Arloesol Datganiad gan 200 ysgolheigion cyfreithiol Ewrop cynnal hawl i #BDS dros hawliau Palesteinaidd

| Rhagfyr 10, 2016 | 0 Sylwadau

Mideast-Aifft-Israel_Horo2-635x357Marcio'r Diwrnod Hawliau Dynol 10 Rhagfyr Cenhedloedd Unedig, sydd eleni yn codi y slogan 'Sefyll dros hawliau rhywun heddiw', o amgylch ysgolheigion cyfreithiol 200 ac ymarfer cyfreithwyr o 15 wladwriaethau Ewropeaidd wedi cyhoeddi datganiad sy'n sefyll dros hawliau Palesteinaidd ac yn ystyried Boycott, Divestment a Sancsiynau symudiad (BDS) am ryddid Palesteinaidd, cyfiawnder a chydraddoldeb fel "ymarferiad gyfreithlon o ryddid mynegiant".

Datganiad yr ysgolhaig cyfreithiol yn cael ei gyhoeddi yn Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Eidaleg, a Iseldireg.

Mae'r rhestr o lofnodwyr datganiad yn cynnwys ffigurau cyfreithiol byd-enwog o amlygrwydd jurist Dde Affrica John Dugard, a wasanaethodd yn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol; Syr Geoffrey Bindman, Cwnsler anrhydeddus Frenhines yn y DU; José Antonio Martín Pallín, cyn farnwr Llys Goruchaf yn Sbaen; Alain pelenni, Chevalier y Légion d'Honneur yn Ffrainc; Guy Goodwin-Gill, cyn Gynghorydd Cyfreithiol ar gyfer y Swyddfa y Cenhedloedd Unedig Uchel Gomisiynydd ar gyfer Ffoaduriaid (UNHCR); Eric David, cyn cwnsler cyfreithiol ar gyfer y Cyngor Ewrop a'r llywodraeth Gwlad Belg; Robert Kolb, cyn arbenigwr cyfreithiol gyda'r ICRC a'r Weinyddiaeth Swistir Materion Tramor; Marco Sassòli, dirprwy bennaeth cyn is-adran gyfreithiol y ICRC yn; Michael Mansfield, Cwnsler y DU Frenhines; Lauri Han nikainen, Aelod o'r Comisiwn Ewropeaidd yn erbyn Hiliaeth a Anoddefgarwch (ECRI); a Géraud de la Pradelle, a arweiniodd yr ymchwiliad dinesig i gynnwys Ffrainc yn yr hil-laddiad Rwanda 2004.

Er nad yw cymryd safbwynt o blaid neu yn erbyn BDS, datganiad yr ysgolheigion cyfreithiol Ewrop 'yn amddiffyn yr hawl i fynd ar drywydd hawliau Palesteinaidd o dan gyfraith ryngwladol trwy fesurau BDS yn erbyn Israel. Dywedodd: "Gwladwriaethau sy'n gwahardd BDS yn tanseilio'r hwn hawl dynol sylfaenol ac yn bygwth hygrededd hawliau dynol drwy eithrio cyflwr arbennig o eiriolaeth o fesurau heddychlon a gynlluniwyd i gyflawni ei cydymffurfio â chyfraith ryngwladol."

Dywedodd Robert Kolb, a wasanaethodd fel arbenigwr cyfreithiol gyda'r Weinyddiaeth Dramor Swistir,: "Mae hawl dinasyddion i eiriol dros BDS yn rhan annatod o'r rhyddidau sylfaenol a ddiogelir gan y Confensiwn Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol."

Dywedodd John Dugard, a wasanaethodd yn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol: "Nid oedd unrhyw lywodraeth erioed wedi ceisio gwahardd neu droseddu'r Mudiad Gwrth-Apartheid am eirioli bwicot, dadfuddsoddi neu sancsiynau i orfodi De Affrica i roi'r gorau iddi ar ei bolisïau hiliol. Dylid ystyried bod BDS yn symudiad tebyg ac yn cael ei drin yn unol â hynny. "

Eric David, cyn cyngor cyfreithiol y Cyngor Ewrop a'r llywodraeth Gwlad Belg, esboniodd pam cymdeithas sifil wedi BDS yn erbyn Israel yn dweud eu cefnogi yn gynyddol: "Mae'n mewn ymateb i'r [] goddefedd anghyfrifol Gwladwriaethau bod cymdeithas sifil greodd y mudiad BDS. Gormes o BDS, felly, yn dod â chefnogaeth o troseddau Israel cyfraith ryngwladol, a methiant wladwriaethau i gyflawni eu ymrwymiad a wnaed yn 2005 i 'llym barchu amcanion ac egwyddorion y Siarter y Cenhedloedd Unedig.' "

Wrth groesawu'r datganiad ysgolheigion cyfreithiol arloesol 'ar ran y Pwyllgor Palesteinaidd BDS Gwladol (BNC), y glymblaid mwyaf mewn cymdeithas sifil Palesteinaidd sy'n arwain y mudiad BDS byd-eang, dywedodd Ingrid Jaradat: "Mae hon yn foment ddiffiniol yn y frwydr yn erbyn Israel yn hollol gormesol rhyfel cyfreithiol ar symud BDS dros hawliau Palesteinaidd. Arwain jurists Ewropeaidd bellach wedi cadarnhau bod eirioli ac ymgyrchu dros hawliau Palesteinaidd o dan gyfraith ryngwladol yn holl ddinasyddion y byd gwarantedig yn gyfreithiol-dde i Ewropeaid ac yn wir. ymdrechion anobeithiol Israel i wahardd y mudiad BDS ac i fwlio ei gefnogwyr yn gyfreithiol i ddistawrwydd bygwth gofod democrataidd, dywedodd y jurists yn eu datganiad beirniadol.

"Drwy ymuno rhyfel gwrth-ddemocrataidd Israel o ormes ar BDS, llywodraethau Ffrainc a'r DU wedi dod yn fwy ynysig nag erioed. Yn ogystal â hyn gymeradwyaeth derfynol gan ysgolheigion cyfreithiol Ewrop am yr hawl i BDS, mae'r Undeb Ewropeaidd, Yn ogystal â llywodraethau Sweden, yr Iseldiroedd ac Iwerddon, Ynghyd â cannoedd o bleidiau gwleidyddol Ewrop, undebau llafur a sefydliadau cymdeithas sifil, Wedi datgan yn ddiamwys eu cefnogaeth i'r hawl dinasyddion i gymryd rhan mewn boicotiau yn erbyn y wladwriaeth Israel. "

Ychwanegodd Ewrop Ymgyrchoedd Cydlynydd BNC yn riya Hassan: "Mae'r mudiad BDS wedi tyfu'n aruthrol ar draws Ewrop yn y blynyddoedd diwethaf, sbarduno yn bennaf gan ddicter poblogaidd ar gael eu cosbi Israel wrth entrenching ei gyfundrefn degawdau-hir o galwedigaeth, ymsefydlwr-wladychiaeth a apartheid yn erbyn y Palesteinaidd cynhenid pobl.

"Mae'r datganiad pwysig gan jurists Ewropeaidd nid yn unig yn cyfiawnhau BDS amddiffynwyr hawliau dynol sydd wedi mynnu bod BDS cael ei ddiogelu lleferydd rhad ac am ddim. Bydd yn sicr yn ychwanegu haen hanfodol o amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer rhwydweithiau BDS Ewropeaidd a dinasyddion yn eu hymdrechion i roi diwedd ar gydgynllwynio Ewropeaidd mewn cyfundrefn Israel o ormes, yn enwedig mewn masnach milwrol ac ymchwil, bancio, a chyfranogiad corfforaethol mewn troseddau Israel o gyfraith ryngwladol. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, Israel

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *