UE 'fod yn rhagweithiol wrth amddiffyn hawliau dynol yn Saudi Arabia, Bahrain a Kuwait'

| Ionawr 29, 2017 | 0 Sylwadau

chwipioMae ASEau ALDE wedi mynegi eu pryder ynglŷn â'r sefyllfa hawliau dynol sy'n gwaethygu yn Saudi Arabia, Bahrain a Kuwait. Yn ddiweddar, cynhaliodd awdurdodau yn Bahrain dair gweithrediad, gan ddod i ben i moratoriwm saith mlynedd ar y gosb eithaf, tra bod saith o bobl yn cael eu gweithredu yn Kuwait.

Yn Saudi Arabia, teulu'r Saudi blogger Raif Badawi, enillydd Gwobr Sakharov EP 2015 i Rhyddid Meddwl, nid oes gan newyddion am ei iechyd. Roedd Raif Badawi ddedfrydu i ddeng mlynedd yn y carchar a mil o amrannau ar gyfer "sarhau Islam drwy sianeli electronig" a "mynd y tu hwnt i'r deyrnas o ufudd-dod".

Mae hawliau dynol yn cael eu torri dro ar ôl tro yn Saudi Arabia. ALDE Aelodau o Senedd Ewrop yn cytuno bod yn rhaid i'r UE yn monitro'r sefyllfa hawliau dynol 'yn y rhanbarth yn agos ac yn dod yn rhan fwy gweithredol. Dyma pam ASE ALDE ei chael yn hanfodol bod yn monitro annibynnol yn cael mynediad at y tair gwlad.

Dywedodd ASE Petras Auštrevičius (Symud Rhyddfrydol Lithwania), Cydlynydd ALDE yn y Is-bwyllgor ar Hawliau Dynol, dylai Senedd Ewrop ystyried anfon cenhadaeth canfod ffeithiau i Benrhyn Arabaidd: "Mae'n annirnadwy bod yn y cyfnod modern, Raif Badawi, mae'r enillydd Gwobr Parliament'sSakarov's Ewropeaidd ar gyfer Rhyddid meddwl yn 2015, yn dal i fod yn y carchar. Credaf ei bod yn hanfodol bod y Parliament's Ewropeaidd ymweliadau dirprwyo hwn dewr chwythwr chwiban-i gael gwybod am ei gyflwr ac i drafod eraill gwasgu pryderon hawliau dynol gydag awdurdodau Saudi cyn gynted ag y bo modd. "

Ychwanegodd ASE ALDE, Marietje Schaake (D66, Yr Iseldiroedd), aelod o'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau â'r Penrhyn Arabaidd: "Mae'r camau a gyflawnwyd ym Bahrain yn gam dwys iawn. Mae cwestiynau'n parhau ynghylch a oedd yr euogfarnau'n cael prawf teg. Mae dau berson arall, Mohammad Ramadan a Hussein Moosa, yn dal i fod mewn perygl o gael eu gweithredu. Rhaid condemnio'r gosb eithaf, bob amser ac ym mhobman. Mae'r sefyllfa hawliau dynol yn Saudi Arabia yn parhau i fod yn poeni. Mae angen cenhadaeth darganfod ffeithiau i ddysgu mwy am y manylion ar lawr gwlad. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Kuwait, Sawdi Arabia

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *