#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau
2016-09-22-1474506901-4241660-Diamond

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'.

Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, America, Eurojust a chwmnïau gemwaith / gwylio preifat.

Roedd 'Diamond' a gyfansoddwyd yn wreiddiol fel prosiect dilynol i brosiect Interpol yn 'Pink Panther', a ddaeth i ben yn 2016. Canolbwyntiodd y prosiect 'Pink Panther' yn unig ar lladradau a gyflawnwyd gan cyflawnwyr oddi wrth y Balcanau Gorllewinol. Diamond, fodd bynnag, bydd hyd yn oed yn ymestyn ei ffocws, fydd nid yn unig yn cynnwys rhwydweithiau troseddol sy'n ymwneud â lladradau gemwaith, gan gynnwys byrgleriaeth, o Ewrop ond hefyd o'r ardaloedd Môr Baltig a Gorllewin Môr Du.

Dywedodd Europol yn Bennaeth Difrifol a Organized Crime Michael Rauschenbach: "Mae troseddwyr yn dod yn fwy dyfeisgar, yn ogystal â defnyddio technoleg i'w mantais i wneud y lladradau mwyaf beiddgar a lladradau, fel y gwelsom yn achos y 'lladron Panther Pinc' . Europol wedi ymrwymo i aros un cam ar y blaen iddynt gan fanteisio ar ein hadnoddau i sicrhau nad yw eu gweithredoedd yn mynd ddigerydd. Mae ein llwyddiant hefyd yn dibynnu ar gydweithrediad rhyngasiantaethol ac rydym yn falch y gallem ddwyn ynghyd cynifer o arbenigwyr o Ewrop a thu hwnt i wasanaethu un diben cyffredin -. Gan wneud Ewrop yn lle mwy diogel er lles ein dinasyddion "

Ar hyn o bryd, mae'r UE yn wynebu tuedd sy'n dychwelyd mewn lladrad gemwaith a byrgleriaeth. Mae unigolion o Dde America, yn arbennig, wedi bod yn teithio i Ewrop i siopau gemwaith ddwyn. Mae'r duedd newydd yn yr ardal hon yw bod troseddwyr yn dod yn fwy treisgar a defnyddio cerbydau trwm i yrru i mewn i siopau gemwaith. Mae hyn yn operandi modus yn peri pryder mawr i Europol, gan y gallai beryglu bywyd cwsmeriaid ac aelodau o staff yn bresennol yn y siopau.

Felly, un o amcanion y gynhadledd oedd i ehangu'r rhwydwaith presennol o arbenigwyr a grëwyd gan y Prosiect 'Pink Panther'. Yn ogystal, mae cyfranogwyr y gynhadledd cyfnewid barn am yr offer angenrheidiol sydd eu hangen i ymladd lladrad gemwaith a byrgleriaeth.

Europol eisoes yn cynnal cyfres o gasglu gwybodaeth a chyfnewid offer wladwriaeth-of-the-celf y gellir eu defnyddio i frwydro yn erbyn y cylchoedd troseddol dan sylw. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Diogel Cais Rhwydwaith Cyfnewid Gwybodaeth (Siena)
  • Europol Llwyfan ar gyfer Arbenigwyr (EPE)
  • System Gwybodaeth Europol (EIS)
  • System Dadansoddi Europol (EAS)

I'r perwyl hwn, Europol yn bwriadu sefydlu system rybuddio gynnar, yn ogystal â un pwynt casglu gwybodaeth sy'n ymroddedig i olrhain gwylio dwyn a gemwaith. Yn ogystal, Europol cynlluniau i gynyddu nifer y dadansoddiad strategol ac adroddiadau sefyllfaol mae'n cynhyrchu, ac yn disgwyl i weithredu systemau data gweithredol pellach yn y maes penodol hwn. Datblygiad arall yn ymwneud â'r ffaith y bydd cydweithrediad agosach gyda'r sector preifat i fynd i'r afael gweithgarwch troseddol hwn.

Cefndir

Mynychwyd y gynhadledd gan gyfranogwyr o'r aelod-wladwriaethau'r UE canlynol: Awstria, Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, Yr Almaen, Iwerddon, Yr Eidal, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Yr Iseldiroedd, Portiwgal, Romania, Sbaen, Sweden , ac yn y Deyrnas Unedig. gwledydd nad ydynt yn yr UE: Albania, Colombia, cyn-Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Japan, Moldofa, Norwy, Serbia, y Swistir a'r Unol Daleithiau.

Roedd Prosiect 'Pink Panther' a gychwynnwyd gan Interpol yn 2007 i helpu gorfodi'r gyfraith ar draws y byd ddal aelodau o'r rhwydwaith rhyngwladol Panthers Pinc o ladron gemwaith, sy'n tarddu oddi wrth y Balcanau Gorllewinol. Rhwng 1999 2015 a meddwl bod y troseddwyr yn cael eu i wedi cynnal tua lladrad arfog 380, gwerth EUR 334 miliwn, gan dargedu siopau gemwaith uchel diwedd. Mae casglu gwybodaeth am brosiectau a hwyluswyd, cyfnewid a dadansoddi, a sefydlwyd rhwydwaith o ymchwilwyr, pob un ohonynt profi i fod yn hollbwysig o ran canfod y rhwydwaith troseddol hynod fedrus.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *