Y cynnydd vertiginous a chwymp tywysog #Saudi

| Tachwedd 23, 2017 | 0 Sylwadau

Fe wnaeth y cyhoeddiad am arestio dwsinau o dywysogion, gweinidogion a chyn-weinidogion yn y Goron yn Saudi Arabia, stiliwr gwrth-lygredd newydd Tywysog Mohammed bin Salman, fynd â'r byd yn syndod. Ond er bod y rhan fwyaf o sylw'r cyfryngau y tu allan i Saudi Arabia wedi canolbwyntio ar fuddsoddwr biliwnydd Prince Alwaleed bin Talal, mae gan gadw dau fab i'r diweddar Frenin Abdullah oblygiadau gwleidyddol pellgyrhaeddol, yn ysgrifennu Helene Keller.

Roedd bin y Tywysog Mutaib Abdullah wedi bod yn brif weinidog ac yna'n weinidog Gwarchodlu Cenedlaethol Saudi Arabia (SANG) ers 2010, gyda rheolaeth lwyr dros warchodwr praetorian y wlad. Roedd ei frawd iau Turki yn llywodraethwr Riyadh. Casglodd y ddau ddyn ffortiwn personol enfawr ar ôl i'w tad ddod yn rheolwr de facto ar deyrnas yr anialwch ar ddiwedd y 1990s.

Roedd Mutaib yn hoff fab i'r Brenin Abdullah ac fe'i hystyrid yn eang fel ei ddewis dewis i etifeddu'r orsedd. Roedd gan Abdullah berthynas ffyrnig gyda'i hanner brawd a'i olynydd olynol Salman, un o'r Sudairi Saith - saith o frodyr llawn a oedd wedi ffurfio cynghrair pwerus yn y teulu brenhinol yn ystod teyrnasiad y brawd hynaf, Fahd, o 1982 i 2005.

Ar ôl iddo ddod yn frenin yn 2005, bu'n rhaid i Abdullah gan draddodiadau dirgel Tŷ'r Saud enwi dau frawd Sudairi, Sultan ac Nayef, fel tywysog y goron. Bu farw'r ddau yn ystod teyrnasiad Abdullah, a daeth Salman yn dywysog y goron yn 2013.

Fodd bynnag, roedd awydd y Brenin Abdullah yn paratoi'r ffordd i'r brenin fewnosod Mutaib yn llinell olyniaeth. Y meistr oedd Khalid Al-Tuwaijri, Pennaeth y Llys Brenhinol a phorthor y brenin. Yn amhoblogaidd iawn gyda'r uwch-dywysogion, Al-Tuwaijri oedd yr an-frenhinol uchaf ei statws yn y wlad. Galwodd rhai tywysogion arno yn “King Khalid” oherwydd ei ddylanwad yn y llys.

Mor gynnar â 2007, perswadiodd Al-Tuwaijri y Brenin Abdullah i greu Cyngor Teyrngarwch o uwch-dywysogion i ddewis y brenin a thywysog y goron. Nododd siarter y cyngor fod yn rhaid i'r frenhines fod yn fab neu'n ŵyr i sylfaenydd Saudi Arabia, King Abdulaziz. Roedd hyn yn darparu llwybr cyfreithiol i newid llinell olyniaeth.

Pan ddechreuodd iechyd Abdullah fethu yn 2009, gwthiodd cynghreiriaid Mutaib yn fwy anodd i hyrwyddo eu hymgeisydd. Yn 2010, penodwyd Mutaib yn rheolwr y Gwarchodlu Cenedlaethol gyda rheng gweinidog y cabinet, swydd a roddodd iddo ddylanwad milwrol a gwleidyddol. Dechreuodd ymweld ag urddasolion tramor ar ran ei dad. Ar ymweliad i gwrdd â Francois Hollande yn 2012, dywedodd y wasg ym Mharis mai ef oedd “dyfodol brenin Arabia”.

Tra bod Al-Tuwaijri yn symud y tu mewn i goridorau pwer, gallai Mutaib gyfrif ar gefnogaeth ddigyfaill ffrind agos arall: yna-Prif Weinidog Qatar Hamad bin Jassim. Roedd y berthynas rhwng Mutaib a Jassim mor agos nes i Jassim brynu'r portffolio o ddeuddeg gwesty moethus yn Ffrainc o Starwood Capital, gadawodd y gem goron - Le Crillon - i Mutaib.

Roedd y symudiad yn syndod, gan fod y Qatari wedi brwydro'n galed yn erbyn Saudi entrepreneur, Mohamed bin Issa Al Jaber i gael rheolaeth dros y gwestai. Yn ôl yn 2008, roedd Al Jaber wedi llofnodi contract gyda Starwood Capital i'w prynu, ond llwyddodd Jassim i ddadwneud y cytundeb.

Fe wnaeth Mutaib a Jassim elwa'n aruthrol o brosiectau ar y cyd ac, yn dilyn cwymp llywodraethwr Libya Muammar Khaddafi yn 2011, gweithiodd i gymryd meddiant o'r biliynau o ddoleri yr oedd Khaddafi wedi eu gohirio mewn cyfrifon banc cyfrinachol Qatar. Honnir bod Jassim yn mynd ar drywydd y nod o helpu i enwi olynydd dynodedig Mutaib King Abdullah pan gafodd ei buro gan emyn Qatar yn 2013.

Erbyn gwanwyn 2013, roedd diplomyddion gorllewinol yn Riyadh yn adrodd bod y Brenin Abdullah yn disgwyl llawer i fewnosod ei fab yn yr olyniaeth. Er gwaethaf ymdrechion gorau Mutaib, teimlai Hamad bin Jassim, Khalid Al-Tuwaijri a'u cynghreiriaid, y Brenin Abdullah, fod angen mwy o amser i ddisodli'r olynydd dynodedig Salman gyda'i fab. Ym mis Ionawr 2015, bu farw'r Abdullah a oedd yn dioddef trafferthion ac fe wnaeth Tywysog y Goron Salman gytuno ar unwaith i'r orsedd.

Fe syrthiodd y cynllun a fyddai wedi newid deinameg pŵer Saudi Arabia. Nawr mae Mutaib, ei frawd Turki a'u cynghreiriad Al-Tuwaijari yn aros am ddyfodol ansicr yn eu cawell aur yn y Ritz-Carlton o Riyadh, wrth i Hamad bin Jassem wylio datblygiadau sy'n datblygu o alltudiaeth yn Llundain.

Mae adroddiadau o'r tu mewn i'r deyrnas yn dangos bod yr ymgyrch gwrth-lygredd ysblennydd, er ei bod yn llawn risg, wedi ennill clod gan ddinasyddion cyffredin. Mae arsylwyr y Dwyrain Canol yn cytuno bod y symudiad yn fisol wrth wneud; mae llawer o'r cytundebau a oedd yn caniatáu i dywysogion ac uwch swyddogion i ennill biliwn o ddoler yn cael eu datgelu ar hyn o bryd yn Saudi ac yn y cyfryngau Arabaidd.

Mae Mutaib bin Abdullah, am ei ran, yn sefyll ar gyhuddiad o wneud ffortiwn o gomisiynau a dderbyniwyd ar gyfer contractau arfau a logisteg i arfogi'r Gwarchodlu Cenedlaethol. Ond dywedir bod ymchwilwyr yn Riyadh yn canolbwyntio ar fargen yn cynnwys Mutaib a'i frawd iau Turki, yn ogystal â Khalid Al-Tuwaijri a chadwodd y Gweinidog Cyllid Ibrahim Al-Assaf.

Yn ôl yn 2013, adroddodd y Financial Times fod Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn edrych ar y berthynas rhwng Barclays a bin Abdullah Prince Turki yn Llundain, a oedd wedyn yn meddiannu swydd bwerus Riyadh. Roedd yr Adran Gyfiawnder eisiau gwybod a oedd Barclays yn torri Deddf Arferion Llygredig Tramor yr Unol Daleithiau sy'n gwahardd llwgrwobrwyon neu roddion mewn da yn gyfnewid am fusnes proffidiol.

Mae'r ymchwiliad yn canolbwyntio ar ddigwyddiad a ddigwyddodd yn 2002 yn cynnwys Barclays a Turki. Mae cwmni'r Tywysog, Al-Obayya Corp, wedi bod yn bartner lleol ers blynyddoedd i gwmnïau tramor sy'n ceisio ehangu i farchnad gymhleth a didraidd Saudi.

Mae Barclays yn destun ymchwiliad i daliadau i Turki drwy Al Obayya i ddinistrio teilyngdod credyd dyngarwr Saudi a dyn busnes Sheikh Mohammed bin Issa Al Jaber. Roedd cwmni adeiladu Al Jaber, Jadawel, wedi adeiladu dau gyfansoddyn dinas ger Riyadh ac Al Khobar yn Nhalaith y Dwyrain yn y 1990s a ddefnyddiwyd i gartrefu personél milwrol yr Unol Daleithiau. Yn 2002, methodd llywodraeth Saudi â thaliadau i Al Jaber, gan arwain at gwymp strwythur credyd bron i biliwn o ddoleri a oedd yn cynnwys consortiwm o fanciau Japaneaidd, Prydeinig, Almaeneg ac Americanaidd.

Mae ymchwilwyr yn Riyadh wedi nodi Turki bin Abdullah ac Ibrahim Al-Assaf fel prif fuddiolwyr y penderfyniad anesboniadwy gan lywodraeth Saudi i fethu â chydymffurfio. Mae'n debyg eu bod yn gweithio mewn cydgynllwynio gyda Barclays, sydd wedi cyfaddef i'r banc weithio gyda Prince Turki ac Al Obayya i'w gynghori ar “faterion strategol” yn Saudi Arabia. Ond dywedodd y banc nad oedd yn ymwybodol o unrhyw daliadau amhriodol a wnaed i Al Obayya neu Turki. Yn ddiweddarach gorfodwyd Al Jaber i werthu'r ddau gyfansoddyn am ffracsiwn o'u gwerth ar y farchnad.

Mae Prince Turki hefyd yn gyd-sylfaenydd Petrosaudi, y cwmni a frododd yn sgandal Datblygu 1Malaysia Bhd. Tyfodd Petrosaudi o ddrilio a rheoli meysydd olew i fasnachu, agor swyddfeydd yn ardal Mayfair yn Llundain. Mae'r Unol Daleithiau hefyd yn ymchwilio i ladrad aml-biliwn-doler arian cyhoeddus yn y prosiect hwn.

Mae awdurdodau Saudi hefyd yn cyhuddo Turki o fanteisio ar ei ddylanwad fel llywodraethwr Riyadh i gymryd comisiwn enfawr yn y prosiect drud i adeiladu rhwydwaith trenau trefol y ddinas.

Er y bydd yr ymchwiliadau presennol yn cymryd misoedd i'w cwblhau, nid oes cyfle i'r rhan fwyaf o'r carcharorion proffil uchel ymddangos yn ddianaf. Mae Saudis Cyffredin, o leiaf, yn gobeithio y bydd yr arestiadau'n cynrychioli newid yn y môr yn nhraddodiad hir y wlad o dalu am freindal llygredig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sawdi Arabia

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *