlywydd Tayyip Erdogan wedi rhybuddio y gallai Twrci agor y gatiau ar gyfer ton newydd o ymfudwyr.

"Dylai cefnogaeth i wledydd lletyol a thramwy gael ei yrru gan undod, nid amodoldeb caeth," meddai Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid Filippo Grandi wrth seminar ym Mrwsel.

hysbyseb

"Dylid bod yn ofalus wrth gysylltu cymorth ariannol â buddion eraill a rheolaethau ymfudo. Mae hyn yn gosod cynseiliau, yn codi disgwyliadau na fydd bob amser yn cael eu cyflawni, ac yn y pen draw gall hyd yn oed ganiatáu i lywodraethau cynnal ddefnyddio symudiadau poblogaeth fel pwynt pwysau, neu hyd yn oed fygythiad. "

Grandi, sydd wedi dal y swydd am flwyddyn, fod y cytundeb gyda Twrci hefyd wedi annog llywodraethau eraill i chwilio am arian gan yr UE ar gyfer ffoaduriaid hosting.

Brwsel yn awr mewn trafodaethau gyda gwledydd cynnal a gludo yn Affrica ac wedi bygwth i wneud yn werth biliynau o gymorth datblygu yn amodol ar sut y maent yn ymdrin â mudo.

Beirniadodd Grandi fel ymateb “anghyson” y bloc i’r mewnlifiad heb ei reoli a welwyd yn 2015, a ddatgelodd raniadau chwerw y tu mewn i’r UE. Mae aelod-wladwriaethau yn dal i fod wrth y llyw ynghylch sut i drin y rhai a gyrhaeddodd Ewrop ac sy'n haeddu lloches.

Roedd Grandi yn cyflwyno set newydd o gynigion ar sut y dylai'r UE ailwampio ei bolisïau ffoaduriaid a rheoli ymfudo, sydd ill dau yn cwympo y llynedd fel aelod wladwriaethau gau ffiniau sydd fel arfer ar agor mewn ymgais i reoli llif y bobl.

Maent yn cynnwys creu system gofrestru gyffredin ar gyfer ffoaduriaid dod i mewn i'r bloc, paratoi galluoedd wrth gefn i'w derbyn a helpu i ddatrys gwrthdaro sy'n gyrru pobl o'u cartrefi.

"Mae datrys dadleoli gorfodol wedi'i gysylltu'n anochel â datrys gwrthdaro. Mae'r UE yn aml wedi chwarae rhan bwysig yn hyn o beth yn y gorffennol. Mae'n ymddangos bod y rôl hon, gadewch imi fod yn onest, yn dirywio," meddai Grandi.

Pwysleisiodd mai dim ond tua 0.2% o boblogaeth 500 miliwn y bloc oedd nifer y bobl a gyrhaeddodd yr UE y llynedd, o'i gymharu â Libanus lle dywedodd Grandi fod un person ym mhob pedwar yn ffoadur.

Dywedodd fod cyllid y llynedd ar gyfer cymorth dyngarol rhyngwladol yn fyd-eang wedi cyrraedd record o $ 28bn ond yn dal i fod yn unig cynnwys ychydig dros hanner y anghenion a nodwyd.

"Nid argyfwng Ewropeaidd yw hwn yn bennaf. O'r 65 miliwn o bobl sydd wedi'u dadleoli'n rymus ledled y byd, mae bron i ddwy ran o dair y tu mewn i'w gwledydd eu hunain. Ac o'r rhai sydd wedi ffoi fel ffoaduriaid, mae 86 y cant yn aros mewn gwledydd sy'n datblygu yn eu rhanbarthau eu hunain," Grandi Dywedodd.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd