#Tusk a #Juncker yn trafod gyda'r ASEau sut i lunio Undeb fwy cadarn

| Hydref 25, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn uwchgynhadledd mis Hydref, trafododd ASEau 'Agenda'r Arweinydd' ar ddyfodol Ewrop gyda'r Llywyddion Tusk a Juncker.

Agor y ddadl ar gasgliadau Cyngor Ewropeaidd Hydref 19-20, Llywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani ailadroddodd ei wahoddiad i benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth i gymryd rhan yn y dadleuon yn y Cyfarfod Llawn ar ddyfodol Ewrop. “Nid yw'n bosibl siarad am ddyfodol yr UE, ei undeb ariannol, na'i bolisïau os nad oes ewyllys i sefyll dros ein gwerthoedd sylfaenol. Rydym gyda'n gilydd yn yr UE oherwydd ein bod yn rhannu rhai gwerthoedd sylfaenol ”, pwysleisiodd.

Llywydd y Cyngor Donald Tusk Pwysleisiodd ei ddymuniad i ddod â dynamiaeth ac undod ynghyd yn y cynlluniau a gymeradwywyd gan arweinwyr Ewropeaidd yn yr uwchgynhadledd ddiweddaraf. Ceisiodd roi'r celwydd i'r rhai sy'n dymuno rhannu'r UE, trwy ei annog i “adeiladu ar yr hyn sy'n ein huno.” Gobeithiai y byddai consensws yn dod i'r amlwg ar faterion mudo erbyn Mehefin 2018 er gwaethaf gwahaniaethau rhwng yr aelod-wladwriaethau, y byddai'r EMU hwnnw ac y byddai'r 27 yn cynnal eu undod yn y sgyrsiau Brexit. Ailadroddodd fod pa bynnag senario sy'n dod i ben, “mae'r bêl yn y llys Prydeinig.”

Anogodd Tusk yr UE i fynd ati gyda'i gilydd i fyfyrio ar hanfod y gymuned tiriogaethol, ddiwylliannol a gwleidyddol yn yr UE, gan atgoffa holl arweinwyr yr UE o'r angen i barchu gwerthoedd sylfaenol democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, a pharch tuag at hawliau dynol a lleiafrifoedd.

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker annog yr aelod-wladwriaethau i gyflymu hynt cynigion deddfwriaethol pwysig fel y rhai ar bolisi lloches cyffredin, a gymeradwywyd eisoes gan y Senedd, a'u hannog i roi eu harian lle mae eu ceg, ee ar gyfer y Gronfa ar gyfer Affrica, lle mae'n rhaid i'r UE wario € 2.9 biliwn, gan mai dim ond € 175 miliwn sydd ar y bwrdd. Ar Brexit, ailadroddodd “nid ein cytundeb ni yw ein cytundeb ni.”

Arweinydd yr EPP Manfred Weber Dywedodd DE nad oedd y cynnydd yn sgyrsiau Brexit yn ddigonol. “Mae gennym undod ymhlith y 27 (…) ac nid oes gan Brexiteers unrhyw gynllun ar gyfer dyfodol eu gwlad”. Anogodd hefyd y dylai gweithredu i adeiladu amddiffyniad cyffredin gael ei wneud yn fwy gweladwy i ddinasyddion. Ar Dwrci, dywedodd “Rwy'n croesawu'r toriadau i gronfeydd cyn-derbyn. Ni all aelodaeth lawn yr UE fod yn nod i ni mwyach ”.

Arweinydd grŵp S&D Gianni Pittella (TG) Dywedodd, ar wahân i Brexit, “Mae gan Ewrop rwygiadau eraill, o Gatalonia i Ogledd yr Eidal, rhyw fath o egwyl o'r cyfoethog. Does dim byd drwg o fod eisiau mwy o ymreolaeth (…), ond nid ar draul undod ”. - “Er mwyn osgoi Trechu yn Ewrop, mae angen i ni weithredu nawr”, ychwanegodd, gan bwysleisio, trwy gymeradwyo diwygiad system Dulyn a'r gyfarwyddeb gweithwyr post, “mae Senedd Ewrop yn ymateb i alwadau manwl iawn gan ein dinasyddion”.

Arweinydd ECR Syed Kamall (DU) yn annog yr UE i fod yn “fwy pragmatig a llai delfrydol” wrth fynd i'r afael â mudo a delio â Brexit. Nid oedd wedi'i argyhoeddi gan gynnig i ddiwygio system loches yr UE ac awgrymodd ganolbwyntio yn lle hynny ar fesurau llwyddiannus fel cau llwybrau masnachwyr ar draws Môr y Canoldir neu gylch gwaith Frontex.

“Mae gennym gynlluniau gwych, uchelgeisiau enfawr, ond ydyn ni'n wirioneddol barod i gytuno ar newidiadau radical i'w gwneud i ddigwydd?” Gofynnodd ALDE arweinydd Guy Verhofstadt (BE). “Mae'n hen bryd lladd y rheol unfrydedd a'r rhestr ddiddiwedd o optio allan ac eithriadau sy'n creu 'Ewrop à la carte'”, meddai. Dylid cynnal y broses 'Spitzenkandidaten' ar gyfer ethol Llywydd y Comisiwn, ychwanegodd.

Arweinydd GUE / NGL Gabriele Zimmer (DE) gofynnodd i'r Cyngor a oedd cytundeb ar yr “agenda arweinwyr” yn golygu troi oddi wrth y dull rhynglywodraethol. “Sut fydd y Senedd yn cymryd rhan? Beth yw'r canlyniadau ar gyfer cydweithredu rhyng-sefydliadol? ”Gofynnodd, gan alw am fwy o eglurder a thryloywder. Ar Brexit, dywedodd Ms Zimmer bod yn rhaid i'r Cyngor ddiffinio'n glir beth mae “cynnydd digonol” yn ei olygu.

“Yn hytrach nag agenda arweinwyr, rydych chi'n cynnig calendr o gyfarfodydd i ni gyda'r pynciau rydych chi am eu trafod. (…) Byddai'r term “agenda dilynwyr” yn fwy priodol ”, Greens / cyd-gadeirydd EFA Philippe Lamberts (BE), meddai Tusk. Roedd yn gweld “cyferbyniad cynyddol drawiadol” rhwng y Senedd a'r Cyngor Ewropeaidd fel “gwarantwr ansymudedd”.

Raymond Finch (EFDD, DU) yn gresynu bod llywodraeth y DU yn “ildio” yn nhrafodaethau Brexit, yn hytrach na sefyll dros bobl Prydain. Roedd PM May yn ildio yn dawel: “Yn y pen draw ni fyddwn yn gadael (yr UE) nac yn sofran”, meddai.

Bae Nicolas (ENF, FR) Dywedodd fod ffermwyr yn cyflawni hunanladdiad o ganlyniad i gytundebau masnach agored yr UE a bod safbwynt y Cyngor ar weithwyr a bostiwyd yn rhy wan i fynd i'r afael â dympio cymdeithasol.

Sylwadau i gloi gan Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Frans TImmermans ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cyngor Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *