Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn croesawu undod ar #Brexit a galw am ddiwygio'r UE

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Croesawodd ASEau undod Aelod-wladwriaethau 27 a sefydliadau’r UE o ran Brexit a galwasant hefyd am ddiwygio’r UE er budd ei holl ddinasyddion.

Cyflwynodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk i ASEau y Canllawiau ar gyfer trafodaethau Brexit cytunwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yn yr uwchgynhadledd ar 29 Ebrill. Croesawodd yr aliniad gyda'r 'llinellau coch' a osodwyd gan Senedd Ewrop. Bydd y mandad trafod manwl yn cael ei gyflwyno i'w fabwysiadu mewn uwchgynhadledd y Cyngor Ewropeaidd ar 22nd Mai, a nododd Lywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker.

Yn unol â'r trafodwr Michel Barnier, pwysleisiodd y mwyafrif o ASEau yr undod rhwng sefydliadau'r UE ac Aelod-wladwriaethau 27, sy'n benderfynol o weithredu gyda'i gilydd i ddod i gytundeb cytbwys â'r Deyrnas Unedig.

Canolbwyntiodd y ddadl ar y sail ar gyfer trafodaethau yn y dyfodol, fel y cofiwyd gan Michel Barnier:

  • ni ellir cynnal unrhyw drafodaethau ar y berthynas rhwng yr UE a’r Deyrnas Unedig yn y dyfodol cyn gwneud “cynnydd diriaethol”,
  • gwarantu hawliau dinasyddion Ewropeaidd y mae penderfyniad y DU i adael yr UE yn effeithio arnynt,
  • rhaid cynnal proses heddwch Gogledd Iwerddon (gan gynnwys absenoldeb ffin gorfforol rhwng Iwerddon a Gogledd Iwerddon),
  • rhaid i'r Deyrnas Unedig barchu'r holl ymrwymiadau ariannol a wneir fel Aelod-wladwriaeth.

Pwysleisiodd Michel Barnier yr angen am drafodaethau tryloyw, a fydd yn dechrau ar ôl etholiad cenedlaethol y DU ar 8 Mehefin.

Tanlinellodd ASEau bwysigrwydd undod ac ymddiriedaeth fel, ochr yn ochr â thrafodaethau sy'n cael eu cynnal i 'dynnu'n ôl yn drefnus' y DU, y gellir diwygio'r Undeb i ymateb yn gyflym i bryderon dinasyddion a gwneud buddion integreiddio Ewropeaidd. llawer mwy gweladwy.

Dylai'r bleidlais yn y DU dros Brexit a'r cynnydd mewn poblyddiaeth mewn rhai gwledydd, yn enwedig yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, fod yn wers i arweinwyr Ewropeaidd, meddai llawer o ASEau. Er bod buddugoliaethau pleidiau pro-Ewropeaidd yn cael eu croesawu, anogodd sawl ASE i beidio â phatio ein hunain yn ormodol ar y cefn; “Nid yw poblyddiaeth a chenedlaetholdeb wedi marw”. Yn fwy nag erioed, mae'n hanfodol gwrando ar ddinasyddion ac ymateb i'w disgwyliadau wrth ddiffinio dyfodol yr UE: normau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn byd sydd wedi'i globaleiddio, trefniadaeth y farchnad swyddi yn wyneb heriau technolegol, trethiant a diogelwch Rhaid ystyried dinasyddion Ewropeaidd i gyd, meddai ASEau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *