Mae strategaeth ryddhad manwl #poverty Tsieina yn goleuo byd

| Mawrth 7, 2017 | 0 Sylwadau

jingping xiMae'r strategaeth "lliniaru targedu tlodi" a lansiwyd gan Tsieina wedi nid yn unig yn llwyddo i ddod â nifer fawr o bobl Tseiniaidd allan o dlodi, ond hefyd wedi darparu goleuedigaeth i wledydd eraill, yn ysgrifennu Sun Tianren.

"Ni ddylem anghofio y ffaith bod Tsieina wedi cyfrannu'r mwyaf o ran lliniaru tlodi yn y byd yn ystod y degawd diwethaf," meddai Ysgrifennydd Cyffredinol y CU Antonio Guterres yn Munich, yr Almaen. Ychwanegodd, yn sgil yr amgylchedd rhyngwladol bregus, bod datblygiad yn sianel bwysig i atal gwrthdaro.

Tsieina, gyda dros 1.3 biliwn poblogaeth, wedi codi mwy o bobl allan o dlodi nag unrhyw wlad arall yn y byd, ac mae'n un o'r gwledydd cyntaf sy'n cyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig.

Dros y tair degawd diwethaf, mae mwy na 700 miliwn o bobl yn Tsieina wedi'u codi allan o dlodi, gan gyfrif am fwy na 70% o gyfanswm y byd. Cafodd nifer y bobl dlawd mewn ardaloedd gwledig eu gostwng i 55.75 miliwn gan 2015.

Daeth Arlywydd Tseineaidd Xi Jinping fyny â'r strategaeth "lleihau tlodi a dargedwyd" yn fuan ar ôl tybio swyddfa, addunedu i liniaru pobl dlawd mewn ardaloedd gwledig a siroedd tlawd o dan y safon bresennol gan 2020. Er mwyn gwireddu'r nod, Tsieina wedi sefydlu patrwm gyfrifoldeb 5-lefel sy'n cwmpasu taleithiau, dinasoedd, siroedd, trefgorddau a phentrefi.

O 2013 i 2016, Tsieina wedi codi mwy na 10 miliwn o bobl allan o dlodi bob blwyddyn, 55.64 miliwn o bobl ym mhob un. Mae safon byw trigolion cefn gwlad mewn ardaloedd tlawd, er enghraifft wedi cael ei gwella'n fawr.

Strategaeth Tsieina "lleihau tlodi dargedu", i fod yn fwy penodol, yn golygu pynciau targedu'n well cymorth, trefniant prosiect priodol, dyraniad cyfalaf manwl gywir, gweithredu polisi union a aseiniad personél, yn ogystal â chanlyniadau penodol, fel y gall y manteision pob polisi yn cael eu dwyn i y rhai sy'n derbyn eu hunain. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl.

Mae'r strategaeth nid yn unig yn agor tirwedd newydd ar gyfer gwaith lliniaru tlodi Tsieina, ond yn cynnig goleuedigaeth ar gyfer gwledydd sy'n datblygu eraill.

Mae cyfres o fentrau a gynigir gan Xi, gan gynnwys cyflymu lleihau tlodi byd-eang, gan gryfhau cydweithredu yn lleihau tlodi, gwireddu datblygiad amrywiol, annibynnol a chynaliadwy a gwella'r amgylchedd datblygu byd-eang wedi cael eu croesawu gan y Cenhedloedd Unedig a gwledydd sy'n datblygu.

Llestri hefyd yn cymryd rhan weithredol yn lansio De-South cydweithrediad trwy ddarparu cymorth i wledydd sy'n datblygu eraill, yn enwedig y gwledydd lleiaf datblygedig i ddileu tlodi. Dros y 60 mlynedd diwethaf, Tsieina wedi cynnig bron 400 biliwn yuan ($ 58.27 biliwn) ac anfon mwy na bersonél cymorth 600,000 i 166 o wledydd a sefydliadau rhyngwladol, ystadegau a nodir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Datblygu, Tlodi

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *