Yr UE i # Mexico masnach: galwadau #ALDE gyfer tariffau a threthi is

| Ionawr 29, 2017 | 0 Sylwadau

Mecsico-llygaid-organig-stoc-fasnachu-drwy-dwyochrog-agreement_strict_xxlGall yr argyfwng gwleidyddol rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico hefyd yn cael effaith gref ar gysylltiadau masnachol rhwng y ddwy wlad.

Gallai hyn greu adwaith cadwyn sy'n effeithio ar y cytundebau a lofnodwyd gan Mecsico gyda wladwriaethau eraill, gan gynnwys yr UE; partner masnachu trydydd-fwyaf Mecsico yn ôl yr Unol Daleithiau a Tsieina.

Y llynedd, lansiodd yr UE a Mecsico trafodaethau i foderneiddio'r Cytundeb Byd-eang, sydd eisoes ar waith ar gyfer 20 o flynyddoedd, gyda ffocws arbennig ar bargeinion masnach.

Mae Renate Weber (Romania, Independent), cydlynydd ALDE ar faterion Lladin America, yn galw am rwystrau tân a threthi sydd wedi'u gostwng yn y ffrâm gyfraith fasnachu ddiweddaraf â Mecsico: "Dyma'r amser iawn i'r Undeb Ewropeaidd ddangos cydnaws â Mecsico, partner masnachol pwysig a gwlad lle rydym yn rhannu llawer o werthoedd cyffredin.

"Y neges y dylai'r UE anfon i ddinasyddion Mecsicanaidd yw nad ydynt yn eu pennau eu hunain ac y gallant gyfrif arnom ni. Nawr yn fwy nag erioed ein bod yn gwbl mae angen adolygiad uchelgeisiol y cytundeb cymdeithas UE-Mecsico, a thrwy hynny wella ein partneriaeth ar sawl sail -. Fasnachol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol "

tensiynau Llysgenhadol rhwng Mecsico a'r weinyddiaeth newydd yn Washington gwaethygu yn dilyn awgrym y Tŷ Gwyn i ychwanegu treth% 20 ar fewnforion yn dod o'r cymydog deheuol.

Rhybuddiodd swyddog Mecsicanaidd y byddai treth ar y ffin yn datgelu canlyniadau ledled y byd a gallai achosi dirwasgiad byd-eang. Bydd Renate Weber yn cymryd rhan yng nghyfarfod Pwyllgor Cyd-Bwyllgor 22nd yr UE - Mecsico, sy'n digwydd rhwng 21 - 23 Chwefror 2017.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *