Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

| Mawrth 16, 2017 | 0 Sylwadau

r_edited-5Rwsia yn ymddangos i wedi defnyddio lluoedd arbennig i canolfan awyr yng ngorllewin yr Aifft ger y ffin â Libya yn y dyddiau diwethaf, yr Unol Daleithiau, ffynonellau Aifft a diplomyddol dweud, symudiad y byddai'n ychwanegu at yr Unol Daleithiau bryderon am Moscow rôl dyfnhau yn Libya, yn ysgrifennu Phil Stewart, Idrees Ali a Lin Noueihed.

Dywedodd yr Unol Daleithiau a swyddogion diplomyddol gallai unrhyw defnydd o'r fath yn Rwsia fod yn rhan o ymgais i gefnogi Libya cadlywydd milwrol Khalifa Haftar, a oedd yn dioddef ergyd gydag ymosodiad ar Mawrth 3 gan Benghazi Brigadau Amddiffyn (BDB) ar borthladdoedd olew a reolir gan ei luoedd.

Mae'r swyddogion yr Unol Daleithiau, a siaradodd ar yr amod o aros yn ddienw, dywedodd yr Unol Daleithiau wedi arsylwi hyn a ymddangosai i fod gweithrediadau arbennig Rwsia heddluoedd a bwrdwn yn Sidi Barrani, tua 60 milltir (100 km) o'r ffin Aifft-Libya.

Ffynonellau diogelwch Aifft yn cynnig mwy o fanylion, gan ddisgrifio uned lluoedd arbennig Rwsia 22-aelod, ond gwrthododd i drafod ei genhadaeth. Ychwanegasant fod Rwsia defnyddio hefyd sylfaen Aifft arall farther dwyrain yn Marsa Matrouh yn gynnar ym mis Chwefror.

Nid yw'r deployments Rwsia amlwg wedi eu hadrodd o'r blaen.

Nid oedd y weinidogaeth amddiffyn Rwsia oedd unwaith yn rhoi sylwadau ar Llun a gwadu Aifft presenoldeb unrhyw amodol Rwsia ar ei bridd.

"Nid oes unrhyw milwr tramor o unrhyw wlad dramor ar bridd yr Aifft. Mae hwn yn fater o sofraniaeth, "meddai llefarydd ar ran y fyddin Eifftaidd Tamer al-Rifai.

Gwrthododd y milwrol yr Unol Daleithiau sylwadau. cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ar weithgareddau milwrol Rwsia yn gymhleth yn aml gan ei defnydd o gontractwyr neu heddluoedd heb lifrai, swyddogion yn ei ddweud.

awyrennau milwrol Rwsia yn hedfan tua chwe unedau milwrol i Marsa Matrouh cyn i'r awyren yn parhau i Libya tua 10 diwrnod yn ddiweddarach, dywedodd y ffynonellau Aifft.

Ni allai Reuters wirio yn annibynnol unrhyw bresenoldeb o rymoedd a drones arbennig Rwsia neu awyrennau milwrol yn yr Aifft.

Mohamed Manfour, cadlywydd ganolfan awyr Benina ger Benghazi, gwadu bod Haftar Byddin Genedlaethol Libya (CCL) wedi derbyn cymorth milwrol gan y wladwriaeth Rwsia neu gan gontractwyr milwrol Rwsia, a dywedodd nad oedd unrhyw grymoedd neu fasau yn nwyrain Libya Rwsia.

Mae nifer o wledydd y Gorllewin, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, wedi anfon gweithrediadau heddluoedd arbennig ac ymgynghorwyr milwrol i Libya yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r milwrol yr Unol Daleithiau hefyd yn cynnal streiciau awyr i gefnogi ymgyrch Libya lwyddiannus y llynedd i oust y Wladwriaeth Islamaidd o'i gadarnle yn ninas Sirte.

Cwestiynau am Rwsia rôl yng ngogledd Affrica cyd-fynd â'r pryderon cynyddol yn Washington am Moscow bwriadau mewn olew-gyfoethog Libya, sydd wedi dod yn glytwaith o fiefdoms wrthwynebydd yn dilyn gwrthryfel 2011 NATO a gefnogir yn erbyn hwyr yr arweinydd Muammar Gaddafi, a oedd yn cleient yr hen Undeb Sofietaidd.

Mae'r llywodraeth Cenhedloedd Unedig a gefnogir yn Tripoli mewn deadlock â Haftar, a swyddogion Rwsia wedi cyfarfod gyda'r ddwy ochr yn y misoedd diwethaf. Moscow yn ymddangos yn barod i gefnogi ei gefnogaeth diplomyddol cyhoeddus ar gyfer Haftar er bod llywodraethau Western eisoes yn diflasu yn Rwsia ymyrryd yn Syria i prop i fyny Llywydd Bashar al-Assad.

Mae grym o nifer o ddwsin arfog gontractwyr diogelwch preifat o Rwsia a weithredir tan fis Chwefror mewn rhan o Libya sydd o dan reolaeth Haftar, mae'r pennaeth y cwmni a llogi y contractwyr wrth Reuters.

Mae'r top Unol Daleithiau rheolwr milwrol goruchwylio milwyr yn Affrica, General Marine Thomas Waldhauser, wrth y Senedd yr Unol Daleithiau yr wythnos diwethaf bod Rwsia yn ceisio dylanwadu yn Libya i gryfhau ei trosoledd dros bwy bynnag yn dal pŵer yn y pen draw.

"Maen nhw'n gweithio i ddylanwadu ar hynny," dywedodd Waldhauser Pwyllgor Gwasanaethau Arfog Senedd ar ddydd Iau.

Pan ofynnwyd a oedd yn y llog yr Unol Daleithiau i adael i hynny ddigwydd, meddai Waldhauser: "Nid yw'n."

Adennill TRAED-DDAL

Dywedodd un swyddog cudd-wybodaeth Unol Daleithiau yn ymddangos Rwsia nod yn Libya i fod yn ymdrech i "adennill blaen-dal lle'r oedd yr Undeb Sofietaidd ar ôl i gynghreiriad yn Gaddafi."

"Ar yr un pryd, fel yn Syria, maent yn ymddangos i fod yn ceisio cyfyngu ar eu cyfranogiad milwrol a gwneud cais yn ddigon i orfodi rhai penderfyniad ond dim digon i adael iddynt berchen ar y broblem," ychwanegodd y swyddog, yn siarad ar gyflwr ddienw.

Rwsia caru o Haftar, sy'n tueddu i frandio ei wrthwynebwyr arfog fel eithafwyr Islamaidd a phwy rhai Libyans gweld wrth i'r Cryf anghenion eu gwlad ar ôl blynyddoedd o ansefydlogrwydd, wedi annog pobl eraill i dynnu tebygrwydd Syria, cleient Sofietaidd longtime arall.

A Ofynnir gan yr Unol Daleithiau Seneddwr Lindsey Graham a oedd Rwsia yn ceisio ei wneud yn Libya yr hyn y gwnaeth yn Syria, dywedodd Waldhauser: "Ie, dyna ffordd dda i nodweddu'r iddo."

Mae ddiplomydd y Gorllewin, yn siarad ar yr amod o aros yn ddienw, dywedodd bod Rwsia yn ceisio mynd yn ôl Haftar, er y byddai ei ffocws cychwynnol yn debygol o fod ar Libya yw "cilgant olew."

"Mae'n eithaf clir yr Eifftiaid yn hwyluso ymgysylltu Rwsia yn Libya drwy ganiatáu iddynt ddefnyddio canolfannau hyn. Mae sôn, yn hyfforddi ymarferion digwydd yno ar hyn o bryd, "meddai y diplomydd.

Yr Aifft wedi bod yn ceisio perswadio'r Rwsiaid i ailddechrau hedfan i'r Aifft, sydd wedi cael eu gwahardd ers awyren Rwsia yn cario pobl 224 o dref Môr Coch o Sharm al-Sheikh i St Petersburg yn dod i lawr gan fom ym mis Hydref 2015. Yr ymosodiad hawliwyd gan gangen Islamaidd Wladwriaeth sy'n gweithredu allan o ogledd Sinai.

Rwsia yn dweud mai ei brif amcan yn y Dwyrain Canol yw cynnwys lledaeniad grwpiau Islamaidd treisgar.

Addawodd y Gweinidog Tramor Rwsia Sergei Lavrov y mis hwn i helpu i uno'r Libya a meithrin deialog pan gyfarfu arweinydd y llywodraeth Cenhedloedd Unedig a gefnogir, Fayez Seraj.

Rwsia, yn y cyfamser, hefyd yn dyfnhau ei gysylltiadau gyda Aifft, a oedd wedi gysylltiadau at yr Undeb Sofietaidd o 1956 i 1972.

Mae'r ddwy wlad gynnal ymarferion milwrol ar y cyd - rhywbeth y mae'r Unol Daleithiau a wnaeth yr Aifft yn rheolaidd tan 2011 - am y tro cyntaf ym mis Hydref.

Yn ôl papur newydd Rwsia Izvestia ym mis Hydref, roedd Moscow mewn trafodaethau i agor neu brydlesu awyr awyr yn yr Aifft. Fodd bynnag, dyfynnodd y papur llefarydd arlywyddol yr Aifft ar bapur Al Ahram, gan ddweud nad oedd yr Aifft yn caniatáu canolfannau tramor.

Dywedodd y ffynonellau Aifft nad oedd cytundeb swyddogol ar y defnydd o Rwsia o ganolfannau Aifft. Roedd yna, fodd bynnag, ymgynghoriadau dwys dros y sefyllfa yn Libya.

Aifft yn poeni am anhrefn lledaenu o'i gymydog gorllewinol ac mae wedi cynnal llu o gyfarfodydd diplomyddol rhwng arweinwyr y dwyrain a'r gorllewin yn y misoedd diwethaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, Amddiffyn, Libya, Rwsia, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *