Cysylltu â ni

EU

Byd-enwog #SilkRoad yn ôl ar y trywydd iawn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llun gan Yasar Celik

Mae'r Cyngor Tyrcig, sefydliad rhyngwladol cymharol newydd, yn cynnwys Twrci, Azerbaijan, Kazakhstan a Kyrgyzstan, yn benderfynol o adfywio'r Ffordd Sidan hynafol, yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Mae'r Cyngor wedi dylunio pecyn taith ac yn disgwyl 1 miliwn o dwristiaid o bob cwr o'r byd i ymweld â'r cyrchfannau sy'n ymwneud rhwng, yn awr ac 2023. Mae'r llwybr newydd yn addo profiad unigryw i ymwelwyr sydd â diddordeb mewn twristiaeth ddiwylliannol a chyrchfannau diogel amgen.

hysbyseb

Bydd y pecyn taith yn gweld gwerthiannau ar-lein yn cychwyn yn fuan iawn. Trefnwyd dwy daith ym mis Ebrill a mis Mai, gyda gweithredwyr teithiau a newyddiadurwyr yn dod o bob rhan o Ewrop, Asia ac America.

Mae'r daith yn mynd yn Istanbul, Konya, Nevsehir, Kayseri, Gandja, Sheki, Qobustan, Baku, Almaty, Turkistan, Shymkent, Taraz, Bishkek, Naryn, Issyk-kul a Tash Rabat.

Mae'r pecyn yn defnyddio nifer o noddwyr cyhoeddus a phreifat mewn pedair gwlad dros ddyddiau 14. Mae 11 gweithredwyr teithiau dan sylw, a gydlynir gan weithredwr Twrcaidd. Yn y cyfamser, mae'r Cyngor Tyrcig yn arwain trafodaethau gyda chwmnïau hedfan a gwestai i gael prisiau cystadleuol.

hysbyseb

Cyfrinach llwyddiant y daith fydd ei fformiwla unigryw, sy'n caniatáu i dwristiaid ddewis a dewis a dylunio eu taith eu hunain ar-lein. Bydd pobl ar eu gwyliau yn gallu cyfuno cyrchfannau ac nid oes rheidrwydd arnynt i ymuno â holl gamau'r daith.

Bydd y daith yn bwrdd llawn a bydd yn cynnig llawer o hyblygrwydd, gyda gwahanol opsiynau ar gyfer gwestai appealling i flas pob band incwm.

Un o amcanion y prosiect yw i roi hwb i'r economi, cyflogaeth a datblygiad cymdeithasol yn y rhanbarth tra'n caniatáu aelod-wledydd i leihau eu dibyniaeth ar olew ac i arallgyfeirio eu heconomïau.

Yn ôl yr Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor Tyrcig, Ramil Hasanov, 'Akin â'r Eidal a Sbaen yn rhannu treftadaeth Lladin cyffredin, y pedwar Tyrcig Aelod-wladwriaethau Cyngor wedi gwreiddiau cyffredin, iaith, diwylliant a thraddodiadau. "

Ychwanegodd Hasanov y gallai'r nodweddion cyffredin hyn fod yn gyfrwng i ddatrys gwrthdaro rhanbarthol a bydd yn cael ei weld fel cyfle i sefydlogrwydd a heddwch yn y dyfodol yn y rhanbarth.

Mae'r sefydliad yn bwriadu i gryfhau ei gysylltiadau â gwledydd Tyrcig hiaith eraill, fel Uzbekistan a Turkmenistan. Efallai y bydd y Ffordd Silk fydd y cam cyntaf ar gyfer y rapprochement y cenhedloedd hyn, a gafodd eu hynysu ac wedi'u dieithrio oddi wrth eu gwreiddiau Tyrcig yn ystod y cyfnod Sofietaidd.

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor Tyrcig cydweithio gyda'r UNDP, Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer y De-De Cydweithrediad, Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig a Chynghrair y Cenhedloedd Unedig o Civilizations ar nifer o brosiectau, gan gynnwys prosiectau sy'n ymroddedig i bobl ifanc ac i atal radicaleiddio.

Yn ôl Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor, Ömer Kocaman, mae Ffordd Silk yn cysylltu China ag Ewrop, gyda chyfaint masnach ddyddiol o 1 biliwn o ddoleri. Disgwylir i hyn gyrraedd 3-4 biliwn o ddoleri yn y dyfodol agos.

Drwy hyrwyddo Coridor Canolog y Ffordd Sidan, gan fynd drwy y Cawcasws a Chanolbarth Asia, mae'r sefydliad wedi ei anelu tuag at gysylltu seilweithiau a datblygu llwybrau newydd i ddod â dwyrain a'r gorllewin gyda'i gilydd.

Azerbaijan, er enghraifft, wedi gweld trawsnewid mawr gyda phorthladdoedd, rheilffyrdd, ffyrdd newydd a mwy ers i 2006. Bydd Kazakhstan a Kyrgyzstan wneud yr un peth, gan gynyddu cysylltedd yn y rhanbarth. Mae prosiect rheilffordd newydd ar ei ffordd, Baku-Tbilisi-Kars, yn enghraifft bwysig o foderneiddio cyflym y rhanbarth.

Dywedodd Ali Faik Demir, athro ym Mhrifysgol Galatasaray ac un o’r cyfranogwyr ar un o deithiau cynharach Silk Road: “Bydd Ffordd Silk yn ffordd o galon i galon. Mae popeth - diwylliant, hanes, crefydd, natur, gastronomeg. ”

The Road Silk yn ysbrydoliaeth ac yn hudolus, yn ymestyn o fynyddoedd Twrci Erciyes i fynyddoedd Tian Shan nefol Kazakhstan, o Fôr Caspia yn Azerbaijan at y Llyn Issyk yn Kyrgyzstan.

Mae'r daith yn dechrau gyda thaith cwch ar y Bosphorus, mynd yn ei flaen gyda hedfan balŵn aer poeth dros y simneiau tylwyth teg yn Nhwrci, taith drên drwy'r paith Kazakh a reid camel yn Naftalan Azerbaijan yn. Mae'n dod i ben gyda antur gefn ceffyl-marchogaeth yn y rhanbarth Tash Rabat fynyddig Kyrgyzstan.

Mae'n gyrchfan arbennig ar gyfer twristiaeth ddiwylliannol a hanesyddol, sydd yn heb ei ddifetha ac yn gymharol heb eu darganfod.

O Khodhja Ahmed Yasawi i Rumi, Ffordd Sidan yn gartref i nifer o cyfrinwyr. Ar y groesffordd llwybrau pererindod Iddewig, Cristnogol a Mwslemaidd, gall olion siamaniaeth a Zarathustrianism hefyd ar gael.

Ar ben hynny, gall ymwelwyr deithio drwy hanes drwy olrhain ôl troed eu hynafiaid trwy'r paentiadau ogof hynaf yn y byd yn Qobustan yn Azerbaijan, a petroglyphs yn dyddio o'r 2000 400 CC i OC yn Cholpon Ata yn Kyrgyzstan.

Mae gan The Silk Road ei gyfran deg o awduron a beirdd, fel Nizami Ganjavi, ysgrifennwr Aserbaijaneg fersiwn ddwyreiniol Romeo a Juliet - Leyla a Mecnun.

Chingiz Aitmatov - y cyfieithwyd ei lyfrau, fel Jamila, The First Teacher a The White Ship i 150 o ieithoedd - yw balchder Kyrgzystan, fel y mae cerdd epig Manas, sy'n dal record Guinness am y gerdd hiraf yn y byd.

gwyddonwyr mawr, megis y Twrcaidd enillwyr gwobrau Nobel mewn cemeg Aziz Sancar ac Al Farabi, ymhlith y tlysau y rhanbarth. Afraid dweud bod yna arlunwyr, megis Abilkhan Kasteev, tad Kazakh celf, sy'n paent golygfeydd realaidd o nomadiaid mewn pebyll crwyn, ceffylau godro a gwneud caws, a cherddorion fel Azerbaijan yn Vagif Mustafazadeh, pwy sy'n cael ei gredydu â ffugio jazz gyda mugham.

Gall un wneud dim ond edmygu natur ysblennydd a phensaernïaeth ar hyd y Ffordd Sidan, megis y ffurfiannau daearegol dirgel o Cappadocia, Kyrgyzstan yn alpaidd llyn fel newydd Issyk, 7000m brig eira Kan Tengri, a Thŵr Burana hynafol.

O steppes diddiwedd Kazakhstan wedi’u haddurno â phentrefi ethno a themlau cariad Taj Mahal-esque, fel Aysha Bibi, i fryniau gwyrdd Sheki Azerbaijan - sy’n enwog am balasau ei khan - i wlad tân a gwynt, Baku a’i fynydd sy’n llosgi’n barhaus. Yanar Dag, mae'r delweddau trawiadol yn ymddangos yn ddiddiwedd.

Teithio o un i'r llall caravanserai, sydd fel arfer ar bellter 40km oddi wrth ei gilydd, (mae hyn yn cael ei weld fel uchafswm pellter y gallai camel cerdded am naw awr bob dydd), yn gwneud ymwelwyr yn teimlo eu bod yn teithio yn ôl mewn amser.

Hebogiaid a eryrod aur Almaty, y camelod o Naftalan, y llewpardiaid eira o Naryn a'r ceffylau o Cappadocia, gyd-fynd â'r twristiaid ar hyd y daith unwaith-mewn-oes.

Er bod y fasnach o nwyddau Silk Road hynafol fel sidan (Sheki) a cheffylau (Kochkor) yn dal yn fyw, gall un hefyd siop ar gyfer cerameg yn Cappadocia, teimlai carpedi yn Kochkor a hetiau traddodiadol mewn Bazaar Green Almaty yn.

Un o nodweddion mwyaf pwysig a gwahaniaethol y Ffordd Sidan yw ei phobl crwydrol, sy'n dal i arwain bywyd lled-grwydrol mewn rhanbarth Tash Rabat Kyrgyzstan, er enghraifft.

Mae'n brofiad unigryw i dreulio noson mewn yurt, wedi ei addurno gyda charpedi lliwgar, blancedi a cistiau. Eistedd ar fwrdd y llawr mewn gwersyll yurt, gall un flasu arbenigeddau rhanbarthol, fel kumis (llaeth gaseg eplesu), llaeth camel a chig ceffyl.

rhanbarth Ürgüp Cappadocia yn cael ei adnabod hefyd am ei gwestai ogof dilys a bwytai cartref.

rhyfeddodau gastronomical Arall gwbl ni ddylid colli gynnwys beshbarmak (Kazakh a Kyrgyz rafioli gyda chig o'r enw 'pum bys "), cig eidion neu stwrsiwn gyda saws pomgranad, jam cnau Ffrengig, y cig a'r pys cyw pryd, o'r enw' piti 'o Ganja (arbenigeddau Azerbaijani ) ac arbenigeddau Twrcaidd megis sarma (dail gwin stwffio), Dolma (pupur wedi'i stwffio) a kebabı Asesiadau Trafnidiaeth (a math arbennig o cebab).

Drwy gynnig y cyrchfannau twristiaeth y tu allan-oy-bocs, bydd y pecyn daith yn dod â thwristiaid ynghyd â'r bywyd diwylliannol, ysbrydol, hanesyddol a gastronomig unigryw y Ffordd draddodiadol Sidan, a oedd yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i deithwyr enwog, gan gynnwys Marco Polo .

Mwy o wybodaeth

www.turkkon.org

www.twitter.com/TurkicCouncil

www.facebook.com/turkicstates/

www.instagram.com/turkic_cyngor /

Am yr awdur

Eli Hadzhieva yn blogger annibynnol. Mae'n gyn-ymgynghorol yn yr OECD a attaché cyn-Seneddol i Aelod o Senedd Ewrop.

Sefydlodd Eli EURELIZ Cyfryngau a Chyfathrebu Strategol a Deialog ar gyfer Ewrop ASBL, a leolir ym Mrwsel. 

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd