Bydd penderfyniad # SaudiArabia i gytuno i TIR hybu masnach ar draws y rhanbarth

| Mawrth 24, 2017 | 0 Sylwadau
SaudiArabiaFlagPicture1Cyhoeddodd y Teyrnas Saudi Arabia heddiw ei benderfyniad i gytuno i'r Confensiwn TIR ac i wneud y system weithredol yn 2017.
Cynhaliodd Saudi Tollau tîm IRU, dan arweiniad Ysgrifennydd Cyffredinol, Umberto de Pretto, yn Riyadh yr wythnos hon, er mwyn cynnig mewnwelediad a chanllawiau ar TIR fel offeryn i symleiddio hwyluso masnach ar draws y Gwlff Arabia.
Ahmed Alhakbani, Cyfarwyddwr Cyffredinol Saudi Tollau, atgyfnerthu fod y Deyrnas yn un o'r gwledydd cludo mwyaf pwysig yn y rhanbarth a chadarnhaodd y penderfyniad i ddechrau gweithredu'r TIR eleni.
Oherwydd ei leoliad strategol, Teyrnas Saudi Arabia (KSA) yw'r cyswllt hanfodol rhwng y gwledydd Cyngor Cydweithredu Gwlff a'r rhanbarth ehangach y Dwyrain Canol. Bydd esgyniad y wlad i TIR, gyda'i manteision cysylltedd trawsffiniol di-dor, felly agor coridorau ffyrdd newydd ar hyd yr asgwrn cefn y Arabaidd Gwlff - gweddnewid potensial masnachol y rhanbarth.
Roedd y gweithdy yn darparu fframwaith i adeiladu ymwybyddiaeth ymysg y rhanddeiliaid perthnasol ac i drafod yr agweddau ymarferol ar esgyniad a gweithredu TIR yn y KSA.
"Mae'r gweithdy hwn yn dangos pa mor ddifrifol y mae Saudi Customs yn ymagwedd at TIR. Mae IRU yn llawn cymhelliant i hwyluso rhannu gwybodaeth ac i helpu i greu dealltwriaeth glir o'r system TIR. Ein nod yw cyfathrebu ei symlrwydd, effeithlonrwydd a gallu cymhellol i drawsnewid potensial masnach y rhanbarth, "esboniodd Umberto de Pretto.
Cyfranogwyr yn y gweithdy yn unfrydol yn cydnabod y manteision a manteision TIR, gan ennill dealltwriaeth o sut y bydd derbyn a gweithredu Saudi Arabia Confensiwn TIR hwyluso masnach mewn sicrhawyd modd, gyda chysylltedd rhyngfoddol di-dor.
Roedd y gweithdy TIR cefnogi trafodaethau ar wella a datblygu'r sector cludiant fel yr amlinellir yn y Saudi Arabia Gweledigaeth 2030 a Thrawsnewid Rhaglen Genedlaethol 2020, gyda'r nod o safle Saudi Arabia fel canolbwynt logisteg cysylltu Asia, Affrica ac Ewrop.
Rhanddeiliaid o drawstoriad cynhwysfawr y sectorau cyhoeddus a phreifat yn bresennol, yn arbennig oddi wrth y Gweinidogaethau Drafnidiaeth, a Masnach a Buddsoddi, mae'r Awdurdod Buddsoddi Cyffredinol Saudi Arabia, y Cyngor o Saudi Chambers, mae'r Awdurdod Saudi Porthladd, asiantaethau clirio tollau a nifer o weithredwyr cludiant blaenllaw.

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sawdi Arabia, teithio