Mae'r Cyngor yn cytuno i lansio'r trafodaethau i foderneiddio #AssociationAgreement with #Chile

| Tachwedd 13, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 13 Tachwedd, cymeradwyodd y Cyngor fandad i negodi moderneiddio'r cytundeb cymdeithas presennol gyda Chile. Mae cysylltiadau gwleidyddol ac economaidd rhwng yr UE a Chile yn cael eu llywodraethu gan y cytundeb cymdeithas a lofnodwyd yn 2002.

Defnyddiwyd y cytundeb dros dro, gan gynnwys y darpariaethau masnach, yn 2003, tra bod gweddill y cytundeb wedi'i weithredu yn 2005. Dylai Cytundeb modern fod yn sail i gysylltiadau UE-Chile drwy gwmpasu materion gwleidyddol, diogelwch, cydweithredol sectorol a masnach. Y prif amcan yw dyfnhau cysylltiadau UE-Chile.

O ran materion masnach, mae gweithredu'r cytundeb presennol wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn masnach nwyddau a gwasanaethau rhwng yr UE a Chile: Mae allforion cynhyrchion amaethyddol / bwyd Chile bron â threblu tra bod allforion yr UE i Chile wedi dyblu yn y rhan fwyaf o sectorau. Fodd bynnag, nid yw'r cytundeb presennol yn mynd i'r afael â rhai materion masnach a buddsoddi pwysig, megis darpariaethau penodol ar fuddsoddi, rhwystrau nad ydynt yn tariff, hawliau eiddo deallusol a rhai arwyddion daearyddol a chyfraniadau at ddatblygu cynaliadwy.

Drwy lenwi'r bylchau hyn, bydd cytundeb wedi'i foderneiddio o gymdeithas yr UE-Chile yn darparu ar gyfer y posibilrwydd o gryfhau'r cydweithredu presennol, gostwng prisiau defnyddwyr, gwella mynediad i'r farchnad a chreu cyfleoedd gwaith a thwf. Drwy gydol y trafodaethau, bydd yr UE yn ceisio sicrhau'r lefelau uchaf o amddiffyniadau cymdeithasol, llafur ac amgylcheddol a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy.

Ar sail y mandad hwn, bydd yr UE yn gallu dechrau trafodaethau â Chile. Bydd y rownd gyntaf o sgyrsiau yn dechrau ar 16 Tachwedd 2017.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cyngor Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *