Ond Mogherini hefyd lleisio pryderon Ewropeaidd am hawliau dynol yn yr Aifft.

Mogherini yn dweud ei bod yn pwysleisio: ". Gall ddiogelwch cynaliadwy a sefydlogrwydd ond yn cael ei gyflawni pan fydd hawliau dynol ar gael yn llawn, eu gweithredu a'u cadarnhau" Mae hi hefyd yn codi pryderon ynghylch y gyfraith sy'n llywodraethu gwaith sefydliadau anllywodraethol yn yr Aifft.