Cysylltu â ni

EU

#SilkRoad i'w hadfywio mewn pedair gwlad Ewrasiaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Cyngor Tyrcig, sefydliad rhyngwladol cymharol newydd, sy'n cynnwys Twrci, Azerbaijan, Kazakhstan a Kyrgyzstan, yn benderfynol o adfywio'r Ffordd Silk hynafol. Dyluniodd y Cyngor becyn taith ac mae'n disgwyl i filiwn o dwristiaid o bob cwr o'r byd ymweld â'r cyrchfannau yn y pecyn tan 1. Mae'r llwybr newydd hwn yn addo profiad unigryw i dwristiaid sydd â diddordeb mewn twristiaeth ddiwylliannol a chyrchfannau diogel amgen, yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Creodd y Cyngor Tyrcig becyn taith, a fydd yn cael ei fasnacheiddio a bydd gwerthiannau ar-lein yn cychwyn yn fuan iawn. Eisoes trefnwyd dau Deithiau Fam ym mis Ebrill a mis Mai, gyda gweithredwyr teithiau a newyddiadurwyr yn dod o bob rhan o Ewrop, Asia ac America. Mae'r daith yn mynd trwy İstanbul, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gandja, Sheki, Qobustan, Baku, Almaty, Turkistan, Shymkent, Taraz, Bishkek, Naryn, Issyk-Kul a Tash Rabat.

Mae'r pecyn taith yn defnyddio sawl noddwr cyhoeddus a phreifat mewn 4 gwlad am 14 diwrnod. Mae 11 o weithredwyr teithiau yn nhrefniadaeth y daith, sy'n cael eu cydgysylltu gan weithredwr o Dwrci. Mae'r Cyngor Tyrcig yn arwain y trafodaethau gyda chwmnïau hedfan a gwestai i gael prisiau cystadleuol.

hysbyseb

Cyfrinach llwyddiant y daith fydd ei fformiwla unigryw, sy'n caniatáu i dwristiaid ddewis a dewis a dylunio eu taith eu hunain ar-lein. Byddai pobl yn gallu cyfuno eu cyrchfannau ac nid oes rheidrwydd arnynt i ymuno â holl gamau'r daith. Bydd y daith yn un lawn a bydd yn cynnig llawer o hyblygrwydd, gyda gwahanol opsiynau ar gyfer gwestai sy'n apelio at flas y twristiaid incwm canolig yn ogystal â thwristiaid dosbarth uwch.

Un o nodau'r prosiect yw rhoi hwb i economi, cyflogaeth a datblygiad cymdeithasol y rhanbarth wrth ganiatáu i Aelod-wladwriaethau leihau eu dibyniaeth ar olew ac arallgyfeirio eu heconomi. Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor Tyrcig Ramil Hasanov: "Yn debyg i'r Eidal a Sbaen yn rhannu treftadaeth Ladin gyffredin, mae gan bedair aelod-wladwriaeth y Cyngor Tyrcig wreiddiau, iaith, diwylliant a thraddodiadau cyffredin." Ychwanegodd Hasanov y gall y nodweddion cyffredin hyn fod yn allweddol wrth ddatrys gwrthdaro rhanbarthol ac y cânt eu hystyried yn gyfle ar gyfer sefydlogrwydd a heddwch yn y rhanbarth yn y dyfodol.

Mae'r sefydliad yn bwriadu i gryfhau ei gysylltiadau â gwledydd Tyrcig hiaith eraill, fel Uzbekistan a Turkmenistan. Efallai y bydd y Ffordd Silk fydd y cam cyntaf ar gyfer y rapprochement y cenhedloedd hyn, a gafodd eu hynysu ac wedi'u dieithrio oddi wrth eu gwreiddiau Tyrcig yn ystod y cyfnod Sofietaidd.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor Tyrcig yn cydweithredu â'r UNDP, Swyddfa Cydweithrediad De-De'r Cenhedloedd Unedig, Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig, Cynghrair Gwareiddiadau'r Cenhedloedd Unedig ar sawl prosiect, gan gynnwys prosiectau sy'n ymroddedig i bobl ifanc ac atal radicaleiddio.

Yn ôl Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor Tyrcig, Ömer Kocaman, mae Ffordd Silk yn cysylltu China ag Ewrop, gyda chyfaint masnach ddyddiol o 1 biliwn o ddoleri, y disgwylir iddo gyrraedd $ 3-4 biliwn yn y dyfodol agos. Trwy hyrwyddo Coridor Canolog Ffordd Silk sy'n mynd trwy'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, mae'r sefydliad yn anelu at gysylltu isadeileddau a datblygu llwybrau newydd i ddod â'r Dwyrain a'r Gorllewin ynghyd.

Gwelodd Azerbaijan drawsnewidiad enfawr gyda phorthladdoedd, rheilffyrdd, ffyrdd ac ati newydd er 2006. Bydd Kazakhstan a Kyrgyzstan yn dilyn yr un peth, gan gynyddu'r cysylltedd yn y rhanbarth. Mae'r prosiect rheilffordd newydd Baku-Tbilisi-Kars sydd i'w wireddu cyn bo hir yn enghraifft bwysig i foderneiddio'r rhanbarth yn gyflym.

Dywed Ali Faik Demir, Athro ym Mhrifysgol Galatasaray ac un o gyfranogwyr Taith Fam Silk Road: “Bydd Ffordd Silk yn ffordd o galon i galon. Mae popeth: Diwylliant, hanes, crefydd, natur, gastronomeg. ”

Mae Ffordd Silk yn ysbrydoledig ac yn hudolus, yn ymestyn o Fynyddoedd Erciyes Twrci i Fynyddoedd Tian Shan nefol Kazakhstan, o Fôr Caspia yn Azerbaijan i Lyn Issyk yn Kyrgyzstan. Mae'r daith yn cychwyn gyda thaith gwch ar y Bosphorus, yn mynd ymlaen gydag awyr boeth. hedfan balŵn dros y simneiau tylwyth teg yn Nhwrci, taith trên trwy risiau Kazakh a thaith camel yn Naftalan Azerbaijan, ac yn gorffen gydag antur marchogaeth ceffyl yn rhanbarth mynyddig Tash Rabat yn Kyrgyzstan.

Mae'n gyrchfan arbennig ar gyfer twristiaeth ddiwylliannol a hanesyddol, sydd heb ei ddifetha a heb ei ddarganfod. O Khodhja Ahmed Yasawi i Rumi, mae Ffordd Silk yn gartref i nifer o gyfrinwyr. Ar groesffordd llwybrau pererindod Iddewig, Cristnogol a Mwslimaidd, gellir dod o hyd i olion siamaniaeth a Zarathustrianiaeth ar hyd Ffordd Silk. Ar ben hynny, gall yr ymwelwyr deithio trwy hanes trwy olrhain ôl troed eu cyndeidiau trwy'r paentiadau ogofâu hynaf yn y byd yn Qobustan yn Azerbaijan a petroglyffau sy'n dyddio 2000 CC i 400 OC yn Cholpon Ata yn Kyrgyzstan.

Mae The Silk Road wedi'i goroni ag awduron a beirdd, fel Nizami Ganjavi, awdur Aserbaijan ar fersiwn ddwyreiniol Romeo a Juliet-Leyla a Mecnun. Chingiz Aitmatov, y cyfieithwyd ei lyfrau, fel Jamila, The First Teacher a The White Ship i 150 o ieithoedd, yw balchder Kyrgzystan fel y mae cerdd epig Manas, sy'n dal record Guinness am y gerdd hiraf yn y byd. Mae gwyddonwyr gwych, fel enillydd gwobr Nobel Twrcaidd mewn cemeg Aziz Sancar ac Al Farabi, ymhlith tlysau'r rhanbarth. Mae'n rhaid sôn am beintwyr, fel Abilkhan Kasteev, tad celf Kazakh, sy'n paentio golygfeydd realaidd o nomadiaid mewn iwrtiau, godro ceffylau a gwneud caws, a cherddorion fel Azerbaijan's Vagif Mustafazadeh, pwy sy'n cael ei gredydu â ffugio jazz gyda mugham.

Ni all rhywun wneud dim ond edmygu natur a phensaernïaeth ysblennydd ar hyd Ffordd Silk yn ymestyn o Culfor Bosphorus yn Istanbwl a ffurfiannau daearegol dirgel Cappadocia i lyn alpaidd pristine Kyrgyzstan Issyk, copa eira 7000m Kan Tengri, Tŵr Burana hynafol, o risiau diddiwedd Kazakhstan wedi'u haddurno gyda phentrefi ethno fel temlau cariad Alasha a Taj Mahal-esque, fel Aysha Bibi, i fryniau gwyrdd Sheki Azerbaijan sy'n enwog am balasau ei khan i wlad tân a gwynt, Baku a'i fynydd llosg Yanar Dag.

Mae teithio o un carafanserai i'r llall, sydd fel arfer bellter 40 km oddi wrth ei gilydd, gan fod hyn yn cael ei ystyried fel pellter uchaf y gallai camel gerdded am 9 awr y dydd, yn gwneud i ymwelwyr deithio mewn pryd. Mae hebogau ac eryrod aur Almaty, camelod o Naftalan, llewpardiaid eira Naryn a cheffylau Cappadocia yn mynd gyda'r twristiaid trwy'r siwrnai un-mewn-oes hon. Tra bod masnach nwyddau hynafol Silk Road fel sidan (Sheki) a cheffylau (Kochkor) yn dal yn fyw, gall rhywun hefyd siopa am gerameg yn Cappadocia, carpedi ffelt yn Kochkor a hetiau traddodiadol yn Bazaar Gwyrdd Almaty.

Un o nodweddion pwysicaf a mwyaf nodedig Ffordd Silk yw ei phobl grwydrol, sy'n dal i fyw bywyd lled-grwydrol yn rhanbarth Tash Rabat Kyrgyzstan, er enghraifft. Mae'n brofiad unigryw treulio noson mewn iwrt, wedi'i addurno â charpedi, blancedi a chistiau lliwgar. Yn eistedd ar fwrdd llawr mewn gwersyll iwrt, gall rhywun flasu arbenigeddau rhanbarthol, fel kumis (llaeth cesig wedi'i eplesu), llaeth camel a chig ceffyl.

rhanbarth Ürgüp Cappadocia yn cael ei adnabod hefyd am ei gwestai ogof dilys a bwytai cartref.

Mae rhyfeddodau gastronomegol eraill na ddylai un eu colli o gwbl ar Ffordd Silk yn cynnwys beshbarmak (Kazakh a Kyrgyz ravioli gyda chig o'r enw 'pum bys'), cig eidion neu sturgeon gyda saws pomgranad, jam cnau Ffrengig, pryd pys cig a chyw o'r enw 'piti' o Ganja ( Arbenigeddau Aserbaijan) ac arbenigeddau Twrcaidd fel sarma (dail gwin wedi'u stwffio), dolma (pupur wedi'i stwffio) a tas kebabı (math arbennig o kebab).

Trwy gynnig y cyrchfannau twristiaeth hyn y tu allan i'r bocs, bydd Pecyn Taith ar y Cyd Modern Silk Road y Cyngor Tyrcig yn dod â thwristiaid ynghyd â bywyd diwylliannol, ysbrydol, hanesyddol a gastronomig unigryw Ffordd Silk draddodiadol, a oedd yn ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer teithwyr enwog, gan gynnwys Marco Polo.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd